Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Ważne informacje

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Duszniki - zarządzenie nr 58/19 Wójta Gminy Duszniki z dnia 24 maja 2019 r.

Czytaj więcej...

Zamówienia publiczne

Wszelkie informacje dotyczące zamówień publicznych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Czytaj więcej...

Nieruchomości gminne

Czytaj więcej...

Planowanie przestrzenne

  STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (SUiKZP) Treść studium - uchwała nr IX/55/19 z 28 maja 2019 r. Zał. nr 1 Uwarunkowania rozwoju gminy Zał. nr 2 Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Zał. nr 3 rysunek_uwarunkowania Zał. nr 4 rysunek_kierunki MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DUSZNIKI    

Czytaj więcej...

System Informacji Przestrzennej Gminy Duszniki

System Informacji Przestrzennej Gminy Duszniki

Czytaj więcej...

Środowisko

Informacje dotyczące środowiska umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Duszniki w zakładce ŚRODOWISKO. ODBIÓR ODPADÓW (informacje zamieszczone w zakładce STREFA MIESZKAŃCA: harmonogram odbioru odpadów komunalnych, zasady segregacji, stawki opłat oraz wykazy podmiotów odbierających odpady i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). AZBEST: - Ogólne informacje - Podstawowe obowiązki osób fizycznych oraz podmiotów prawnych w związku z występowaniem azbestu - Wykaz przedsiębiorstw prowadzących działalność usługową i posiadających program gospodarki odpadami - Formularze do pobrania:  INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST - Dofinansowanie usuwania azbestu: Mieszkańcy gminy Duszniki mogą starać się o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest w Starostwie Powiatowym w Szamotułach. Więcej informacji na temat wsparcia finansowego można uzyskać w: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Szamotułach ul. Wojska Polskiego 4 64-500 Szamotuły tel. 061 29 28 741 lub 061 29 28 743 WAŻNE: Złożenie informacji z dokonanej inwentaryzacji wyrobów azbestowych w Urzędzie Gminy Duszniki jest jednym z warunków ubiegania się o wsparcie finansowe usuwania azbestu w powiecie szamotulskim. O wydanie pisemnego potwierdzenia dokonania niniejszej inwentaryzacji należy zwrócić się do Referatu Rozwoju Gospodarczego tut. urzędu, pokój nr 4. Wszystkie akty prawne oraz inne informacje dotyczące tematyki azbestu (publikacje, poradniki, filmy) dostępne są na stronie https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/    

Czytaj więcej...

NGO i pożytek publiczny

Wszelkie informacje dotyczące współpracy Gminy Duszniki z organizacjami pozarządowymi pożytku publicznego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Duszniki w zakładce POŻYTEK PUBLICZNY. WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POŻYTKU PUBLICZNEGO Informacja z 7 stycznia 2021 r. WYNIKI KONKURSU OFERT NA 2021 r.   Informacja z 30 listopada 2020 r. Zaproszenie do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty na 2021 rok   Informacja z 19 listopada 2020 r. Ogłoszenie konkursu ofert na 2021 r. w zakresie: konkursy dla UKS organizacja treningów i rozgrywek w piłce nożnej pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej organizowanie zajęć teatralnych konkursy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Treść ogłoszeń na stronie BIP.   Informacja z 18 listopada 2020 r. OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA 2021 r.   Informacja z 30.09.2020 Informacja o złożonej ofercie w trybie bezkonkursowym - VIII DUSZNICKI TURNIEJ BOCCI   Informacja z 03.09.2020 Konsultacje programu współpracy z organizacjami na 2021 rok   Informacja z 30.07.2020 Oferta Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sszamotulskiego TACY SAMI na realizację zadania w trybie bezkonkusowym   Informacja z 09.07.2020 r. Informacja o złożonej ofercie na realizację zadania przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Złoty Kłos”   Informacja z dnia 20 lutego 2020 r.  Oferty złożone w trybie bezkonkursowym: wniosek z 13 lutego 2020 r. - "Nasz świat" wniosek z 18 lutego 2020 r. - "Łączy nas sport"   Informacja z 17 lutego 2020 r. KONKURSY OFERT NA 2020 r.          

Czytaj więcej...

Urząd Gminy
najczęściej czytane

Kontakt


Pracownicy urzędu - dane kontaktowe


Kontakt i podstawowe informacje


Załatwianie spraw - pobierz wniosek


Odbiór odpadów