Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Ważne informacje

Odbiór odpadów

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W II POŁOWIE 2021 r. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W I POŁOWIE 2021 r. WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY DUSZNIKI   WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH FORMULARZ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (* tzw. deklaracja śmieciowa) wraz z klauzulą informacyjną STAWKI OPŁAT ZA ODBIÓR ŚMIECI !!! Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z nowymi obowiązkami nałożonymi na gminę, Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z ustawą, segregowanie staje się obowiązkowym sposobem zbierania odpadów przez mieszkańców. Od 1 stycznia 2020 r. opłata za odbiór segregowanych odpadów wynosi 12 zł miesięcznie od jednego mieszkańca danej nieruchomości. Opłata ta może być obniżona, jeśli właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym będzie samodzielnie kompostował tzw. bioodpady w kompostowniku. Przy zadeklarowaniu kompostowania bioodpadów stawka miesięcznej opłaty wynosi 11 zł od mieszkańca tej nieruchomości. W przypadku stwierdzenia, że odpady komunalne z danej nieruchomości nie są właściwie segregowane, stawka miesięcznej opłaty zostanie podwyższona do wysokości 25 zł miesięcznie od jednego mieszkańca tej nieruchomości na kolejne 6 miesięcy. Nowy formularz mają obowiązek złożyć właściciele nieruchomości, którzy: - zamierzają kompostować bioodpady i skorzystać z obniżonej stawki, - w uprzednio złożonym formularzu zadeklarowali nieselektywny odbiór odpadów. Wypełnioną deklarację należy złożyć bądź przesłać do Urzędu Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki. INFORMACJA O SEGREGACJI ODPADÓW Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) na terenie całego kraju. Od tej pory odpady są dzielone na frakcje w podziale na kolory: niebieski – papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; zielony – szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; żółty – metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; brązowy – odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. ULOTKA INFORMACYJNA 2021 UWAGA !!! Gmina Duszniki na terenie PSZOK zbiera odpady budowlane i rozbiórkowe w postaci gruzu, płytek, zestawu ceramiki sanitarnej (miski wc, kompakty wc) oraz okien i drzwi. Nie będą odbierane odpady typu: styropian budowlany, papa, ondulina. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki ZMIESZANE odpady komunalne winny być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach. Tylko z takich pojemników będą odbierane ZMIESZANE odpady komunalne.  

Czytaj więcej...

Podatki lokalne

Stawki podatku w 2021 r. - od nieruchomości: uchwała nr XXXII/215/20 z dnia 26 listopada 2020 r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 2020 r., poz. 9573) - rolnego: uchwała nr XXXII/214/20 z dnia 26 listopada 2020 r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 2020 r., poz. 9572) - od środków transportowych: nr XXXII/213/20 z dnia 26 listopada 2020 r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 2020 r., poz. 9571) TREŚĆ UCHWAŁ W BIP Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych podatników /RODO/ Terminy płatności kolejnych rat podatku od nieruchomości i rolnego w 2021 r. określone w indywidualnych decyzjach podatkowych to: I rata - do 15 marca, II rata - do 15 maja,  III rata - do 15 września, IV rata - do 15 listopada.      

Czytaj więcej...

Komunikacja

Kursowanie linii miejskich i podmiejskich od 1 września 2021 r.: PISMO ZTM Szczegółowe informacje związane z kursowaniem transportu na linii podmiejskiej 812 i innych liniach miejskich znajdują się na stronie ZTM: ROZKŁAD JAZDY W dniu 15 grudnia 2016 roku zostało podpisane porozumienie międzygminne pomiędzy Miastem Poznań, Gminą Tarnowo Podgórne i Gminą Duszniki,  na podstawie którego transport zbiorowy przejmuje Miasto Poznań, w tym komunikację miejską  linii nr 812 na trasie Poznań Ogrody – Baranowo – Przeźmierowo - Swadzim – Sady - Tarnowo Podgórne – Jankowice – Ceradz Kościelny – Ceradz Dolny - Grzebienisko. Rozkład jazdy autobusów dostępny jest na przystankach autobusowych, na stronie internetowej ZTM Poznań oraz w siedzibie TPBUS Tarnowo Podgórne. Informujemy, że linia nr 812 kursuje również w soboty, niedziele i święta !  Wszelkie informacje o transporcie, w tym linii nr 812, można znaleźć na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu: www.ztm.poznan.pl

Czytaj więcej...

Szkoły i przedszkola

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DUSZNIKACH z filią w Podrzewiu Dyrektor: IWONA LICZBAŃSKA ul. Broniewskiego 3 64-550 Duszniki tel. 61 29 19 162 e-mail: sekretariat@spduszniki.net www.spduszniki.net   SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA GIBOWSKIEGO W GRZEBIENISKU z oddziałami przedszkolnymi Dyrektor: LUCYNA KRAJEWSKA ul. Szkolna 16 64-553 Grzebienisko tel. 61 29 18 604 e-mail: szkolagrzebienisko@op.pl www.szkolagrzebienisko.eu   SZKOŁA PODSTAWOWA W SĘDZINKU z oddziałami przedszkolnymi Dyrektor: RENATA NIZIO ul. Szkolna 9 Sędzinko 64-552 Sędziny tel. 61 29 18 804 e-mail: sedzinko_sp@wp.pl www.spsedzinko.szkolnastrona.pl   ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI W DUSZNIKACH, w skład którego wchodzą Słoneczne Przedszkole w Dusznikach oraz przedszkola w Podrzewiu i w Sękowie Dyrektor: EWA TYCZYŃSKA ul. Kolejowa 7A 64-550 Duszniki tel. 61 29 19 224 e-mail: przedszkoleduszniki@interia.pl www.przedszkoleduszniki.edupage.org

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIA

W OGŁOSZENIACH zamieszczane są informację od osób i podmiotów zewnętrznych, które skierowane są do mieszkańców gminy Duszniki. Działania i akcje tu zamieszczane nie są inicjowane przez Urząd Gminy Duszniki, dlatego nie bierze on odpowiedzialności za skutki związane z wykorzystaniem tych informacji.  Ogłoszenie z 6 września 2021 r.  Oferta  dzierżawy ziemi pod budowę farmy fotowoltaicznej: INFORMACJA

Czytaj więcej...

OFERTY PRACY

W OFERTACH PRACY zamieszczane są oferty od firm i podmiotów zewnętrznych skierowane do mieszkańców Gminy Duszniki. Urząd Gminy Duszniki nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania takiej informacji.  Oferta z 20 września 2021 r. PRACOWNIK PRODUKCJI PREPARATÓW ZIOŁOWYCH w Tarnowie Podgórnym   Oferta z 13 września 2021 r. LAKIERNIK w AVK w Pniewach   Oferta z 26 sierpnia 2021 r. PRACOWNIK MAGAZYNU w Wysogotowie WYSZUKIWARKI OFERT PRACY (dostawcy prywatni) GoWork      WYSZUKIWARKA OFERT PRACY GOWORK W OKOLICY DUSZNIKI Jooble.org     WYSZUKIWARKA OFERT PRACY JOOBLE.ORG W OKOLICY DUSZNIK Neuvoo.pl     WYSZUKIWARKA OFERT PRACY NEUVOO.PL W OKOLICY DUSZNIK

Czytaj więcej...

Stypendia dla uzdolnionych uczniów

26 listopada 2020 r. Rada Gminy Duszniki podjęła nową uchwałę stypendialną. Poprzednia, uchwalona w czerwcu 2017 r. była podstawą przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom przez prawie trzy i pół roku. Konieczność zmiany uchwały stypendialnej wynikała przede wszystkim ze zmiany przepisów ustawy o systemie oświaty. Obecnie Stypendium Wójta Gminy Duszniki może zostać przyznane tylko uczniom szkół podstawowych w Dusznikach, w Grzebienisku i w Sędzinku. Zmiana przepisów ustawowych uniemożliwia przyznawanie stypendium mieszkańcom gminy uczącym się w innych szkołach niż gminne. Będzie mógł je natomiast uzyskać uczeń zamieszkujący inną gminę, ale uczący się w szkole na terenie Gminy Duszniki. Kto może otrzymać stypendium? Uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Duszniki. Stypendium można uzyskać za wysoką średnią na koniec semestru: minimum 5,40 w klasach IV, V i VI oraz minimum 5,2 w klasach VII i VIII oraz za uzyskanie jednego z pierwszych trzech miejsc w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim. W jakiej formie jest przyznawane? Stypendium ma formę nagrody pieniężnej, minimalnie 100 zł, a maksymalnie 500 zł. Co zrobić, aby otrzymać stypendium? Należy spełnić określone kryteria: wysoka średnia na koniec semestru bądź uzyskanie jednego z pierwszych trzech miejsc w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim. Kolejnym etapem jest złożenie wniosku w urzędzie gminy lub w sekretariacie właściwej szkoły z terenu Gminy Duszniki. Stypendium będzie przyznawane po zakończeniu semestru szkolnego, a podstawą jego przyznania będą osiągnięcia z tego semestru. Kiedy można składać wnioski? Wnioski można składać do ostatniego dnia semestru. Gdzie można znaleźć regulamin i formularz wniosku? Regulamin przyznawania stypendium oraz formularz wniosku są dostępne poniżej, w Urzędzie Gminy Duszniki oraz w sekretariatach szkół podstawowych w Dusznikach, Grzebienisku i Sędzinku. WAŻNE !!! W związku z przepisami dotyczącymi zasad naliczania podatków, do wniosku o stypendium wymagane jest złożenie formularza: OŚWIADCZENIE DO CELÓW PODATKOWYCH. Bez dołączenia oświadczenia nie będzie możliwa wypłata stypendium!   WNIOSEK O STYPENDIUM KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych uczniów /RODO/ OŚWIADCZENIE DO CELÓW PODATKOWYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW TREŚĆ UCHWAŁY OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU URZĘDOWYM   

Czytaj więcej...

Stypendia dla sportowców

Na 47. sesji Rady Gminy Duszniki, która odbyła się 27 marca 2018 r., radni podjęli uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (uchwała nr XLVII/345/18). Tym samym wprowadzono system stypendiów, nagród i wyróżnień dla uzdolnionych i osiągających wysokie wyniki sportowców. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. dnia 17 kwietnia 2018 r. pod poz. 3516 (link do strony Dziennika: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3516 ) i obowiązuje od 1 maja 2018 r. Ważne! Stypendium, nagrodę i wyróżnienie może otrzymać sportowiec, który zamieszkuje Gminę Duszniki. Stypendium, nagrodę bądź wyróżnienie można otrzymać za sukces w następujących dyscyplinach sportowych: lekkoatletyka, piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, pływanie, szachy. Stypendium wypłacane jest miesięcznie i przeznaczone dla sportowców, którzy osiągnęli sukcesy na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, Uniwersjadach oraz Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich. W zależności od wyniku można uzyskać od 100 zł do 500 zł na miesiąc przez cały rok. Nagrody wypłacane są jednorazowo i przeznaczone dla sportowców, którzy osiągnęli sukcesy na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Międzywojewódzkich, Mistrzostwach Wielkopolski, a w przypadku piłkarzy – za powołanie do kadry narodowej oraz za udział w rozgrywkach ligowych na szczeblu ekstraklasy oraz I, II lub III ligi. W zależności od wyniku można uzyskać od 200 zł do 1000 zł.  Termin składania wniosków! Wnioski o stypendium lub nagrody składa się w Urzędzie Gminy Duszniki w terminie do 15 czerwca za osiągnięcia w roku poprzedzającym złożenie wniosku. WAŻNE !!! W związku z przepisami dotyczącymi zasad naliczania podatków, do wniosku o stypendium wymagane jest złożenie formularza: OŚWIADCZENIE DO CELÓW PODATKOWYCH. Bez dołączenia oświadczenia nie będzie możliwa wypłata stypendium!   WNIOSEK O STYPENDIUM / NAGRODĘ KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych sportowców (stypendium i nagroda) /RODO/ WNIOSEK O WYRÓŻNIENIE KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych sportowców (wyróżnienie) /RODO/ OŚWIADCZENIE DO CELÓW PODATKOWYCH

Czytaj więcej...

POLICJA - Posterunek w Dusznikach

Czytaj więcej...

Zgłaszanie awarii i problemów - telefony kontaktowe

Poniżej znajdują się telefony kontaktowe właściwe do zgłaszania awarii w sieciach i dostawach wody, prądu, gazu i oświetlenia ulicznego oraz problemów ze stanem technicznym i przejezdnością dróg gminnych i bezdomnych, poszkodowanych lub padłych zwierząt. WODA I KANALIZACJA Awarie w dostawie wody oraz urządzeń i przyłączy wodnych i kanalizacyjnych należy zgłaszać do Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach: - na telefon stacjonarny 61 29 19 107 (w godzinach pracy zakładu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15) - na telefon komórkowy 502 595 251 (poza godzinami pracy). PRĄD Za prawidłowe działanie sieci energetycznej i dostawy prądu do gospodarstw domowych na terenie gminy odpowiada regionalny dostawca ENEA Operator z Szamotuł: www.operator.enea.pl Wszelkie problemy związane z brakiem prądu czy awariami zasilania należy zgłaszać do - pogotowia energetycznego na nr telefonu 991. GAZ Za prawidłowe działanie sieci gazowej i dostawy gazu do gospodarstw domowych na terenie gminy odpowiada firma G.EN. GAZ ENERGIA z siedzibą w Tarnowie Podgórnym: www.gen.com.pl Wszelkie problemy związane z dostawą gazu czy szczelnością instalacji należy zgłaszać do - pogotowia gazowego na nr telefonu 800 909 909 (numer bezpłatny). DROGI GMINNE Problemy z przejezdnością dróg gminnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy Duszniki, do pracownika odpowiedzialnego za koordynację utrzymania i stanu technicznego dróg gminnych (w godzinach pracy urzędu: pon. 8.00-17.00, wt. 8.00-15.00, śr.-pt. 7.00-15.00): - tel. 61 29 56 530, pok. nr 4, fundusze@duszniki.eu AWARIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO Awarie oświetlenia ulicznego, jeśli nie są spowodowane tymczasowym wyłączeniem prądu (np. na całej ulicy, w okolicy), a dotyczą pojedynczych lamp (przepalona żarówka, prawdopodobne spięcie czy uszkodzenie przewodu zasilającego) należy zgłaszać pracownikowi Urzędu Gminy Duszniki w godzinach urzędowania (pon. 8.00-17.00, wt. 8.00-15.00, śr.-pt. 7.00-15.00): - na numer 61 29 56 530 lub 61 29 19 075 nr wew. 103 Po otrzymaniu informacji o awarii lampy pracownik urzędu przekazuje zgłoszenie firmie, która zgodnie z umową ma obowiązek dokonać naprawy: w linii kablowej - do 7 dni roboczych, w linii napowietrznej – do 4 dni roboczych, przepalonych źródeł światła (wymiana) – do 10 dni roboczych. Należy pamiętać, że pracownik urzędu nie ma możliwości monitorowania prawidłowości działania lamp, dlatego niezwłocznie przekazana informacja od mieszkańców umożliwi sprawne zgłoszenie awarii i jej naprawę w wyżej określonym terminie. UWAGA!!! Regionalny dostawca prądu, czyli spółka ENEA, nie przyjmuje zgłoszeń o awariach oświetlenia ulicznego od mieszkańców. Zgłoszenie odpowiedniej firmie może dokonać tylko pracownik urzędu. ZGŁASZANIE BEZDOMNYCH, POSZKODOWANYCH LUB PADŁYCH ZWIERZĄT Przyjmowaniem zgłoszeń w tym zakresie zajmuje się pracownik Urzędu Gminy Duszniki: - pod numerem 61 29 56 530 lub 61 29 19 075 nr wew. 102 - w godzinach pracy urzędu (pon. 8.00-17.00, wt. 8.00-15.00, śr.-pt. 7.00-15.00).

Czytaj więcej...

Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w banku!

Czytaj więcej...

Strefa mieszkańca
najczęściej czytane

Kontakt


Pracownicy urzędu - dane kontaktowe


Kontakt i podstawowe informacje


Załatwianie spraw - pobierz wniosek


Odbiór odpadów