Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Ważne informacje

Zamówienia publiczne

Wszelkie informacje dotyczące zamówień publicznych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Czytaj więcej...

Nieruchomości gminne

Czytaj więcej...

Planowanie przestrzenne

  STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (SUiKZP) Treść studium - uchwała nr IX/55/19 z 28 maja 2019 r. Zał. nr 1 Uwarunkowania rozwoju gminy Zał. nr 2 Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Zał. nr 3 rysunek_uwarunkowania Zał. nr 4 rysunek_kierunki MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DUSZNIKI    

Czytaj więcej...

System Informacji Przestrzennej Gminy Duszniki

Czytaj więcej...

Środowisko

Informacje dotyczące środowiska umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Duszniki w zakładce ŚRODOWISKO. ODBIÓR ODPADÓW (informacje zamieszczone w zakładce STREFA MIESZKAŃCA: harmonogram odbioru odpadów komunalnych, zasady segregacji, stawki opłat oraz wykazy podmiotów odbierających odpady i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). AZBEST: - Ogólne informacje - Podstawowe obowiązki osób fizycznych oraz podmiotów prawnych w związku z występowaniem azbestu - Wykaz przedsiębiorstw prowadzących działalność usługową i posiadających program gospodarki odpadami - Formularze do pobrania:  INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST - Dofinansowanie usuwania azbestu: Mieszkańcy gminy Duszniki mogą starać się o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest w Starostwie Powiatowym w Szamotułach. Więcej informacji na temat wsparcia finansowego można uzyskać w: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Szamotułach ul. Wojska Polskiego 4 64-500 Szamotuły tel. 061 29 28 741 lub 061 29 28 743 WAŻNE: Złożenie informacji z dokonanej inwentaryzacji wyrobów azbestowych w Urzędzie Gminy Duszniki jest jednym z warunków ubiegania się o wsparcie finansowe usuwania azbestu w powiecie szamotulskim. O wydanie pisemnego potwierdzenia dokonania niniejszej inwentaryzacji należy zwrócić się do Referatu Rozwoju Gospodarczego tut. urzędu, pokój nr 4. Wszystkie akty prawne oraz inne informacje dotyczące tematyki azbestu (publikacje, poradniki, filmy) dostępne są na stronie https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/    

Czytaj więcej...

NGO i pożytek publiczny

Wszelkie informacje dotyczące współpracy Gminy Duszniki z organizacjami pozarządowymi pożytku publicznego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Duszniki w zakładce POŻYTEK PUBLICZNY. WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POŻYTKU PUBLICZNEGO Informacja z dnia 12 czerwca 2019 r. Informacja o zgłoszonym wniosku na realizację zadania publicznego w trybie bezkonkursowym.   Informacja z dnia 22 maja 2019 r. Oferta realizacji zadania: WARSZTATY MUZYCZNE DLA SENIORÓW   Informacja z dnia 19 marca 2019 r. Ogłoszenie konkursu ofert na realizacje zadań z ustawy o zdrowiu publicznymw 2019 r.   WARSZTAT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Wielkopolska Rada Koordynacyjna - Związek Organizacji Pozarządowych zaprasza na warsztat z Urzędem Skarbowym na temat sporządzania sprawozdań finansowych w 2019 r. Spotkanie będzie poświęcone zmianom jakie dotyczą już najbliższego sprawozdania finansowego i sposobu jego składania. Spotkanie przeznaczone jest dla NGO, a w szczególności członków Zarządów oraz księgowych i księgowe waszych organizacji. Podczas spotkania eksperci opowiedzą dokładnie o obowiązkach sprawozdawczych dla NGO w 2019 roku oraz pokażą krok po kroku jak składać i podpisywać sprawozdania. DATA: 25 marca (poniedziałek) 2019, ul. Bukowska 27/29, Poznań (siedziba WRK i prowadzone przez nas poznańskie centrum wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu współfinansowane z budżetu m. Poznań), GODZINA: 12.00-15.00 Na spotkanie obowiązują zapisy poprzez naszą stronę: http://wrk.org.pl/warsztat-z-urzedem-skarbowym-na-temat-sporzadzania-sprawozdan-finansowych-w-2019-r/   Informacja z dnia 22 lutego 2019 r. Informacja o rozstrzygniętych konkursach ofert, ogłoszonych w dniu 30 stycznia 2019 r.   Informacja z dnia 30 stycznia 2019 r. Ogłoszenie konkursu na 2019 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Ogłoszenie konkursu na 2019 rok w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; Informacja o złożonej ofercie w trybie bezkonkursowym;   Informacja z dnia 23 stycznia 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie zadań publicznych: -pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób, -ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego INFORMACJA o rozstrzygnięciu (pdf)   Informacja z dnia 16 stycznia 2019 r.  W  dniu 14 stycznia 2019 r. w  Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono oferty na realizacje zadań w trybie bezprzetargowym.   Informacja z dnia 10 stycznia 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2019 r.   Informacja z dnia 10 stycznia 2019 r. Informacja o ofercie złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 7.01.2019r. (organizacja "Dnia Seniora")   Informacja z dnia 21 grudnia 2018 r. Ogłoszenie konkursu na 2019 r. w zakresie: Pomoc rodzinom i ochrona zwierząt   Informacja z dnia 10 grudnia 2018 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Duszniki w roku 2019 w obszarze zadań: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.        

Czytaj więcej...

Urząd Gminy
najczęściej czytane

Kontakt


Pracownicy urzędu - dane kontaktowe


Kontakt i podstawowe informacje


Załatwianie spraw - pobierz wniosek


Odbiór odpadów