Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Ważne informacje

Zamówienia publiczne

Wszelkie informacje dotyczące zamówień publicznych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Czytaj więcej...

Nieruchomości gminne

Czytaj więcej...

Planowanie przestrzenne

  OBWIESZCZENIA W BIP STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (SUiKZP) 1. Tekst ujednolicony SUiKZP 2. Uchwała z dnia 26 sierpnia 2014r. 3. Mapa MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DUSZNIKI    

Czytaj więcej...

Środowisko

Informacje dotyczące środowiska umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Duszniki w zakładce ŚRODOWISKO. ODBIÓR ODPADÓW (informacje zamieszczone w zakładce STREFA MIESZKAŃCA: harmonogram odbioru odpadów komunalnych, zasady segregacji, stawki opłat oraz wykazy podmiotów odbierających odpady i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). AZBEST: - Ogólne informacje - Podstawowe obowiązki osób fizycznych oraz podmiotów prawnych w związku z występowaniem azbestu - Wykaz przedsiębiorstw prowadzących działalność usługową i posiadających program gospodarki odpadami - Formularze do pobrania:  INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST - Dofinansowanie usuwania azbestu: Mieszkańcy gminy Duszniki mogą starać się o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest w Starostwie Powiatowym w Szamotułach. Więcej informacji na temat wsparcia finansowego można uzyskać w: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Szamotułach ul. Wojska Polskiego 4 64-500 Szamotuły tel. 061 29 28 741 lub 061 29 28 743 WAŻNE: Złożenie informacji z dokonanej inwentaryzacji wyrobów azbestowych w Urzędzie Gminy Duszniki jest jednym z warunków ubiegania się o wsparcie finansowe usuwania azbestu w powiecie szamotulskim. O wydanie pisemnego potwierdzenia dokonania niniejszej inwentaryzacji należy zwrócić się do Referatu Rozwoju Gospodarczego tut. urzędu, pokój nr 4. Wszystkie akty prawne oraz inne informacje dotyczące tematyki azbestu (publikacje, poradniki, filmy) dostępne są na stronie www.bazaazbestowa.pl    

Czytaj więcej...

System Informacji Przestrzennej Gminy Duszniki

Czytaj więcej...

NGO i pożytek publiczny

Wszelkie informacje dotyczące współpracy Gminy Duszniki z organizacjami pozarządowymi pożytku publicznego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Duszniki w zakładce POŻYTEK PUBLICZNY. WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POŻYTKU PUBLICZNEGO Informacja z dnia 24 maja 2018 r. Szkolenie dla stowarzyszeń, fundacji i organizacji w zakresie RODO (ochrona danych osobowych) - 19 czerwca 2018 r. w Dusznikach Szczegółowe informacje: TUTAJ   Informacja z dnia 5 kwietnia 2018 r. Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania  w trybie bezkonkursowym. TREŚĆ   Informacja z dnia 10 stycznia 2018 r. Informacja o złożonych wnioskach w trybie bezkonkursowym na realizację zadań: 1.Dzień Chorego- realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci I Młodzieży Niepełnosprawnej DUSZEK, 2.VI Dusznicki Turniej BOCCI- realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci I Młodzieży Niepełnosprawnej DUSZEK, 3.Dzień Seniora- realizowany przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Złoty Kłos” Informacja z dnia 4 stycznia 2018 r. Oświadczenie dla sprzedawców napojów alkoholowych za rok 2017 Informacja z dnia 29 grudnia 2017 r. Wyniki konkursu ofert na realizację zadań w 2018 roku Informacja z dnia 28 listopada 2017 r. Zaproszenie do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty na 2018 rok Informacja z dnia 20 listopada 2017 r. Informacja o przyznaniu dotacji na realizację zadań publicznych w 2017 roku podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - Zarządzenie Wójta Gminy Duszniki z dnia 17 listopada 2017 r. nr 103/17.  Informacja z dnia 20 listopada 2017 r. W dniu dzisiejszym, tj. 20.11.2017 r., ogłoszono konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań na rok 2018. Pierwszy konkurs dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia. Drugi konkurs dotyczy realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Termin składania ofert konkursowych upływa 11 grudnia 2017 r. o godz. 17:00. Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce POŻYTEK PUBLICZNY lub bezpośrednio w treści zarządzeń Wójta Gminy Duszniki z dnia 16 listopada 2017 r.: 101/17, załącznik do 101 i 102/17, załącznik do 102.  Informacja z dnia 9 listopada 2017 r. MAŁE GRANTY - tryb bezkonkursowy - ogłoszenie o realizacji zadania z art.19 a Informacja z dnia 18 października 2017 r. Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy na 2018 r.      

Czytaj więcej...

Urząd Gminy
najczęściej czytane

Schemat organizacyjny


Kontakt


Pracownicy urzędu - dane kontaktowe


Kontakt i podstawowe informacje


Załatwianie spraw - pobierz wniosek