Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Ważne informacje

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Duszniki - zarządzenie nr 58/19 Wójta Gminy Duszniki z dnia 24 maja 2019 r.

Czytaj więcej...

Zamówienia publiczne

Wszelkie informacje dotyczące zamówień publicznych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Czytaj więcej...

Nieruchomości gminne

Czytaj więcej...

Planowanie przestrzenne

  STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (SUiKZP) Treść studium - uchwała nr IX/55/19 z 28 maja 2019 r. Zał. nr 1 Uwarunkowania rozwoju gminy Zał. nr 2 Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Zał. nr 3 rysunek_uwarunkowania Zał. nr 4 rysunek_kierunki MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DUSZNIKI    

Czytaj więcej...

System Informacji Przestrzennej Gminy Duszniki

System Informacji Przestrzennej Gminy Duszniki

Czytaj więcej...

Środowisko

Informacje dotyczące środowiska umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Duszniki w zakładce ŚRODOWISKO. ODBIÓR ODPADÓW (informacje zamieszczone w zakładce STREFA MIESZKAŃCA: harmonogram odbioru odpadów komunalnych, zasady segregacji, stawki opłat oraz wykazy podmiotów odbierających odpady i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). AZBEST: - Ogólne informacje - Podstawowe obowiązki osób fizycznych oraz podmiotów prawnych w związku z występowaniem azbestu - Wykaz przedsiębiorstw prowadzących działalność usługową i posiadających program gospodarki odpadami - Formularze do pobrania:  INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST - Dofinansowanie usuwania azbestu: Mieszkańcy gminy Duszniki mogą starać się o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest w Starostwie Powiatowym w Szamotułach. Więcej informacji na temat wsparcia finansowego można uzyskać w: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Szamotułach ul. Wojska Polskiego 4 64-500 Szamotuły tel. 061 29 28 741 lub 061 29 28 743 WAŻNE: Złożenie informacji z dokonanej inwentaryzacji wyrobów azbestowych w Urzędzie Gminy Duszniki jest jednym z warunków ubiegania się o wsparcie finansowe usuwania azbestu w powiecie szamotulskim. O wydanie pisemnego potwierdzenia dokonania niniejszej inwentaryzacji należy zwrócić się do Referatu Rozwoju Gospodarczego tut. urzędu, pokój nr 4. Wszystkie akty prawne oraz inne informacje dotyczące tematyki azbestu (publikacje, poradniki, filmy) dostępne są na stronie https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/    

Czytaj więcej...

NGO i pożytek publiczny

Wszelkie informacje dotyczące współpracy Gminy Duszniki z organizacjami pozarządowymi pożytku publicznego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Duszniki w zakładce POŻYTEK PUBLICZNY. WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POŻYTKU PUBLICZNEGO Informacja z 27.04.2020 r. Webinarium dla NGO - Tarcza antykryzysowa dla NGO – narzędzia finansowe - 29 kwietnia   Informacja z dnia 20 lutego 2020 r.  Oferty złożone w trybie bezkonkursowym: wniosek z 13 lutego 2020 r. - "Nasz świat" wniosek z 18 lutego 2020 r. - "Łączy nas sport"   Informacja z 17 lutego 2020 r. KONKURSY OFERT NA 2020 r.   Informacja z 11 lutego 2020 r. Informacja o złożonej ofercie na realizacje zadań publicznych   Informacja z 22 stycznia 2020 r. Informacja o złożonych ofertach  w trybie bezkonkursowym: oferta Stowarzyszenia „Złoty Kłos” na realizacje zadania Dzień Seniora, http://bip.duszniki.eu/duszniki/bip/pozytek-publiczny/male-granty/wnioski-2020/wniosek-z-dnia-dzien-seniora.html oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci I Młodzieży Niepełnosprawnej Duszek- Dzień Chorego, http://bip.duszniki.eu/duszniki/bip/pozytek-publiczny/male-granty/wnioski-2020/wniosek-z-dnia-10-stycznia-2020-r.-dzien-chorych.html   Informacja z dnia 13 stycznia 2020 r. Zaproszenie do prac w komisjach konkursowych na 2020 rok   Informacja z dnia 3 stycznia 2020 r. Informacja o złożonym przez NGO wniosku w trybie bezkonkursowym   Informacja z dnia 30 grudnia 2019 r. KONKURS OFERT Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2020 R.   Informacja z 20 grudnia 2019 r. OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA 2020 r.   Informacja z 9 grudnia 2019 r. Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Duszniki w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: OGŁOSZENIE   Informacja z 3 grudnia 2019 r. W czwartek 12 grudnia br. od godz.16:00 w sali kameralnej CAK w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8, Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” przeprowadzi warsztaty praktyczne z wypełniania ofert na „Pozyskiwanie funduszy przez podmioty ekonomii społecznej”. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych.   Informacja z dnia 21 listopada 2019 r. Informacja o wniosku na realizację zadania publicznego w trybie bezkonkursowym - "Złoty Kłos"   Informacja z dnia 29 października 2019 r. Informacja o wniosku na realizację zadania publicznego w trybie bezkonkursowym - UKS "Sokół".   Informacja z dnia 12 czerwca 2019 r. Informacja o zgłoszonym wniosku na realizację zadania publicznego w trybie bezkonkursowym.   Informacja z dnia 22 maja 2019 r. Oferta realizacji zadania: WARSZTATY MUZYCZNE DLA SENIORÓW   Informacja z dnia 19 marca 2019 r. Ogłoszenie konkursu ofert na realizacje zadań z ustawy o zdrowiu publicznymw 2019 r.   Informacja z dnia 22 lutego 2019 r. Informacja o rozstrzygniętych konkursach ofert, ogłoszonych w dniu 30 stycznia 2019 r.   Informacja z dnia 30 stycznia 2019 r. Ogłoszenie konkursu na 2019 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Ogłoszenie konkursu na 2019 rok w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; Informacja o złożonej ofercie w trybie bezkonkursowym;   Informacja z dnia 23 stycznia 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie zadań publicznych: -pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób, -ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego INFORMACJA o rozstrzygnięciu (pdf)   Informacja z dnia 16 stycznia 2019 r.  W  dniu 14 stycznia 2019 r. w  Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono oferty na realizacje zadań w trybie bezprzetargowym.   Informacja z dnia 10 stycznia 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2019 r.   Informacja z dnia 10 stycznia 2019 r. Informacja o ofercie złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 7.01.2019r. (organizacja "Dnia Seniora")        

Czytaj więcej...

Urząd Gminy
najczęściej czytane

Kontakt


Pracownicy urzędu - dane kontaktowe


Kontakt i podstawowe informacje


Załatwianie spraw - pobierz wniosek


Odbiór odpadów