Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Ważne informacje

Odbiór odpadów

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W I POŁOWIE 2022 r. WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY DUSZNIKI   WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH FORMULARZ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (* tzw. deklaracja śmieciowa) wraz z klauzulą informacyjną (formularz obowiązujący do 31 stycznia 2022 r.): DEKLARACJA STAWKI OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW obowiązujące od 1 lutego 2022 r. Uchwałą nr LIII/351/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, dokonano zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od dnia 1 lutego 2022 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 24,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym w wysokości 3,00 zł miesięcznie od ustalonej dla danej nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana sposobu naliczania ulgi – 3,00 zł od nieruchomości). W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 50,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wysokość opłaty podwyższonej określa wójt w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji. Ważne! Właściciel nieruchomości, który chce skorzystać z ulgi za kompostowanie bioodpadów, wg stawki obowiązującej od 1 lutego 2022 r., zobowiązany jest do złożenia NOWEJ deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informacja o sposobie segregacji odpadów ULOTKA INFORMACYJNA 2022 Dni oraz godziny otwarcia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od dnia 1 lutego 2022 r.: PSZOK w Dusznikach: ul. Niewierska 3, 64-550 Duszniki Godziny otwarcia: WTOREK, CZWARTEK 10:00 – 18:00, SOBOTA 9:00 – 13:00 PSZOK w Grzebienisku: ul. Bukowska 11, 64-553 Grzebienisko Godziny otwarcia: ŚRODA 10:00 – 18:00, SOBOTA 13:30 – 16:00 PSZOK w Podrzewiu: ul. Sportowa 17, 64-541 Podrzewie Godziny otwarcia: PIĄTEK 10:00 – 18:00 W związku z podjętą przez Radę Gminy Duszniki Uchwałą nr LIII/350/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę nr XXXVI/249/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzono ograniczenia ilościowe, dotyczące przyjmowania do PSZOK wybranych rodzajów odpadów komunalnych: - odpady wielkogabarytowe: limit roczny - do 200 kg od właściciela nieruchomości, - zużyte opony: limit roczny - 4 sztuki od właściciela nieruchomości, - odpady budowlane i rozbiórkowe: limit roczny -  200 kg od właściciela nieruchomości. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki ZMIESZANE odpady komunalne winny być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach. Tylko z takich pojemników będą odbierane ZMIESZANE odpady komunalne.

Czytaj więcej...

Podatki lokalne

Stawki podatku w 2022 r. - od nieruchomości: uchwała nr XLIX/317/21 z dnia 9 listopada 2021 r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 2021 r., poz. 8921) - rolnego: uchwała nr XLIX/316/21 z dnia 9 listopada 2021 r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 2021 r., poz. 8920) - od środków transportowych: nr XLIX/315/21 z dnia 9 listopada 2021 r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 2021 r., poz. 8919) TREŚĆ UCHWAŁ W BIP Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych podatników /RODO/ Terminy płatności kolejnych rat podatku od nieruchomości i rolnego w 2022 r. określone w indywidualnych decyzjach podatkowych to: I rata - do 15 marca, II rata - do 15 maja,  III rata - do 15 września, IV rata - do 15 listopada.      

Czytaj więcej...

Komunikacja

Plan funkcjonowania komunikacji podmiejskiej w okresie zimowych ferii szkolnych, w dniach od 17 do 30 stycznia 2022 r.: PLAN ZTM Kursowanie linii miejskich i podmiejskich od 1 września 2021 r.: PISMO ZTM Szczegółowe informacje związane z kursowaniem transportu na linii podmiejskiej 812 i innych liniach miejskich znajdują się na stronie ZTM: ROZKŁAD JAZDY W dniu 15 grudnia 2016 roku zostało podpisane porozumienie międzygminne pomiędzy Miastem Poznań, Gminą Tarnowo Podgórne i Gminą Duszniki,  na podstawie którego transport zbiorowy przejmuje Miasto Poznań, w tym komunikację miejską  linii nr 812 na trasie Poznań Ogrody – Baranowo – Przeźmierowo - Swadzim – Sady - Tarnowo Podgórne – Jankowice – Ceradz Kościelny – Ceradz Dolny - Grzebienisko. Rozkład jazdy autobusów dostępny jest na przystankach autobusowych, na stronie internetowej ZTM Poznań oraz w siedzibie TPBUS Tarnowo Podgórne. Informujemy, że linia nr 812 kursuje również w soboty, niedziele i święta !  Wszelkie informacje o transporcie, w tym linii nr 812, można znaleźć na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu: www.ztm.poznan.pl

Czytaj więcej...

Szkoły i przedszkola

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DUSZNIKACH z filią w Podrzewiu Dyrektor: IWONA LICZBAŃSKA ul. Broniewskiego 3 64-550 Duszniki tel. 61 29 19 162 e-mail: sekretariat@spduszniki.net www.spduszniki.net   SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA GIBOWSKIEGO W GRZEBIENISKU z oddziałami przedszkolnymi Dyrektor: LUCYNA KRAJEWSKA ul. Szkolna 16 64-553 Grzebienisko tel. 61 29 18 604 e-mail: szkolagrzebienisko@op.pl www.szkolagrzebienisko.eu   SZKOŁA PODSTAWOWA W SĘDZINKU z oddziałami przedszkolnymi Dyrektor: RENATA NIZIO ul. Szkolna 9 Sędzinko 64-552 Sędziny tel. 61 29 18 804 e-mail: sedzinko_sp@wp.pl www.spsedzinko.szkolnastrona.pl   ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI W DUSZNIKACH, w skład którego wchodzą Słoneczne Przedszkole w Dusznikach oraz przedszkola w Podrzewiu i w Sękowie Dyrektor: EWA TYCZYŃSKA ul. Kolejowa 7A 64-550 Duszniki tel. 61 29 19 224 e-mail: przedszkoleduszniki@interia.pl www.przedszkoleduszniki.edupage.org

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIA

W OGŁOSZENIACH zamieszczane są informację od osób i podmiotów zewnętrznych, które skierowane są do mieszkańców gminy Duszniki. Działania i akcje tu zamieszczane nie są inicjowane przez Urząd Gminy Duszniki, dlatego nie bierze on odpowiedzialności za skutki związane z wykorzystaniem tych informacji.  Ogłoszenie z 6 września 2021 r.  Oferta  dzierżawy ziemi pod budowę farmy fotowoltaicznej: INFORMACJA

Czytaj więcej...

OFERTY PRACY

W OFERTACH PRACY zamieszczane są oferty od firm i podmiotów zewnętrznych skierowane do mieszkańców Gminy Duszniki. Urząd Gminy Duszniki nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania takiej informacji. Oferta z 11 stycznia 2022 r. KIEROWCA AUTOBUSU w PKS Poznań SA   Oferta z 24 listopada 2021 r. OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO w firmie LANWAR w Dusznikach   Oferta z 13 września 2021 r. LAKIERNIK w AVK w Pniewach   WYSZUKIWARKI OFERT PRACY (dostawcy prywatni) GoWork      WYSZUKIWARKA OFERT PRACY GOWORK W OKOLICY DUSZNIKI Jooble.org     WYSZUKIWARKA OFERT PRACY JOOBLE.ORG W OKOLICY DUSZNIK Neuvoo.pl     WYSZUKIWARKA OFERT PRACY NEUVOO.PL W OKOLICY DUSZNIK

Czytaj więcej...

Stypendia dla uzdolnionych uczniów

26 listopada 2020 r. Rada Gminy Duszniki podjęła nową uchwałę stypendialną. Poprzednia, uchwalona w czerwcu 2017 r. była podstawą przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom przez prawie trzy i pół roku. Konieczność zmiany uchwały stypendialnej wynikała przede wszystkim ze zmiany przepisów ustawy o systemie oświaty. Obecnie Stypendium Wójta Gminy Duszniki może zostać przyznane tylko uczniom szkół podstawowych w Dusznikach, w Grzebienisku i w Sędzinku. Zmiana przepisów ustawowych uniemożliwia przyznawanie stypendium mieszkańcom gminy uczącym się w innych szkołach niż gminne. Będzie mógł je natomiast uzyskać uczeń zamieszkujący inną gminę, ale uczący się w szkole na terenie Gminy Duszniki. Kto może otrzymać stypendium? Uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Duszniki. Stypendium można uzyskać za wysoką średnią na koniec semestru: minimum 5,40 w klasach IV, V i VI oraz minimum 5,2 w klasach VII i VIII oraz za uzyskanie jednego z pierwszych trzech miejsc w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim. W jakiej formie jest przyznawane? Stypendium ma formę nagrody pieniężnej, minimalnie 100 zł, a maksymalnie 500 zł. Co zrobić, aby otrzymać stypendium? Należy spełnić określone kryteria: wysoka średnia na koniec semestru bądź uzyskanie jednego z pierwszych trzech miejsc w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim. Kolejnym etapem jest złożenie wniosku w urzędzie gminy lub w sekretariacie właściwej szkoły z terenu Gminy Duszniki. Stypendium będzie przyznawane po zakończeniu semestru szkolnego, a podstawą jego przyznania będą osiągnięcia z tego semestru. Kiedy można składać wnioski? Wnioski można składać do ostatniego dnia semestru. Gdzie można znaleźć regulamin i formularz wniosku? Regulamin przyznawania stypendium oraz formularz wniosku są dostępne poniżej, w Urzędzie Gminy Duszniki oraz w sekretariatach szkół podstawowych w Dusznikach, Grzebienisku i Sędzinku. WAŻNE !!! W związku z przepisami dotyczącymi zasad naliczania podatków, do wniosku o stypendium wymagane jest złożenie formularza: OŚWIADCZENIE DO CELÓW PODATKOWYCH. Bez dołączenia oświadczenia nie będzie możliwa wypłata stypendium!   WNIOSEK O STYPENDIUM KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych uczniów /RODO/ OŚWIADCZENIE DO CELÓW PODATKOWYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW TREŚĆ UCHWAŁY OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU URZĘDOWYM   

Czytaj więcej...

Stypendia dla sportowców

Na 47. sesji Rady Gminy Duszniki, która odbyła się 27 marca 2018 r., radni podjęli uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (uchwała nr XLVII/345/18). Tym samym wprowadzono system stypendiów, nagród i wyróżnień dla uzdolnionych i osiągających wysokie wyniki sportowców. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. dnia 17 kwietnia 2018 r. pod poz. 3516 (link do strony Dziennika: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3516 ) i obowiązuje od 1 maja 2018 r. Ważne! Stypendium, nagrodę i wyróżnienie może otrzymać sportowiec, który zamieszkuje Gminę Duszniki. Stypendium, nagrodę bądź wyróżnienie można otrzymać za sukces w następujących dyscyplinach sportowych: lekkoatletyka, piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, pływanie, szachy. Stypendium wypłacane jest miesięcznie i przeznaczone dla sportowców, którzy osiągnęli sukcesy na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, Uniwersjadach oraz Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich. W zależności od wyniku można uzyskać od 100 zł do 500 zł na miesiąc przez cały rok. Nagrody wypłacane są jednorazowo i przeznaczone dla sportowców, którzy osiągnęli sukcesy na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Międzywojewódzkich, Mistrzostwach Wielkopolski, a w przypadku piłkarzy – za powołanie do kadry narodowej oraz za udział w rozgrywkach ligowych na szczeblu ekstraklasy oraz I, II lub III ligi. W zależności od wyniku można uzyskać od 200 zł do 1000 zł.  Termin składania wniosków! Wnioski o stypendium lub nagrody składa się w Urzędzie Gminy Duszniki w terminie do 15 czerwca za osiągnięcia w roku poprzedzającym złożenie wniosku. WAŻNE !!! W związku z przepisami dotyczącymi zasad naliczania podatków, do wniosku o stypendium wymagane jest złożenie formularza: OŚWIADCZENIE DO CELÓW PODATKOWYCH. Bez dołączenia oświadczenia nie będzie możliwa wypłata stypendium!   WNIOSEK O STYPENDIUM / NAGRODĘ KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych sportowców (stypendium i nagroda) /RODO/ WNIOSEK O WYRÓŻNIENIE KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych sportowców (wyróżnienie) /RODO/ OŚWIADCZENIE DO CELÓW PODATKOWYCH

Czytaj więcej...

POLICJA - Posterunek w Dusznikach

Posterunek Policji w Dusznikach

Czytaj więcej...

Zgłaszanie awarii i problemów

Poniżej znajdują się telefony kontaktowe właściwe do zgłaszania awarii w sieciach i dostawach wody, prądu, gazu i oświetlenia ulicznego oraz problemów ze stanem technicznym i przejezdnością dróg gminnych i bezdomnych, poszkodowanych lub padłych zwierząt. WODA I KANALIZACJA Awarie w dostawie wody oraz urządzeń i przyłączy wodnych i kanalizacyjnych należy zgłaszać do Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach: - na telefon stacjonarny 61 29 19 107 (w godzinach pracy zakładu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15) - na telefon komórkowy 502 595 251 (poza godzinami pracy). PRĄD Za prawidłowe działanie sieci energetycznej i dostawy prądu do gospodarstw domowych na terenie gminy odpowiada regionalny dostawca ENEA Operator z Szamotuł: www.operator.enea.pl Wszelkie problemy związane z brakiem prądu czy awariami zasilania należy zgłaszać do - pogotowia energetycznego na nr telefonu 991. GAZ Za prawidłowe działanie sieci gazowej i dostawy gazu do gospodarstw domowych na terenie gminy odpowiada firma G.EN. GAZ ENERGIA z siedzibą w Tarnowie Podgórnym: www.gen.com.pl Wszelkie problemy związane z dostawą gazu czy szczelnością instalacji należy zgłaszać do - pogotowia gazowego na nr telefonu 800 909 909 (numer bezpłatny). DROGI GMINNE Problemy z przejezdnością dróg gminnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy Duszniki, do pracownika odpowiedzialnego za koordynację utrzymania i stanu technicznego dróg gminnych (w godzinach pracy urzędu: pon. 8.00-17.00, wt. 8.00-15.00, śr.-pt. 7.00-15.00): - tel. 61 29 19 075 wew. 113, pok. nr 13, fundusze@duszniki.eu AWARIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO Awarie oświetlenia ulicznego, jeśli nie są spowodowane tymczasowym wyłączeniem prądu (np. na całej ulicy, w okolicy), a dotyczą pojedynczych lamp (przepalona żarówka, prawdopodobne spięcie czy uszkodzenie przewodu zasilającego) należy zgłaszać pracownikowi Urzędu Gminy Duszniki w godzinach urzędowania (pon. 8.00-17.00, wt. 8.00-15.00, śr.-pt. 7.00-15.00): - na numer 61 29 19 075 wew. 113 Po otrzymaniu informacji o awarii lampy pracownik urzędu przekazuje zgłoszenie firmie, która zgodnie z umową ma obowiązek dokonać naprawy: w linii kablowej - do 7 dni roboczych, w linii napowietrznej – do 4 dni roboczych, przepalonych źródeł światła (wymiana) – do 10 dni roboczych. Należy pamiętać, że pracownik urzędu nie ma możliwości monitorowania prawidłowości działania lamp, dlatego niezwłocznie przekazana informacja od mieszkańców umożliwi sprawne zgłoszenie awarii i jej naprawę w wyżej określonym terminie. UWAGA!!! Regionalny dostawca prądu, czyli spółka ENEA, nie przyjmuje zgłoszeń o awariach oświetlenia ulicznego od mieszkańców. Zgłoszenie odpowiedniej firmie może dokonać tylko pracownik urzędu. ZGŁASZANIE BEZDOMNYCH, POSZKODOWANYCH LUB PADŁYCH ZWIERZĄT Przyjmowaniem zgłoszeń w tym zakresie zajmuje się pracownik Urzędu Gminy Duszniki: - pod numerem 61 29 19 075 nr wew. 122 - w godzinach pracy urzędu (pon. 8.00-17.00, wt. 8.00-15.00, śr.-pt. 7.00-15.00).

Czytaj więcej...

Dyżury aptek w powiecie

Rada Powiatu Szamotulskiego 15 grudnia 2021 r. przyjęła uchwałę nr XXIX/229/2021 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dostępu do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy na terenie Powiatu Szamotulskiego na rok 2022. Treść opublikowanej uchwały: UCHWAŁA Lista dyżurujących aptek w powiecie znajduje się na stronie Starostwa Powiatowego w Szamotułach: DYŻURY APTEK

Czytaj więcej...

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych usług Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Wielkopolsce. Odpowiadamy na pytania o wsparcie ze środków Unii Europejskiej, w tym o fundusze na założenie działalności gospodarczej, wsparcie na rozwój firm, kursy i szkolenia zawodowe. Organizujemy bezpłatne spotkania informacyjne, webinaria, szkolenia, spotkania z uczniami szkół ponadpodstawowych i studentami. Oferujemy bezpłatne materiały informacyjne o Funduszach Europejskich. Wszystkie usługi sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich są bezpłatne. Skontaktuj się z nami! Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań tel. 061 626 61 93/90/92, 61 626 72 46 e-mail info.wrpo@wielkopolskie.pl info.fe@wielkopolskie.pl Godziny otwarcia: poniedziałek 7:30-18:00, wtorek-piątek 7:30-15:30 Więcej informacji o Sieci PIFE na: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/skontaktuj-sie-z-nami/ Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich jest koordynowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Czytaj więcej...

Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w banku!

Czytaj więcej...

Strefa mieszkańca
najczęściej czytane

Kontakt


Pracownicy urzędu - dane kontaktowe


Kontakt i podstawowe informacje


Załatwianie spraw - pobierz wniosek


Odbiór odpadów