Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Aktualności

Woda w sieci wodociągowej Duszniki nadaje się do picia
2022-01-20
Woda w sieci wodociągowej Duszniki nadaje się do picia
Uwaga! Poniższe informacje dotyczą mieszkańców Dusznik, Zakrzewka, Podrzewia, Niewierza i Chełminka, do których woda jest dostarczana z ujęcia w Dusznikach. 20.01.2022 Urząd Gminy informuje, że decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego woda z wodociągu publicznego Duszniki nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze. Komunikat Sanepidu ws. jakości wody w sieci wodociągowej Duszniki z 20 stycznia 2022 r.: KOMUNIKAT 20.01.2022 20 stycznia br. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu publicznego Duszniki ze względu na zwiększone stężenie manganu i żelaza. Jednocześnie zobowiązał Komunalny Zakład Budżetowy do doprowadzenia jakości wody do określonych norm w terminie do 31 marca 2022 r. 14.01.2022 Informujemy, że ostatnie wyniki badań jakości wody dostarczanej przez stację uzdatniania wody w Dusznikach wskazują na znaczną poprawę jej jakości. W chwili obecnej Komunalny Zakład Budżetowy oczekuje na oficjalną decyzję stacji sanitarno-epidemiologicznej w Szamotułach dopuszczającą wodę do użycia. Do tego czasu obowiązuje Komunikat Sanepidu z 7 stycznia br., mówiący o tym, że wody nie można używać do celów konsumpcyjnych (treść komunikatu dostępna poniżej). Woda butelkowana jest dostępna bezpłatnie na placu KZB w Dusznikach w sobotę i niedzielę 15-16 stycznia w godzinach od 8.00 do 12.00, a od poniedziałku 17 stycznia od 7.00 do 18.00. Mieszkańcy mogą również zaopatrzyć się w wodę we własne zbiorniki/pojemniki na placu KZB w przypadku większego zapotrzebowania na wodę.   10.01.2022 Na podstawie decyzji stacji sanitarno-epidemiologicznej w Szamotułach woda w wodociągu Duszniki jest niezdatna do spożycia w związku z przekroczeniem norm dotyczących związków żelaza i manganu (tj. parametrów organoleptycznych i fizykochemicznych). Pogłoski o rzekomym przekroczeniu parametrów mikrobiologicznych (skażenia bakteryjne) są całkowicie BEZPODSTAWNE. Wyniki z 6 punktów wyznaczonych przez Sanepid do badania wody wskazują wyniki 0 jtk/ 100ml. Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach prowadził i prowadzi działania naprawcze na sieci Duszniki, które są na bieżąco uzgadniane ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w Szamotułach. W chwili obecnej oczekujemy na potwierdzenie wyników badań z akredytowanego laboratorium, które potwierdzają ponowną przydatność wody do spożycia. Kierownik Komunalnego Zakładu Budżetowego   Artykuł informacyjny dot. przekroczenia norm żelaza i manganu w wodzie pitnej, przekazany przez KZB Duszniki: ARTYKUŁ   10.01.2022 Od 10 stycznia 2022 roku do odwołania woda butelkowana jest dostępna na placu KZB od godz. 7:00 do 18:00. Mieszkańcy mogą również zaopatrzyć się w wodę we własne zbiorniki/pojemniki na placu KZB w przypadku większego zapotrzebowania na wodę.   07.01.2022 Przekazujemy treść komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach ws. jakości wody w wodociągu Duszniki: KOMUNIKAT Woda z kranu nie nadaje się do celów konsumpcyjnych tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli, mycia zębów. Woda może być wykorzystywana do celów gospodarczych. W dniach od 8 do 9 stycznia (od soboty do niedzieli) w godzinach od 8.00 do 12.00 na placu KZB w Dusznikach, ul. Szamotulska 16, można się zaopatrzyć w wodę butelkowaną. W piątek 7 stycznia woda butelkowana dostępna na placu KZB do godziny 20.00. Mieszkańcy mogą również zaopatrzyć się w wodę we własne zbiorniki/pojemniki na stacji wodociągowej w Sarbii, w tych samych dniach i godzinach.   05.01.2022 W dniach od 6 do 9 stycznia (od czwartku do niedzieli) w godzinach od 8.00 do 10.00 na placu KZB w Dusznikach, ul. Szamotulska 16, można się zaopatrzyć w wodę butelkowaną. Mieszkańcy mogą również zaopatrzyć się w wodę we własne zbiorniki/pojemniki na stacji wodociągowej w Sarbii, w tych samych dniach i godzinach.   04.01.2022 W związku z awarią w sieci wodociągowej Duszniki oraz oczekiwaniem na wyniki badań pobranych próbek wody, Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach informuje, że wodę przed użyciem należy przegotować kilka minut, nie należy surową wodą myć warzyw ani owoców. Ponadto Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach zapewnia możliwość poboru wody z wodociągu Sarbia. Możliwość taka istnieje bezpośrednio na stacji wodociągowej w Sarbii w godz. 16-18.00. KZB wyznaczył punkt dostarczania wody butelkowanej na ul. Szamotulskiej 16 w Dusznikach (plac KZB) w godz. 16-20. W chwili obecnej Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach musi wypłukać sieć i oczekuje na wyniki badań. Poinformujemy Państwa niezwłocznie o wynikach badań. Kierownik Komunalnego Zakładu Budżetowego
Czytaj więcej
BPiCAK uruchomiła licytacje fantów na rzecz WOŚP
2022-01-20
BPiCAK uruchomiła licytacje fantów na rzecz WOŚP
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach nadal zbiera fanty i dary na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Są one licytowane, a uzyskane kwoty zostaną przekazane Fundacji WOŚP. BPiCAK wiele otrzymanych fantów wystawiła na licytacje na popularnym portalu Allegro, jako użytkownik o nazwe _debi_. Zainteresowanych tą formą licytacji zapraszamy na konto Facebook BPiCAK https://www.facebook.com/bpicakduszniki/ bądź bezpośrednio na stronę portalu aukcyjnego https://allegro.pl/uzytkownik/_debi_
Czytaj więcej
Wielkopolska Karta Rodziny - wnioski w urzędzie gminy
2022-01-20
Wielkopolska Karta Rodziny - wnioski w urzędzie gminy
Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej. Karta przysługuje członkom rodziny wielodzietnej: rodzicom/ małżonkom/ opiekunom prawnym dzieci prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej; bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Do członków rodziny w przypadku ubiegania się o Wielkopolską Kartę Rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne dzieci. Prawo do korzystania z Programu Wielkopolskiej Karty Rodziny przysługuje rodzinie wielodzietnej niezależnie od dochodu uzyskiwanego przez członków rodziny. Rodzice, którzy nabyli prawo do posiadania WKR stają się jej posiadaczami bezterminowo. Ważność karty przysługującej dzieciom to 24 miesiące. Szczegółowy wykaz zniżek z których można korzystać będąc posiadaczem Wielkopolskiej Karty Rodziny jest dostępny na stronie internetowej https://rops.poznan.pl/ Gmina Duszniki podpisała porozumienie z Województwem Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu (ROPS) o współpracy w zakresie Programu "Wielkopolska Karta Rodziny". Od 2022 r. urząd gminy będzie przyjmował i weryfikował wnioski i oświadczenia od mieszkańców i przekazywał do ROPS, a następnie wydawał mieszkańcom karty. Wnioski o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny można składać w urzędzie gminy w Dusznikach, przy ul. Sportowej 1. Niezbędne formularze: WNIOSEK o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny (z klauzulą RODO) OŚWIADCZENIE RODZICA   Mieszkańcy mogą się również ubiegać o Kartę Dużej Rodziny Powiatu Szamotulskiego. Wnioski składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1. Informacje o KDRPS znajdują się na stronie: https://szamotuly.pcpr.pl/karta-duzej-rodziny
Czytaj więcej
Podatkowy Polski Ład: gdzie znajdziesz informacje i odpowiedzi na swoje pytania?
2022-01-17
Podatkowy Polski Ład: gdzie znajdziesz informacje i odpowiedzi na swoje pytania?
Na prośbę Urzędu Skarbowego w Szamotułach, poniżej przekazujemy informację prasową : " Podatkowy Polski Ład: gdzie znajdziesz informacje i odpowiedzi na swoje pytania". Informacja prasowa
Czytaj więcej
Świadczenie 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - od 1 stycznia 2022 r. w ZUS
2022-01-14
Świadczenie 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - od 1 stycznia 2022 r. w ZUS
Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia „Rodzina 500+” i je wypłacał. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. Nie trzeba w tej sprawie składać nowych wniosków. Więcej w informacji prasowej ZUS: INFORMACJA 1   Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Wniosek o RKO do ZUS będzie składany wyłącznie w postaci elektronicznej. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe. Więcej w informacji prasowej ZUS: INFORMACJA 2   Szczegółowe informacje dotyczące „500+” i RKO znajdują się również na stronach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: •         500+: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230 •         RKO: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250
Czytaj więcej
Wojewoda Wielkopolski odwiedził gminę Duszniki
2022-01-14
Wojewoda Wielkopolski odwiedził gminę Duszniki
13 stycznia br. Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński gościł w Dusznikach. Wizyta miała na celu przegląd inwestycji, które otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Gmina Duszniki otrzyma wsparcie w kwocie 4,5 mln zł na przebudowę kompleksu sportowego przy ulicy Sportowej w Dusznikach. Wojewoda spotkał się z Wójtem Gminy Duszniki Romanem Bogusiem i Starostą Szamotulskim Beatą Hanyżak, z którymi obejrzał dusznicki stadion i ulicę Szkolną w Grzebienisku. Remont tej drogi planuje Powiat Szamotulski. Wspólnie złożyli również wieniec i znicz pod tablicą w Dusznikach, upamiętniającą Powstańców Wielkopolskich. Na zakończenie wizyty w gminie Duszniki, Wojewoda obejrzał słynną w całej Wielkopolsce szopkę w kościele w Sędzinach.
Czytaj więcej
Archiwum