Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
fb

Aktualności

Fundusz sołecki – zebrania wiejskie
2023-09-25
Fundusz sołecki – zebrania wiejskie
We wrześniu we wszystkich sołectwach Gminy Duszniki odbędą się zebrania wiejskie. Ich celem jest wybór przez mieszkańców zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w przyszłym roku. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w zebraniu w swojej miejscowości. Harmonogram zebrań wiejskich: Wilczyna, 11.09.2023 r., godz. 17:30, świetlica wiejska Zakrzewko, 11.09.2023 r., godz. 19:00, agroturystyka Młynkowo, 12.09.2023 r., godz. 17:30, świetlica wiejska Chełminko, 12.09.2023 r., godz. 19:00, świetlica wiejska Kunowo, 18.09.2023 r., godz. 18:00, świetlica wiejska Duszniki, 19.09.2023 r., godz. 17:30, sala widowiskowa CAK Niewierz, 19.09.2023 r., godz. 19:00, świetlica wiejska Mieściska, 20.09.2023 r., godz. 17:30, świetlica wiejska Sarbia, 20.09.2023 r., godz. 18:30, świetlica wiejska Grzebienisko, 20.09.2023 r., godz. 19:30, świetlica wiejska Sędzinko-Zalesie, 21.09.2023 r., godz. 18:00, świetlica wiejska w Sędzinku Sędziny, 21.09.2023 r., godz. 19:30, świetlica wiejska Wierzeja, 25.09.2023 r., godz. 17:30, świetlica wiejska Wilkowo, 25.09.2023 r., godz. 19:00, świetlica wiejska Ceradz Dolny, 26.09.2023 r., godz. 19:30, świetlica wiejska Podrzewie, 27.09.2023 r., godz. 18:00, świetlica wiejska Sękowo, 27.09.2023 r., godz. 20:00, świetlica wiejska Grodziszczko, 28.09.2023 r., godz. 18:30, świetlica wiejska Brzoza, 28.09.2023 r., godz. 19:30, świetlica wiejska
Czytaj więcej
Wybory parlamentarne 2023 - ważne informacje
2023-08-21
Wybory parlamentarne 2023 - ważne informacje
22.09.2023 r. Głosowanie przez pełnomocnika - wnioski o pełnomocnictwo można składać do 6 października 2023 r. Pełnomocnictwo do głosowania sporządzone do wyborów do Sejmu i Senatu dotyczy z mocy prawa również referendum wyznaczonego na 15 października 2023 r. Wydawane jest tylko JEDNO pełnomocnictwo i na jego podstawie pełnomocnik może głosować w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Nie ma możliwości zastrzeżenia w pełnomocnictwie, że dotyczy tylko wyborów lub tylko referendum. Wyborca, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 60 lat albo jest osobą posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może udzielić  pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu. Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawa wyborcze w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwo, a także mąż zaufania zgłaszany przez komitet oraz kandydaci w wyborach. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć maksymalnie od dwóch osób jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej 6 października 2023r.    Wniosek składa się na formularzu określonym w przepisach. Do wniosku dołącza się: pisemną zgodę na dedykowanym formularzu osoby mającej być pełnomocnikiem; w przypadku osób niepełnosprawnych: kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku - w innym miejscu na terenie Gminy Duszniki. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków wyborca jest wzywany, w terminie 3 dni od doręczenia wezwania, do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały usunięte w terminie, następuje odmowa sporządzenia aktu, która jest sporządzana na piśmie i doręczona wraz z uzasadnieniem wyborcy. Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania poprzez oświadczenie złożone w tutejszym Urzędzie najpóźniej 2 dnia przez dniem wyborów lub w dniu wyborów doręczenie oświadczenia właściwej komisji obwodowej. Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku: śmierci albo utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika; wejścia pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca zamieszkania wyborcy lub zostania mężem zaufania; wcześniejszego osobistego zagłosowania przez udzielającego pełnomocnictwa. WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA- pobierz ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA- pobierz 21.09.2023 Bezpłatny transport do lokalu wyborczego w dniu wyborów parlamentarnych - zgłoszenia do 2 października 2023 r. Urząd Gminy Duszniki informuje, że w wyborach do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na 15 października 2023 r., wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego. Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun. Zamiar skorzystania z takiego transportu należy zgłaszać w jeden z poniższych sposobów: - na formularzu w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki (można przesłać pocztą) - w formie elektronicznej na adres e-mail: urzad@duszniki.eu - telefonicznie pod numerem: 61 29 19 075 wew. 100 najpóźniej w terminie do 2 października 2023 r. Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w trzecim dniu przed dniem głosowania (tj. do 12 października).  Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na dwa dni przed dniem głosowania (tj. do 13 października). Formularz zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie oraz do pobrania poniżej: Formularz zgłoszenia z klauzulą informacyjną RODO: FORMULARZ 21.08.2023 Najważniejsze informacje o wyborach parlamentarnych zarządzonych na niedzielę 15 października 2023 r. znajdują się na stronach internetowych: Krajowego Biura Wyborczego (KBW): https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/ Delegatury KBW w Poznaniu: https://poznan.kbw.gov.pl/ BIP Urzędu Gminy Duszniki: https://bip.ug.duszniki.eu/artykuly/wybory Informacja o przetwarzaniu danych osobowych wyborców znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy Duszniki: https://bip.ug.duszniki.eu/artykuly/klauzula-informacyjna Informacja Komisarza Wyborczego o siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych oraz granicach obwodów głosowania: INFORMACJA Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców: https://poznan.kbw.gov.pl/uploaded_files/1503569089_1484061274_ulotkapdf.pdf      
Czytaj więcej
W żółtych płomieniach liści - koncert w Grzebienisku, niedziela 1 października
2023-09-21
W żółtych płomieniach liści - koncert w Grzebienisku, niedziela 1 października
Czytaj więcej
Znaleziono psa - właściciel proszony o kontakt
2023-09-20
Znaleziono psa - właściciel proszony o kontakt
18 września na stacji Orlen w Sędzinku znaleziono psa. Jest to starsza suczka, ma nieczytelny tatuaż i problemy ze zdrowiem. Aktualnie pies jest leczony i znajduje się w schronisku Azorek w Obornikach, z którym gmina Duszniki ma podpisaną umowę. Właściciela prosimy o kontakt z pracownikami schroniska. Dane kontaktowe znajdują się na stronie https://www.schroniskoazorek.pl/kontakt Schronisko na swojej stronie Facebook udostępniło zdjęcia i informacje na temat psa: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02PbrPP82kvGbntiYTzWqbRUergVRPv1HSAEuMKtNzRSPUxPmdPSjGpsC1CHnmWLQTl&id=100064365833070      
Czytaj więcej
Dusznicki Przegląd Zespołów Pieśni Ludowych
2023-09-19
Dusznicki Przegląd Zespołów Pieśni Ludowych
17 września br. w sali widowiskowej w Dusznikach odbył się Dusznicki Przegląd Zespołów Pieśni Ludowych. Zespoły uczestniczące w przeglądzie zaprezentowały swoje utwory przy wspólnej biesiadzie, której towarzyszyła radosna atmosfera i zabawa. Gminę Duszniki reprezentowały dwa zespoły: Duszniczanka oraz Podrzewianka. Wśród zaproszonych gości byli Zastępca Wójta Tadeusz Zimny oraz Radny Gminy Duszniki Paweł Henicz. Organizatorem przeglądu było Stowarzyszenie Kulturalne Duszniczanka przy wsparciu Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach.  
Czytaj więcej
"WzMOCnij Swoje Otoczenie" - dofinansowanie dla gminy
2023-09-13
"WzMOCnij Swoje Otoczenie" - dofinansowanie dla gminy
Gmina Duszniki otrzymała środki pieniężne w postaci darowizny w wysokości 20 000 zł w ramach programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij  Swoje Otoczenie”. Przeznaczone wsparcie finansowe pozwoliło zrealizować inwestycję związaną z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego poprzez zakup  i montaż elementów siłowni zewnętrznej dla mieszkańców wsi Brzoza.
Czytaj więcej
Archiwum