Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Ważne informacje

Odbiór odpadów

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2018 r. WYKAZ PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE I PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY DUSZNIKI ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW FORMULARZ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (tzw. deklaracja śmieciowa)   INFORMACJA O ZMIANACH OD 01.07.2017 r. Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) na terenie całego kraju. Od tej pory odpady będą dzielone na frakcje w podziale na kolory: niebieski – papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; zielony – szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; żółty – metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; brązowy – odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. ULOTKA INFORMACYJNA W dniu 1 lipca 2017 roku weszły w życie uchwały Rady Gminy Duszniki, które zawierają nowe przepisy: Uchwała Nr XXXVI/265/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/83/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki Uchwała Nr XXXVI/266/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/84/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 sierpnia 2015 r.  w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli  nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki opłat za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2015 roku obowiązuje nowa stawka opłaty za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny. Zgodnie z Uchwałą nr VIII/38/15 Rady Gminy Duszniki, z dnia 28 kwietnia 2015 r. stawka opłaty za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych, zbieranych w sposób selektywny wynosi 7,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca danej nieruchomości. Nie zmieniła się stawka opłaty za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych, zbieranych w sposób nieselektywny, która wynosi 12,00 zł miesięcznie od jednego mieszańca danej nieruchomości. Przypominamy, że opłatę za odbiór odpadów należy uiszczać bez wezwania, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący na indywidualny rachunek bankowy wskazany w zawiadomieniu przesłanym przez Urząd Gminy Duszniki w 2014r. W tytule wpłaty należy podać adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, z dopiskiem - opłata za odbiór odpadów. Wszelkie zmiany danych zawartych w pierwotnej deklaracji śmieciowej mające wpływ na wysokość opłaty, jak np. zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, muszą zostać zgłoszone do urzędu poprzez złożenie korekty deklaracji na formularzu dostępnym powyżej. UWAGA !!! Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki ZMIESZANE odpady komunalne winny być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach. Tylko z takich pojemników będą odbierane ZMIESZANE odpady komunalne. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zakupu pojemników bezpośrednio od firmy odbierającej odpady od mieszkańców na terenie gminy: LS-PLUS Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1 64-330 Opalenica. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 61 44 75 171.  

Czytaj więcej...

Podatki lokalne

Stawki podatku w 2019 r. - od nieruchomości: uchwała nr LVII/393/18 z dnia 12 października 2018 r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 2018r., poz. 8041) - rolnego: uchwała nr II/8/18 z dnia 27 listopada 2018 r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 2018r., poz. 9464) - od środków transportowych: nr II/9/18 z dnia 27 listopada 2018 r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 2018r., poz. 9514) Terminy płatności kolejnych rat podatku od nieruchomości i rolnego w 2019 r. określone w indywidualnych decyzjach podatkowych to: I rata - do 15 marca, II rata - do 15 maja,  III rata - do 15 września, IV rata - do 15 listopada.      

Czytaj więcej...

Komunikacja

W dniu 15 grudnia 2016 roku zostało podpisane porozumienie międzygminne pomiędzy Miastem Poznań, Gminą Tarnowo Podgórne i Gminą Duszniki,  na podstawie którego transport zbiorowy przejmuje Miasto Poznań, w tym komunikację miejską  linii nr 812 na trasie Poznań Ogrody – Baranowo – Przeźmierowo - Swadzim – Sady - Tarnowo Podgórne – Jankowice – Ceradz Kościelny – Ceradz Dolny - Grzebienisko. Rozkład jazdy autobusów dostępny jest na przystankach autobusowych, na stronie internetowej ZTM Poznań oraz w siedzibie TPBUS Tarnowo Podgórne. Informujemy, że linia nr 812 kursuje również w soboty, niedziele i święta ! Wszelkie informacje o transporcie, w tym linii nr 812, można znaleźć na stronie www.ztm.poznan.pl  

Czytaj więcej...

Szkoły i przedszkola

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DUSZNIKACH z klasami gimnazjalnymi i filią w Podrzewiu Dyrektor: IZABELA CIEŚLEWICZ ul. Broniewskiego 3 64-550 Duszniki tel. 61 29 19 162 e-mail: sekretariat@spduszniki.net www.spduszniki.net   SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA GIBOWSKIEGO W GRZEBIENISKU z klasami gimnazjalnymi i oddziałami przedszkolnymi Dyrektor: LUCYNA KRAJEWSKA ul. Szkolna 16 64-553 Grzebienisko tel. 61 29 18 604 e-mail: szkolagrzebienisko@op.pl www.szkolagrzebienisko.eu   SZKOŁA PODSTAWOWA W SĘDZINKU z oddziałami przedszkolnymi Dyrektor: RENATA NIZIO ul. Szkolna 9 Sędzinko 64-552 Sędziny tel. 61 29 18 804 e-mail: sedzinko_sp@wp.pl www.spsedzinko.szkolnastrona.pl   PRZEDSZKOLE W DUSZNIKACH z oddziałami zamiejscowymi w Podrzewiu i w Sękowie Dyrektor: EWA TYCZYŃSKA ul. Kolejowa 7A 64-550 Duszniki tel. 61 29 19 224 e-mail: przedszkoleduszniki@interia.pl www.przedszkoleduszniki.edupage.org

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIA

W OGŁOSZENIACH zamieszczane są informację od osób i podmiotów zewnętrznych, które skierowane są do mieszkańców gminy Duszniki. Działania i akcje tu zamieszczane nie są inicjowane przez Urząd Gminy Duszniki, dlatego nie bierze on odpowiedzialności za skutki związane z wykorzystaniem tych informacji. OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁKI BUDOWLANEJ - NIEWIERZ, gm. Duszniki OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK W DUSZNIKACH: Sprzedam działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - własność prywatna. Działki znajdują się w Dusznikach przy ul. Grabowej (ulica odchodząca od ul. Powstańców Wlkp.), droga gminna, media w drodze. Kontakt: 503 130 410 OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK BUDOWLANYCH W SĘDZINKU; ZDJĘCIE 1, ZDJĘCIE 2 OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁKI ROLNEJ W DUSZNIKACH, UL. NIEWIERSKA (ogłoszenie prywatne, zamieszczone w serwisie "Gratka.pl") OSIEDLE KUNOWO - OFERTA KUPNA DOMÓW W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ 

Czytaj więcej...

OFERTY PRACY

W OFERTACH PRACY zamieszczane są informację o oferowanych miejscach pracy w jednostkach samorządowych oraz oferty od firm i podmiotów zewnętrznych - w tym jednak przypadku Urząd Gminy Duszniki nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania takiej informacji. Zamieszczone 4 października 2018 r.: PEDAGOG SPECJALNY w Szkole Podstawowej w Bytyniu   Zamieszczone 18 września 2018 r. OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu   Zamieszczone 5 września 2018 r. Firma transportowa zatrudni kierowcę kat. C+E (trasy międzynarodowe, wolne weekendy, baza w Rumianku); kontakt pod tel. 61 848 99 83   Zamieszczone 16 sierpnia 2018 r. Nauczyciel przedmiotów zawodowych dla zawodu TECHNIK MECHATRONIK w Zespole Szkół w Pniewach WYSZUKIWARKI OFERT PRACY (dostawcy prywatni) Jooble.org     WYSZUKIWARKA OFERT PRACY JOOBLE.ORG W OKOLICY DUSZNIK Neuvoo.pl     WYSZUKIWARKA OFERT PRACY NEUVOO.PL W OKOLICY DUSZNIK

Czytaj więcej...

Stypendia dla uzdolnionych uczniów

27 czerwca 2017 r. Rada Gminy Duszniki uchwaliła kolejny Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, który zawiera Regulamin przyznawania „Stypendium Wójta Gminy Duszniki”.   Dokumenty te stanowią podstawę do przyznawania stypendium uzdolnionym uczniom za wysoką średnią ocen oraz za udział w konkursach i olimpiadach. Stypendium ma na celu wspieranie utalentowanych uczniów i motywowanie ich do rozwijania swoich talentów i zainteresowań. Kto może otrzymać stypendium? Uczniowie szkół podstawowych począwszy od klasy IV, gimnazjów do czasu ich wygaszenia oraz szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie Gminy Duszniki. Stypendium można uzyskać za wysoką średnią na koniec semestru (minimum 5,4 w szkole podstawowej i minimum 5,2 w gimnazjum) oraz za uzyskanie jednego z pierwszych trzech miejsc w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim. To kryterium obejmuje zarówno uczniów szkół podstawowych, gimnazjów jak i szkół ponadpodstawych i ponadgimnazjalnych. W jakiej formie jest przyznawane? Stypendium ma formę nagrody pieniężnej w kwocie minimalnie 100 zł a maksymalnie 500 zł. Przyznawane będzie po zakończeniu semestru szkolnego, a podstawą jego przyznania będą osiągnięcia z tego semestru. Co zrobić, aby otrzymać stypendium? Należy spełnić określone kryteria: wysoka średnia na koniec semestru bądź uzyskanie jednego z pierwszych trzech miejsc w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim. Kolejnym etapem jest złożenie wniosku w urzędzie gminy lub w sekretariacie właściwej szkoły z terenu Gminy Duszniki w określonym terminie. Po rozpatrzeniu złożonego wniosku wójt będzie przyznawał stypendia. Kiedy można składać wnioski? Wnioski można składać do ostatniego dnia semestru. Gdzie można znaleźć regulamin i formularz wniosku? Regulamin przyznawania stypendium oraz formularz wniosku są dostępne poniżej oraz w urzędzie (pokój nr 10) i w sekretariatach szkół w Dusznikach, Sędzinku i Grzebienisku.   REGULAMIN PRZYZNAWANIA "STYPENDIUM WÓJTA GMINY DUSZNIKI" (załącznik do uchwały Rady Gminy Duszniki nr XXXIX/280/17 z 27.06.2017 r. uwzględniający rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.430.2017.16 z 21.08.2017 r.; unieważnione zapisy zostały wykreślone) WNIOSEK O STYPENDIUM.doc    TREŚĆ UCHWAŁY OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU URZĘDOWYM ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE DO UCHWAŁY 

Czytaj więcej...

Stypendia dla sportowców

Na 47. sesji Rady Gminy Duszniki, która odbyła się 27 marca br., radni podjęli uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (uchwała nr XLVII/345/18). Tym samym wprowadzono system stypendiów, nagród i wyróżnień dla uzdolnionych i osiągających wysokie wyniki sportowców. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. dnia 17 kwietnia br. pod poz. 3516 (link do strony Dziennika: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3516 ) i obowiązuje od 1 maja 2018 r. Ważne! Stypendium, nagrodę i wyróżnienie może otrzymać sportowiec, który zamieszkuje Gminę Duszniki. Stypendium, nagrodę bądź wyróżnienie można otrzymać za sukces w następujących dyscyplinach sportowych: lekkoatletyka, piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, pływanie, szachy. Stypendium wypłacane jest miesięcznie i przeznaczone dla sportowców, którzy osiągnęli sukcesy na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, Uniwersjadach oraz Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich. W zależności od wyniku można uzyskać od 100 zł do 500 zł na miesiąc przez cały rok. Nagrody wypłacane są jednorazowo i przeznaczone dla sportowców, którzy osiągnęli sukcesy na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Międzywojewódzkich, Mistrzostwach Wielkopolski, a w przypadku piłkarzy – za powołanie do kadry narodowej oraz za udział w rozgrywkach ligowych na szczeblu ekstraklasy oraz I, II lub III ligi. W zależności od wyniku można uzyskać od 200 zł do 1000 zł.  Termin składania wniosków! Wnioski o stypendium lub nagrody składa się w Urzędzie Gminy Duszniki w terminie do 15 czerwca za osiągnięcia w roku poprzedzającym złożenie wniosku. WNIOSEK O STYPENDIUM / NAGRODĘ WNIOSEK O WYRÓŻNIENIE

Czytaj więcej...

Strefa mieszkańca
najczęściej czytane

Schemat organizacyjny


Kontakt


Pracownicy urzędu - dane kontaktowe


Kontakt i podstawowe informacje


Załatwianie spraw - pobierz wniosek