Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
fb

Aktualności

Bezpłatna mammografia w Grzebienisku - niedziela 28 kwietnia
2024-03-28
Bezpłatna mammografia w Grzebienisku - niedziela 28 kwietnia
Koło Gospodyń Wiejskich w Grzebienisku wraz z ośrodkiem OPEN zapraszają kobiety na bezpłatne badanie mammograficzne w Grzebienisku, w niedzielę 28 kwietnia br.
Czytaj więcej
Renowacja nagrobka Powstańca Styczniowego Franciszka Piątka
2024-03-27
Renowacja nagrobka Powstańca Styczniowego Franciszka Piątka
21 marca br. na dusznickim cmentarzu parafialnym odbyła się uroczystość upamiętniająca Powstańca Styczniowego - Franciszka Piątka. Wzięli w niej udział zastępca wójta Tadeusz  Zimny, przewodniczący Rady Marek Liszkowski, sołtys Dusznik Piotr Bździel, przedstawiciele Zarządu Gminnego OSP oraz delegacje uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dusznikach pod opieką Agnieszki Pustkowiak, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Gospodarzem uroczystości był prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Dusznickiej Jacek Lichocki. Towarzystwo jest pomysłodawcą projektu odnowy nagrobku powstańca. Nowy nagrobek został sfinansowany z grantu Fundacji Orlen pn. ”Renowacja nagrobka Franciszka Piątka Powstańca Styczniowego odznaczonego Krzyżem Zasługi”. Dotacja wyniosła 7000 zł. Gmina Duszniki dofinansowała projekt.   Franciszek Piątek urodził się 7 września 1842 roku w Turowie, które do 1973 r. należało administracyjnie do Gminy Duszniki. Uczestniczył w walkach Powstania Styczniowego. Po odzyskaniu niepodległości zamieszkał w starej dusznickiej szkole. Zmarł 21 marca 1928 r.      
Czytaj więcej
Dzienny opiekun w Grzebienisku
2024-03-19
Dzienny opiekun w Grzebienisku
18 marca br., z inicjatywy Pani Teresy Przybył (osoba prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek), na terenie naszej gminy w Grzebienisku przy ul. Lipowej 12 rozpoczął swoją działalność dzienny opiekun, który jest jedną  z form instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3, podobnie jak żłobek i klub dziecięcy. W Grzebienisku przygotowano miejsce dla 15 dzieci. Obecnie są jeszcze wolne miejsca. Zainteresowane osoby mogą uzyskać więcej informacji pod nr tel. 785 232 307. Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności: zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka. W poniedziałek maluchy przekroczyły próg siedziby opiekuna dziennego i miały okazję poznać pracujące tam opiekunki oraz pobawić się zabawkami. Nadzór nad warunkami i jakością opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna sprawuje wójt, który powierzył to zadanie upoważnionym pracownikom Gminnego Zespołu Oświatowego w Dusznikach.  
Czytaj więcej
Asystent osoby z niepełnosprawnością - GOPS przyjmuje wnioski do programu
2024-03-15
Asystent osoby z niepełnosprawnością - GOPS przyjmuje wnioski do programu
W związku z pozyskaniem środków finansowych w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, Gmina Duszniki przystąpiła do realizacji kompleksowego świadczenia usług asystencji osobistej dla mieszkańców gminy w terminie do 31.12.2024 r. Program "Asystent osobisty osoby z niepelnosprawnością" - edycja 2024, jest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego. Dofinansowanie: 183. 449, 04 zł Całkowita wartość: 183. 449, 04 zł Data podpisania umowy na dofinansowanie - marzec 2024 r. Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach, a wnioski można składać już od 15 marca br. Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" jest adresowany  do mieszkańców gminy. Ma on na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Celem realizacji usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Głównym celem usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, w szczególności poprzez umożliwienie jak najbardziej niezależnego życia, a także uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych, itp. Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu. Szczegółowe informacje o warunkach udziału w programie oraz niezbędne formularze wniosków i informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie internetowej GOPS: https://opsduszniki.pl/cms/5127/program_asystent_osobisty_osoby_z_niepelnosprawnoscia                                                                             
Czytaj więcej
Przebudowa ulicy Spacerowej w Podrzewiu
2024-03-14
Przebudowa ulicy Spacerowej w Podrzewiu
W marcu br. zakończyła się przebudowa ulicy Spacerowej w Podrzewiu. Roboty obejmowały wykonanie nawierzchni jezdni oraz ciągu pieszego z kostki brukowej na długości około 143 mb. W ramach realizacji robót wykonano również zjazdy indywidulane. Koszt tej inwestycji wyniósł nieco ponad 361 tys. zł.  
Czytaj więcej
Dzień Kobiet w Młynkowie
2024-03-12
Dzień Kobiet w Młynkowie
W sobotę 9 marca br., na zaproszenie sołtysa i rady sołeckiej Młynkowa oraz zarządu miejscowej OSP, w świetlicy wiejskiej zebrały się Panie, by świętować Dzień Kobiet. Świetna atmosfera i przemiłe rozmowy sprawiły, że spotkanie przebiegło w doskonałej atmosferze. Wieczór ubarwił Janusz Czachor grą na skrzypcach.
Czytaj więcej
Archiwum