Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Ważne informacje

Odbiór odpadów

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W II POŁOWIE 2019 r. - uwaga! nowa firma odbierająca odpady WYKAZ PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE I PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY DUSZNIKI ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW Uwaga! Gmina Duszniki na terenie PSZOK zbiera odpady budowlane i rozbiórkowe w postaci gruzu, płytek, zestawu ceramiki sanitarnej (miski wc, kompakty wc) oraz okien i drzwi. Nie będą odbierane odpady typu: styropian budowlany, papa, ondulina. FORMULARZ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (* tzw. deklaracja śmieciowa) KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych mieszkańców składających deklaracje*   INFORMACJA O ZMIANACH OD 01.07.2017 r. Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) na terenie całego kraju. Od tej pory odpady będą dzielone na frakcje w podziale na kolory: niebieski – papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; zielony – szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; żółty – metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; brązowy – odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. ULOTKA INFORMACYJNA 2019 Uwaga! Gmina Duszniki na terenie PSZOK zbiera odpady budowlane i rozbiórkowe w postaci gruzu, płytek, zestawu ceramiki sanitarnej (miski wc, kompakty wc) oraz okien i drzwi. Nie będą odbierane odpady typu: styropian budowlany, papa, ondulina. W dniu 1 lipca 2017 roku weszły w życie uchwały Rady Gminy Duszniki, które zawierają nowe przepisy: - Uchwała Nr XXXVI/265/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/83/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki. - Uchwała Nr XXXVI/266/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/84/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 sierpnia 2015 r.  w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli  nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki opłat za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2015 roku obowiązuje nowa stawka opłaty za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny. Zgodnie z Uchwałą nr VIII/38/15 Rady Gminy Duszniki, z dnia 28 kwietnia 2015 r. stawka opłaty za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych, zbieranych w sposób selektywny wynosi 7,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca danej nieruchomości. Nie zmieniła się stawka opłaty za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych, zbieranych w sposób nieselektywny, która wynosi 12,00 zł miesięcznie od jednego mieszańca danej nieruchomości. Przypominamy, że opłatę za odbiór odpadów należy uiszczać bez wezwania, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący na indywidualny rachunek bankowy wskazany w zawiadomieniu przesłanym przez Urząd Gminy Duszniki w 2014r. W tytule wpłaty należy podać adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, z dopiskiem - opłata za odbiór odpadów. Wszelkie zmiany danych zawartych w pierwotnej deklaracji śmieciowej mające wpływ na wysokość opłaty, jak np. zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, muszą zostać zgłoszone do urzędu poprzez złożenie korekty deklaracji na formularzu dostępnym powyżej. UWAGA !!! Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki ZMIESZANE odpady komunalne winny być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach. Tylko z takich pojemników będą odbierane ZMIESZANE odpady komunalne.

Czytaj więcej...

Podatki lokalne

Stawki podatku w 2019 r. - od nieruchomości: uchwała nr LVII/393/18 z dnia 12 października 2018 r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 2018r., poz. 8041) - rolnego: uchwała nr II/8/18 z dnia 27 listopada 2018 r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 2018r., poz. 9464) - od środków transportowych: nr II/9/18 z dnia 27 listopada 2018 r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 2018r., poz. 9514)   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych podatników /RODO/     Terminy płatności kolejnych rat podatku od nieruchomości i rolnego w 2019 r. określone w indywidualnych decyzjach podatkowych to: I rata - do 15 marca, II rata - do 15 maja,  III rata - do 15 września, IV rata - do 15 listopada.      

Czytaj więcej...

Komunikacja

W dniu 15 grudnia 2016 roku zostało podpisane porozumienie międzygminne pomiędzy Miastem Poznań, Gminą Tarnowo Podgórne i Gminą Duszniki,  na podstawie którego transport zbiorowy przejmuje Miasto Poznań, w tym komunikację miejską  linii nr 812 na trasie Poznań Ogrody – Baranowo – Przeźmierowo - Swadzim – Sady - Tarnowo Podgórne – Jankowice – Ceradz Kościelny – Ceradz Dolny - Grzebienisko. Rozkład jazdy autobusów dostępny jest na przystankach autobusowych, na stronie internetowej ZTM Poznań oraz w siedzibie TPBUS Tarnowo Podgórne. Informujemy, że linia nr 812 kursuje również w soboty, niedziele i święta ! Wszelkie informacje o transporcie, w tym linii nr 812, można znaleźć na stronie www.ztm.poznan.pl Uwaga! Świąteczny rozkład jazdy Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu informuje, że od 23 grudnia 2019 r. do 1 stycznia 2020 r. będą obowiązywały następujące zmiany w rozkładzie jazdy linii 812: 23 grudnia 2019 r.: kursy będą realizowane zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w dni robocze, nie będą realizowane wjazdy na przystanek Tarnowo Podgórne/Poznańska Szkoła; 24 grudnia 2019 r. (Wigilia): przez cały dzień będzie obowiązywał sobotni rozkład jazdy; 25 i 26 grudnia 2019 r.: przez cały dzień będzie obowiązywał świąteczny rozkład jazdy; nie będą realizowane wjazdy na przystanek Swadzim/Auchan; 27 grudnia 2019 r.: kursy będą realizowane zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w dni robocze; nie będą realizowane wjazdy na przystanek Tarnowo Podgórne/Poznańska Szkoła; 28 grudnia 2019 r.: przez cały dzień będzie obowiązywał sobotni rozkład jazdy; 29 grudnia 2019 r.: przez cały dzień będzie obowiązywał świąteczny rozkład jazdy;  30 grudnia 2019 r.: kursy będą realizowane zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w dni robocze; nie będą realizowane wjazdy na przystanek Tarnowo Podgórne/Poznańska Szkoła; 31 grudnia 2019 r. (Sylwester): kursy będą realizowane zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w dni robocze; nie będą realizowane wjazdy na przystanek Tarnowo Podgórne/Poznańska Szkoła; 1 stycznia 2020 r.: przez cały dzień będzie obowiązywał świąteczny rozkład jazdy; nie będą realizowane wjazdy na przystanek Swadzim/Auchan; Więcej informacji na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu: ztm.poznan.pl

Czytaj więcej...

Szkoły i przedszkola

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DUSZNIKACH z filią w Podrzewiu Dyrektor: IZABELA CIEŚLEWICZ ul. Broniewskiego 3 64-550 Duszniki tel. 61 29 19 162 e-mail: sekretariat@spduszniki.net www.spduszniki.net   SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA GIBOWSKIEGO W GRZEBIENISKU z oddziałami przedszkolnymi Dyrektor: LUCYNA KRAJEWSKA ul. Szkolna 16 64-553 Grzebienisko tel. 61 29 18 604 e-mail: szkolagrzebienisko@op.pl www.szkolagrzebienisko.eu   SZKOŁA PODSTAWOWA W SĘDZINKU z oddziałami przedszkolnymi Dyrektor: RENATA NIZIO ul. Szkolna 9 Sędzinko 64-552 Sędziny tel. 61 29 18 804 e-mail: sedzinko_sp@wp.pl www.spsedzinko.szkolnastrona.pl   ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI W DUSZNIKACH, w skład którego wchodzą Słoneczne Przedszkole w Dusznikach oraz przedszkola w Podrzewiu i w Sękowie Dyrektor: EWA TYCZYŃSKA ul. Kolejowa 7A 64-550 Duszniki tel. 61 29 19 224 e-mail: przedszkoleduszniki@interia.pl www.przedszkoleduszniki.edupage.org

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIA

W OGŁOSZENIACH zamieszczane są informację od osób i podmiotów zewnętrznych, które skierowane są do mieszkańców gminy Duszniki. Działania i akcje tu zamieszczane nie są inicjowane przez Urząd Gminy Duszniki, dlatego nie bierze on odpowiedzialności za skutki związane z wykorzystaniem tych informacji. /04.12.2019/ OFERTA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ KOMPUTEROWYCH dla mieszkańców Gminy Duszniki  /04.12.2019/ PROGRAM STYPENDIALNY HORYZONTY: informacja, plakat

Czytaj więcej...

OFERTY PRACY

W OFERTACH PRACY zamieszczane są oferty od firm i podmiotów zewnętrznych skierowane do mieszkańców Gminy Duszniki. Urząd Gminy Duszniki nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania takiej informacji. Zamieszczone 5 grudnia 2019 r. KELNER/KELNERKA w "Gospodzie na rozdrożu" w Podpniewkach   Zamieszczone 25 listopada 2019 r. MAGAZYNIER w firmie Hochland w Kaźmierzu OPERATOR DZIAŁU PRODUKCJI w firmie Hochland w Kaźmierzu   Zamieszczone 4 lipca 2019 r. KASJER - SPRZEDAWCA w DINO w Dusznikach   Zamieszczone 10 czerwca 2019 r. Pracownik produkcji; miejsce pracy: Gmina Dopiewo   Zamieszczone dnia 10 maja 2019 r. Firma SANO - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o. w Sękowie poszukuje pracowników na stanowiska: ELEKTRYK MECHANIK OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH OPERATOR AUTOMATYCZNYCH MASZYN PAKUJĄCYCH PRACOWNIK PRODUKCJI WYSZUKIWARKI OFERT PRACY (dostawcy prywatni) Jooble.org     WYSZUKIWARKA OFERT PRACY JOOBLE.ORG W OKOLICY DUSZNIK Neuvoo.pl     WYSZUKIWARKA OFERT PRACY NEUVOO.PL W OKOLICY DUSZNIK

Czytaj więcej...

Stypendia dla uzdolnionych uczniów

27 czerwca 2017 r. Rada Gminy Duszniki uchwaliła Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, który zawiera Regulamin przyznawania „Stypendium Wójta Gminy Duszniki”.   Dokumenty te stanowią podstawę do przyznawania stypendium uzdolnionym uczniom za wysoką średnią ocen oraz za udział w konkursach i olimpiadach. Stypendium ma na celu wspieranie utalentowanych uczniów i motywowanie ich do rozwijania swoich talentów i zainteresowań. Kto może otrzymać stypendium? Uczniowie szkół podstawowych począwszy od klasy IV, gimnazjów do czasu ich wygaszenia oraz szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie Gminy Duszniki. Stypendium można uzyskać za wysoką średnią na koniec semestru (minimum 5,4 w szkole podstawowej i minimum 5,2 w gimnazjum) oraz za uzyskanie jednego z pierwszych trzech miejsc w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim. To kryterium obejmuje zarówno uczniów szkół podstawowych, gimnazjów jak i szkół ponadpodstawych i ponadgimnazjalnych. W jakiej formie jest przyznawane? Stypendium ma formę nagrody pieniężnej w kwocie minimalnie 100 zł a maksymalnie 500 zł. Przyznawane będzie po zakończeniu semestru szkolnego, a podstawą jego przyznania będą osiągnięcia z tego semestru. Co zrobić, aby otrzymać stypendium? Należy spełnić określone kryteria: wysoka średnia na koniec semestru bądź uzyskanie jednego z pierwszych trzech miejsc w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim. Kolejnym etapem jest złożenie wniosku w urzędzie gminy lub w sekretariacie właściwej szkoły z terenu Gminy Duszniki w określonym terminie. Po rozpatrzeniu złożonego wniosku wójt będzie przyznawał stypendia. Kiedy można składać wnioski? Wnioski można składać do ostatniego dnia semestru. Gdzie można znaleźć regulamin i formularz wniosku? Regulamin przyznawania stypendium oraz formularz wniosku są dostępne poniżej oraz w urzędzie (pokój nr 10) i w sekretariatach szkół w Dusznikach, Sędzinku i Grzebienisku.   REGULAMIN PRZYZNAWANIA "STYPENDIUM WÓJTA GMINY DUSZNIKI" (załącznik do uchwały Rady Gminy Duszniki nr XXXIX/280/17 z 27.06.2017 r. uwzględniający rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.430.2017.16 z 21.08.2017 r.; unieważnione zapisy zostały wykreślone) WNIOSEK O STYPENDIUM.doc  KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych uczniów /RODO/   TREŚĆ UCHWAŁY OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU URZĘDOWYM ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE DO UCHWAŁY 

Czytaj więcej...

Stypendia dla sportowców

Na 47. sesji Rady Gminy Duszniki, która odbyła się 27 marca 2018 r., radni podjęli uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (uchwała nr XLVII/345/18). Tym samym wprowadzono system stypendiów, nagród i wyróżnień dla uzdolnionych i osiągających wysokie wyniki sportowców. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. dnia 17 kwietnia 2018 r. pod poz. 3516 (link do strony Dziennika: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3516 ) i obowiązuje od 1 maja 2018 r. Ważne! Stypendium, nagrodę i wyróżnienie może otrzymać sportowiec, który zamieszkuje Gminę Duszniki. Stypendium, nagrodę bądź wyróżnienie można otrzymać za sukces w następujących dyscyplinach sportowych: lekkoatletyka, piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, pływanie, szachy. Stypendium wypłacane jest miesięcznie i przeznaczone dla sportowców, którzy osiągnęli sukcesy na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, Uniwersjadach oraz Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich. W zależności od wyniku można uzyskać od 100 zł do 500 zł na miesiąc przez cały rok. Nagrody wypłacane są jednorazowo i przeznaczone dla sportowców, którzy osiągnęli sukcesy na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Międzywojewódzkich, Mistrzostwach Wielkopolski, a w przypadku piłkarzy – za powołanie do kadry narodowej oraz za udział w rozgrywkach ligowych na szczeblu ekstraklasy oraz I, II lub III ligi. W zależności od wyniku można uzyskać od 200 zł do 1000 zł.  Termin składania wniosków! Wnioski o stypendium lub nagrody składa się w Urzędzie Gminy Duszniki w terminie do 15 czerwca za osiągnięcia w roku poprzedzającym złożenie wniosku. WNIOSEK O STYPENDIUM / NAGRODĘ KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych sportowców (stypendium i nagroda) /RODO/ WNIOSEK O WYRÓŻNIENIE KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych sportowców (wyróżnienie) /RODO/

Czytaj więcej...

POLICJA - Posterunek w Dusznikach

Czytaj więcej...

Zgłaszanie awarii i problemów - telefony kontaktowe

Poniżej znajdują się telefony kontaktowe właściwe do zgłaszania awarii w sieciach i dostawach wody, prądu, gazu i oświetlenia ulicznego oraz problemów ze stanem technicznym i przejezdnością dróg gminnych i bezdomnych, poszkodowanych lub padłych zwierząt. WODA I KANALIZACJA Awarie w dostawie wody oraz urządzeń i przyłączy wodnych i kanalizacyjnych należy zgłaszać do Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach: - na telefon stacjonarny 61 29 19 107 (w godzinach pracy zakładu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15) - na telefon komórkowy 502 595 251 (poza godzinami pracy). PRĄD Za prawidłowe działanie sieci energetycznej i dostawy prądu do gospodarstw domowych na terenie gminy odpowiada regionalny dostawca ENEA Operator z Szamotuł: www.operator.enea.pl Wszelkie problemy związane z brakiem prądu czy awariami zasilania należy zgłaszać do - pogotowia energetycznego na nr telefonu 991. GAZ Za prawidłowe działanie sieci gazowej i dostawy gazu do gospodarstw domowych na terenie gminy odpowiada firma G.EN. GAZ ENERGIA z siedzibą w Tarnowie Podgórnym: www.gen.com.pl Wszelkie problemy związane z dostawą gazu czy szczelnością instalacji należy zgłaszać do - pogotowia gazowego na nr telefonu 800 909 909 (numer bezpłatny). DROGI GMINNE Problemy z przejezdnością dróg gminnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy Duszniki, do pracownika odpowiedzialnego za koordynację utrzymania i stanu technicznego dróg gminnych (w godzinach pracy urzędu: pon. 8.00-17.00, wt. 8.00-15.00, śr.-pt. 7.00-15.00): - tel. 61 29 56 530, pok. nr 4, fundusze@duszniki.eu.  AWARIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO Awarie oświetlenia ulicznego, jeśli nie są spowodowane tymczasowym wyłączeniem prądu (np. na całej ulicy, w okolicy), a dotyczą pojedynczych lamp (przepalona żarówka, prawdopodobne spięcie czy uszkodzenie przewodu zasilającego) należy zgłaszać pracownikowi Urzędu Gminy Duszniki w godzinach urzędowania (pon. 8.00-17.00, wt. 8.00-15.00, śr.-pt. 7.00-15.00): - na numer 61 29 19 075 lub 29 19 400, nr wew. 110 i 103 Po otrzymaniu informacji o awarii lampy pracownik urzędu przekazuje zgłoszenie firmie, która zgodnie z umową ma obowiązek dokonać naprawy: w linii kablowej - do 7 dni roboczych, w linii napowietrznej – do 4 dni roboczych, przepalonych źródeł światła (wymiana) – do 10 dni roboczych. Należy pamiętać, że pracownik urzędu nie ma możliwości monitorowania prawidłowości działania lamp, dlatego niezwłocznie przekazana informacja od mieszkańców umożliwi sprawne zgłoszenie awarii i jej naprawę w wyżej określonym terminie. UWAGA!!! Regionalny dostawca prądu, czyli spółka ENEA, nie przyjmuje zgłoszeń o awariach oświetlenia ulicznego od mieszkańców. Zgłoszenie odpowiedniej firmie może dokonać tylko pracownik urzędu. ZGŁASZANIE BEZDOMNYCH, POSZKODOWANYCH LUB PADŁYCH ZWIERZĄT Przyjmowaniem zgłoszeń w tym zakresie zajmuje się pracownik Urzędu Gminy Duszniki: - pod numerem 61 29 19 075 lub 29 19 400, nr wew. 110 - w godzinach pracy urzędu (pon. 8.00-17.00, wt. 8.00-15.00, śr.-pt. 7.00-15.00), - pod numerem telefonu komórkowego 666 047 449 - w weekendy, święta i po godzinach pracy urzędu.

Czytaj więcej...

Strefa mieszkańca
najczęściej czytane

Kontakt


Pracownicy urzędu - dane kontaktowe


Kontakt i podstawowe informacje


Załatwianie spraw - pobierz wniosek


Odbiór odpadów