Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Aktualności

Nabór na stanowisko ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Duszniki
2022-09-27
Nabór na stanowisko ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Duszniki
Wójt Gminy Duszniki ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze  ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Duszniki. Oferty będą przyjmowane do wtorku 11 października 2022 r. do godz. 15.00. Szczegółowe informacje, w tym wymagania wobec kandydatów i zakres obowiązków na stanowisku, zostały opublikowane w zarządzeniu nr 95/22 z 27 września 2022 r., opublikowanym w BIP: https://bip.duszniki.eu/duszniki/zasoby/files/zarzadzenie92.22.pdf   Czytaj więcej
Dodatek grzewczy na pelet, drewno, gaz LPG i olej
2022-09-23
Dodatek grzewczy na pelet, drewno, gaz LPG i olej
W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska  w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Dodatki wypłacane są na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Treść ustawy znajduje się na stronie https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001967 Jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych wynoszą: 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pelet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego, 1 tys. zł w przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe, 500 zł dla ogrzewania na LPG (gaz w butli na zewnątrz budynku), 2 tys. zł na olej opałowy. UWAGA! Dodatki nie przysługują w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest piec na gaz sieciowy!!! Dodatek grzewczy: przysługuje na: kocioł na paliwo stałe, kominek, kozę, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnię, piec kaflowy zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG albo kocioł olejowy zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. (a po tym dniu tylko w przypadku nowo zainstalowanych źródeł ciepła), będzie wypłacony na jeden adres zamieszkania, a w przypadku, gdy wnioski na dany adres złoży więcej niż jedno gospodarstwo domowe, to dodatek zostanie przyznany temu, który złożył wniosek jako pierwszy, nie przysługuje gospodarstwom domowym, które otrzymały dodatek węglowy. Wnioski o dodatek grzewczy należy składać w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, najpóźniej do 30 listopada 2022 r. Wnioski będą rozpatrywane w terminie miesiąca od dnia złożenia w urzędzie. Formularz wniosku znajduje się w biurze obsługi urzędu.  Można go również pobrać ze strony: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001974 (wydruk bez pierwszej strony, należy dołączyć klauzulę RODO - do pobrania poniżej). Klauzula informacyjna dla danych przetwarzanych na potrzeby realizacji dodatku grzewczego: KLAUZULA RODO   Czytaj więcej
Uwaga na fałszywe SMSy z PGE
2022-09-21
Uwaga na fałszywe SMSy z PGE
Uwaga na fałszywe SMSy, w których przestępcy podszywają się pod PGE. Wiadomość zawiera link do fałszywej bramki płatności. Jeśli ktoś skusi się na uregulowanie opłaty przez link, może zostać okradziony z pieniędzy na swoim koncie bankowym. Poniżej zrzut ekranu telefonu z przykładową wiadomością SMS. Czytaj więcej
Zmiany w zasadach rozpatrywania wniosków o dodatek węglowy
2022-09-20
Zmiany w zasadach rozpatrywania wniosków o dodatek węglowy
20 września br. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa została opublikowana 19 września br. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1967. Ustawa (w artykule 50) wprowadza istotne zmiany do ustawy o dodatku węglowym. Zostały doprecyzowane kryteria, jakie musi spełniać gospodarstwo domowe, by otrzymać dodatek oraz wprowadzono przepisy umożliwiające weryfikację prawdziwości danych wskazanych we wniosku o dodatek. W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, tylko jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Natomiast w sytuacji, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania. Ustawa wydłuża również termin na wypłatę dodatku węglowego do dwóch miesięcy. Zarówno już złożone i nierozpatrzone wnioski o dodatek węglowy, jak i wnioski składane po 19 września br. będą rozpatrywane na nowych zasadach.  Czytaj więcej
Wypłata dodatku węglowego
2022-09-19
Wypłata dodatku węglowego
W związku z nowelizacją ustawy o dodatku węglowym oraz brakiem środków z budżetu państwa, Urząd Gminy Duszniki nie ma możliwości terminowego przyznania i wypłaty dodatku węglowego. W związku z powyższym, proces rozpatrywania i wypłaty tego świadczenia wydłuży się do czasu przekazania Gminie Duszniki środków finansowych na ten cel. Dodatek węglowy zostanie wypłacony po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa. Czytaj więcej
Jubileusze małżeńskie w gminie Duszniki
2022-09-19
Jubileusze małżeńskie w gminie Duszniki
W sobotę 17 września  br. w restauracji „Malibu” w Sękowie odbyła się uroczystość jubileuszy 50, 55, 60, 65 i 70 – lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy Duszniki. W uroczystości udział wzięli Jubilaci oraz Wójt Roman Boguś z małżonką, Przewodniczący Rady Marek Liszkowski z małżonką, Zastępca Wójta Tadeusz Zimny z małżonką, Skarbnik Gminy Justyna Kaczmarczyk z małżonkiem, Sekretarz Gminy Danuta Dolemba-Parzybut, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Aleksandra Kubiak i Zastępca Kierownika USC Jacek Lichocki. O oprawę muzyczną zadbał Mirosław Bździel. Jubilaci obchodzący 50-lecie pożycia małżeńskiego otrzymali medale przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, kwiaty, życzenia i upominki z rąk Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy. Medale otrzymały następujące pary obchodzące „Złote Gody”: Zofia i Stanisław Bączkowscy z Dusznik Marianna i Józef Dolata z Sędzinka Henryka i Zenon Hoffa z Dusznik Janina i Józef Kabała z Mieścisk Elżbieta i Andrzej Kamińscy z Grzebieniska Marianna i Bogdan Kijak z Podrzewia Maria i Ryszard Klorek z Dusznik Barbara i Zbigniew Kowalczyk z Ceradza Dolnego Władysława i Marian Koźlinscy z Zalesia Teresa i Józef Kwaśniewscy z Grzebieniska Teresa i Krystian Materak z Dusznik Ewa i Zygmunt Nowak z Sędzinka Anna i Stefan Paluszak z Sędzinka Teresa i Henryk Pilarscy z Sękowa Krystyna i Wacław Ratajczak z Dusznik Irena i Kazimierz Rura z Niewierza Stefania i Marian Ruta z Grzebieniska Jadwiga i Marian Szukała z Niewierza Leokadia i Zygmunt Tarka z Dusznik. Podczas uroczystości świętowano również jubileusze 55, 60, 65 i 70 -lecia pożycia małżeńskiego. Gratulacje i upominki otrzymały następujące pary: 55- lecie pożycia małżeńskiego: Krystyna i Marian Beszterda z Młynkowa Urszula i Kazimierz Beszterda z Dusznik Aurelia i Edward Henczke z Sękowa Janina i Marian Kaźmierczak z Ceradza Dolnego Maria i Bronisław Knop z Dusznik Urszula i Zbigniew Piechowiak z Sędzinka Teresa i Stanisław Szustakiewicz z Chełminka 60- lecie pożycia małżeńskiego: Bożena i Stanisław Bajer z Dusznik Sabina i Franciszek Flis z Niewierza Jadwiga i Stefan Łodyga z Podrzewia Maria i Walerian Maćkowiak z Dusznik Aleksandra i Stanisław Schulz z Dusznik 65- lecie pożycia małżeńskiego: Teresa i Jan Derda z Sędzin Stanisława i Czesław Kaczmarek z Dusznik 70- lecie pożycia małżeńskiego Marianna i Marian Szwedek z Grzebieniska   Jubilatom gratulujemy i życzymy dalszych lat wspólnego życia w zdrowiu i miłości! USC Duszniki Czytaj więcej
Dzień Osób z Niepełnosprawnością w ZUS - 28 września
2022-09-19
Dzień Osób z Niepełnosprawnością w ZUS - 28 września
28 września I Oddział ZUS w Poznaniu organizuje Dzień Osób z Niepełnosprawnością. Będzie okazja, by w jednym miejscu uzyskać kompleksowe informacje z wielu instytucji, dotyczące świadczeń dla osób z niepełnosprawnością. W ramach Dnia Osób z Niepełnosprawnością przez cały wrzesień na terenie wszystkich oddziałów ZUS zaplanowano m.in. ciekawe prelekcje, szkolenia, dyżury eksperckie z wielu instytucji czy dyżury telefoniczne. Więcej w informacji prasowej ZUS: INFORMACJA ZUS Czytaj więcej
"Dzień w kolorze śliwkowym" - koncert w Grzebienisku, 2 października
2022-09-19
"Dzień w kolorze śliwkowym" - koncert w Grzebienisku, 2 października
Świadczenie 300 plus z programu „Dobry Start”
2022-09-15
Świadczenie 300 plus z programu „Dobry Start”
Większość rodziców już zawnioskowała  o świadczenie 300 plus z programu „Dobry Start”. ZUS przypomina, że termin na przekazanie dokumentów upływa 30 listopada. Wnioski przyjmowane są wyłącznie elektronicznie. Świadczenie dobry start przysługuje na uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – do 24 lat. Szkołą uprawniającą do uzyskania świadczenia jest, m.in. szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, czy szkoła branżowa. Świadczenie przysługuje także, jeśli nauka w szkole z siedzibą w Polsce albo za granicą odbywa się zdalnie. Na przykład na dziecko, które uczęszcza do szkoły ukraińskiej w  trybie zdalnym, zostanie przyznane świadczenie 300 plus, o ile wraz z rodzicem składającym wniosek zamieszkują w Polsce. Więcej w informacji prasowej ZUS: INFORMACJA ZUS Czytaj więcej
Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza - 7 września
2022-09-02
Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza - 7 września
7 września obchodzony jest ustanowiony przez ONZ Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego nieba. W tym dniu, w sposób szczególny promowany jest Program Priorytetowy Czyste Powietrze. Na prośbę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zamieszczamy grafiki informacyjne, które mają na celu przypominć i motywować potencjalnych Beneficjentów do wymiany starego pieca i termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych przy wsparciu z programu „Czyste Powietrze”. Jednocześnie informujemy, że w ramach działań na Dzień Czystego Powietrza, WFOŚiGW w Poznaniu zaplanował spotkanie informacyjne online. Szczegóły spotkania oraz formularz rejestracji dostępne są na stronie: https://www.wfosgw.poznan.pl/aktualnosci-z-funduszu/program-czyste-powietrze-bezplatny-webinar-dla-mieszkancow-wielkopolski-7-wrzesnia-godz-1000/ Czytaj więcej
Awanse zawodowe nauczycieli
2022-09-02
Awanse zawodowe nauczycieli
1 września br. Wójt Roman Boguś uroczyście wręczył akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom mianowanym, zatrudnionym w szkołach podstawowych w Dusznikach i w Grzebienisku oraz w Zespole Przedszkoli w Dusznikach. W uroczystości wzięli również udział dyrektorzy tych szkół- Iwona Liczbańska i Lucyna Krajewska, dyrektor zespołu przedszkoli Ewa Tyczyńska oraz kierownik Gminnego Zespołu Oświatowego Kamila Szwedek. Awans na stopień nauczyciela mianowanego otrzymali: - ze Szkoły Podstawowej w Dusznikach: nauczyciel wychowania fizycznego Michał Skrzypczak i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Agnieszka Łodyga, Monika Makowska i Lidia Voss-Pałyga, - ze Szkoły Podstawowej w Grzebienisku – nauczyciel świetlicy i wspomagający Karolina Jankowska, - z Zespołu Przedszkoli w Dusznikach: nauczyciele wychowania przedszkolnego Izabela Kaźmierczak i Alicja Markiewicz, która jest również nauczycielem języka angielskiego. To jednak nie jest jedyny awans nauczycieli z naszych gminnych szkół. Również 1 września br. awans na najwyższy stopień nauczyciela dyplomowanego, nadawany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, uzyskali: Izabela Uniejewska (nauczyciel pedagog) i Mikołaj Małolepszy (nauczyciel wychowania fizycznego) ze Szkoły Podstawowej w Grzebienisku, Ilona Szwarc (nauczyciel języka niemieckiego) i Beata Gotowa (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej) ze Szkoły Podstawowej w Dusznikach oraz Adrianna Czelusta – nauczyciel wychowania przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej w Sędzinku. Pierwszy awans zawodowy nauczyciela kontraktowego, który nadawany jest przez dyrektora szkoły, uzyskała również Katarzyna Chojnacka – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Grzebienisku. Czytaj więcej
Zebrania wiejskie ws. funduszu sołeckiego na 2023 r.
2022-09-02
Zebrania wiejskie ws. funduszu sołeckiego na 2023 r.
We wrześniu w sołectwach Gminy Duszniki odbędą się zebrania wiejskie, których celem będzie wybór przez mieszkańców zadań do realizacji w 2023 r. w ramach tzw. funduszu sołeckiego. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w zebraniu w swojej miejscowości. Terminy zebrań wiejskich: DUSZNIKI - 7 września 2022 r., środa, godz. 17.00, sala widowiskowa CAK przy ul. Jana Pawła II 10 SĘKOWO - 8 września 2022 r., czwartek, godz. 18.00, świetlica wiejska w Sękowie NIEWIERZ - 12 września 2022 r., poniedziałek, godz. 18.00, świetlica wiejska w Niewierzu MIEŚCISKA - 12 września 2022 r., poniedziałek, godz. 20.00, świetlica wiejska w Mieściskach CERADZ DOLNY - 13 września 2022 r., wtorek, godz. 18.00, świetlica wiejska w Ceradzu Dolnym GRZEBIENISKO - 13 września 2022 r., wtorek, godz. 20.00, świetlica wiejska w Grzebienisku CHEŁMINKO - 14 września 2022 r., środa, godz. 19.00, świetlica wiejska w Chełminku MŁYNKOWO - 15 września 2022 r., czwartek, godz. 18.00, świetlica wiejska w Młynkowie SĘDZINY - 15 września 2022 r., czwartek, godz. 20.00, świetlica wiejska w Sędzinach ZAKRZEWKO - 16 września 2022 r., piątek, godz. 18.00, agroturystyka KUNOWO - 16 września 2022 r., piątek, godz. 19.30, świetlica wiejska w Kunowie SARBIA - 21 września 2022 r., środa, godz. 19.00, świetlica wiejska w Sarbii WIERZEJA - 22 września 2022 r., czwartek, godz. 18.00, świetlica wiejska we Wierzei WILKOWO - 22 września 2022 r., czwartek, godz. 19.00, świetlica wiejska w Wilkowie SĘDZINKO - ZALESIE - 23 września 2022 r., piątek, godz. 18.00, świetlica wiejska w Sędzinku BRZOZA - GRODZISZCZKO - 23 września 2022 r., piątek, godz. 20.00, świetlica wiejska w Brzozie PODRZEWIE - 26 września 2022 r., poniedziałek, godz. 18.00, świetlica wiejska w Podrzewiu WILCZYNA - 28 września 2022 r., środa, godz. 19.00, świetlica wiejska w Wilczynie     Czytaj więcej
Więcej aktualności

Dzień Osób z Niepełnosprawnością w ZUS - 28 września
środa, 28 września
28 września I Oddział ZUS w Poznaniu organizuje Dzień Osób z Niepełnosprawnością. Będzie okazja, by w jednym miejscu uzyskać kompleksowe informacje z wielu instytucji, dotyczące świadczeń dla osób z niepełnosprawnością. W ramach Dnia Osób z Niepełnosprawnością przez cały wrzesień na terenie wszystkich oddziałów ZUS zaplanowano m.in. ciekawe prelekcje, szkolenia, dyżury eksperckie z wielu instytucji czy dyżury telefoniczne. Więcej w informacji prasowej ZUS: INFORMACJA ZUS
więcej