Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
fb

Aktualności

8 Wiec Zaleski - niedziela 17 września
2023-09-11
8 Wiec Zaleski - niedziela 17 września
Czytaj więcej
IV edycja konkursu plastycznego „Z rodziną najlepiej" - zgłoszenia do 15 września
2023-09-07
IV edycja konkursu plastycznego „Z rodziną najlepiej" - zgłoszenia do 15 września
Wojewoda Wielkopolski i Rady Rodziny zapraszają dzieci i młodzież z wielkopolskich szkół podstawowych do wzięcia udziału w IV edycji konkursu plastycznego pn. „Z rodziną najlepiej - edycja IV”. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z wielkopolskich szkół podstawowych. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie z klas 1-3 i uczniowie z klas 4-8. Konkurs ma na celu rozwijanie umiejętności plastycznych, rozwijanie wyobraźni u dzieci i młodzieży, kształcenie poczucia estetyki, umożliwienie wyrażenia ekspresji i emocji oraz docenienie kreatywności i pomysłowości uczniów z wielkopolskich szkół. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi we wrześniu 2023 r., a zwycięzcy zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Szczegółowe informacje na temat konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu . Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 15 września 2023 r. Link do wydarzenia na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: https://www.poznan.uw.gov.pl/wydarzenia-biezace/rusza-iv-edycja-wojewodzkiego-konkursu-plastycznego-2023-r-pt-z-rodzina-najlepiej
Czytaj więcej
Zmiana terminu odbioru bioodpadów w Grzebienisku i Mieściskach - 7 września
2023-09-06
Zmiana terminu odbioru bioodpadów w Grzebienisku i Mieściskach - 7 września
Firma ZUO Clean City informuje, że odbiór bioodpadów z miejscowości Grzebienisko i Mieściska odbędzie się w czwartek 7 września 2023 r.
Czytaj więcej
Dyżur eksperta ZUS - wszystko o emeryturach i rentach - wtorek, 5 września
2023-08-30
Dyżur eksperta ZUS - wszystko o emeryturach i rentach - wtorek, 5 września
Mieszkańcu! Starasz się o przyznanie świadczenia z ZUS? Kiedy najlepiej złożyć wniosek, jakie w związku z tym należy złożyć dokumenty, komu przysługuje prawo do przeliczenia i podwyższenia świadczenia, jakie przysługują dodatki do świadczeń i kto może się o nie ubiegać? A może interesuję cię, jakie są zasady przyznawania i wysokość rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji? Na te i inne pytania z zakresu emerytur i rent odpowie  ekspert z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracownik ZUS będzie dyżurował we wtorek 5 września br. w Centrum Animacji Kultury,  ul. Jana Pawła II 8 w Dusznikach, w  godzinach od 12.30. do 14.30. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.              
Czytaj więcej
Odbiór odpadów rolniczych - 4 i 6 września
2023-08-24
Odbiór odpadów rolniczych - 4 i 6 września
Wójt Gminy Duszniki informuje o organizowanej przez gminę zbiórce odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big bag. Uwaga!!! Z uwagi na konieczność odprowadzenia podatku VAT gmina nie będzie mogła pokryć jego kosztu z własnych środków, dlatego dostarczenie odpadów będzie wiązać się z koniecznością zapłaty podatku VAT od każdej tony. Po potwierdzeniu odbioru poszczególnych ilości każdy z państwa otrzyma fakturę VAT, która będzie wymagała opłacenia. Kwota VAT-u będzie wynosić ok. 29,50 zł od tony dostarczonego odpadu. Dofinansowanie do oddawanych odpadów – 369 zł za tonę – stanowi pomoc de minimis w rolnictwie. Zainteresowanych rolników prosimy o dostarczenie odpadów na teren PSZOK w Dusznikach przy ul. Niewierskiej 3 (przy oczyszczalni ścieków). Przyjmowanie folii odbędzie się w poniedziałek 4 września 2023 r. oraz w środę 6 września 2023 r. wg harmonogramu dla poszczególnych miejscowości. Prosimy o odpowiednie przygotowanie odpadów do odbioru. Wytyczne dotyczące przygotowania odpadów: odpady powinny być oczyszczone z ziemi i błota, odpady powinny być posortowane na poszczególne frakcje, tj.; folie rolnicze, siatki, sznurek, opakowania po nawozach, opakowania typu Big-bag, odpady powinny być zapakowane w worki Big-bag lub zwinięte (dotyczy np. rękawów foliowych), związane w paczki. Powyższe usprawni proces odbioru odpadów oraz ich ważenia. Odpowiednio przygotowane odpady będą ważone na koszt firmy odbierającej. Przekazane odpady muszą być czyste – odpady zanieczyszczone np. słomą, sianem, szkłem, papierem, gumą, oponami, odpadami niebezpiecznymi NIE BĘDĄ ODBIERANE !!!! Zbiórka jest  współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.   W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Duszniki – tel. 61 29 19 075 wew. 122, e-mail:  ochrona@duszniki.eu Poniżej szczegółowy harmonogram odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości: Harmonogram odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag Miejsce odbioru: Duszniki  - teren PSZOK przy ul. Niewierskiej 3 (przy oczyszczalni ścieków)   Miejscowość   Data odbioru   Godziny odbioru Ceradz Dolny 4.09.2023 r. 8:30 - 8:40 Grodziszczko 4.09.2023 r. 8:40 - 9:30 Podrzewie 4.09.2023 r. 9:30 - 11:10 Sędzinko 4.09.2023 r. 11:10 – 11:20 Sędziny 4.09.2023 r. 11:20 – 12:50 Sękowo 4.09.2023 r. 12:50 – 14:30 Wilczyna 4.09.2023 r. 14:30 – 14:50 Wilkowo 4.09.2023 r. 14:50 – 15:30 Duszniki 6.09.2023 r. 8:30 – 11:30 Grzebienisko 6.09.2023 r. 11:30 – 12:20 Kunowo 6.09.2023 r. 12:20 – 12:50 Mieściska 6.09.2023 r. 12:50 – 13:00 Młynkowo 6.09.2023 r. 13:00 – 13:10 Niewierz, Chełminko 6.09.2023 r. 13:10 – 14:10 Wierzeja 6.09.2023 r. 14:10 – 14:50 Zakrzewko 6.09.2023 r. 14:50 – 15:10 Brzoza 6.09.2023 r. 15:10 – 15:30      
Czytaj więcej
Konkurs "Lokalne Ekopraktyki"
2023-08-16
Konkurs "Lokalne Ekopraktyki"
Konkurs „Lokalne Ekopraktyki” skierowany jest do organizacji działających w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych inicjatyw ekologicznych (zrealizowanych na przestrzeni przynajmniej ostatniego roku, licząc od daty ogłoszenia konkursu), przez organizacje lokalne. Uczestnikami konkursu mogą zostać przykładowo: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Gminne Ośrodki Kultury, organizacje społeczne, towarzystwa regionalne i inne organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, posiadające wpis w odpowiednim dla wykonywanej działalności rejestrze, prowadzące działalność na minimum rok przed dniem ogłoszenia konkursu. Do zgłoszenia inicjatywy musi być spełniony warunek – w projekt musi zostać zaangażowanych co najmniej 5 osób. Ukończone inicjatywy powinny się przyczyniać do aktywizacji społeczności lokalnych i do zwiększenia ich świadomości ekologicznej w zakresie indywidualnych oraz zbiorczych działań na rzecz ochrony klimatu. Konkurs ma również na celu popularyzację właściwych zachowań ekologicznych do prostego zastosowania w gospodarstwie domowym oraz w najbliższym otoczeniu, opartych przede wszystkim na różnych sposobach oszczędzania energii i zasobów naturalnych. Przykładowe inicjatywy, które można zgłaszać do konkursu: sposoby na oszczędzanie energii i zasobów, takie jak np. zbieranie deszczówki; różnorodne biologicznie ogródki; retencja wody; proekologiczne miejsce spotkań; wymiana sąsiedzka; warsztaty ekologiczne; naprawy w duchu no-waste; niemarnowanie żywności, niemarnowanie zasobów, itd. Zgłoszenia do konkursu Formularz, którego wzór określa Załącznik nr 1 do Regulaminu, należy wypełnić i przesłać pocztą elektroniczną na adres: ekopraktyki@klimat.gov.pl w następujący sposób: uzupełnić dane wymagane w Części I Formularza; opisać zgłaszaną do konkursu inicjatywę ekologiczną w środowisku lokalnym w Części II Formularza; wydrukować uzupełniony i kompletny Formularz i podpisać go własnoręcznym podpisem przez Przedstawiciela Uczestnika w wymaganych miejscach Formularza, tj. w Części I oraz w Części III, a następnie zeskanować do pliku w formacie PDF (opcjonalnie dopuszczalne jest podpisanie Formularza w postaci elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym); przesłać podpisany Formularz wraz ze zdjęciem lub zdjęciami, o których mowa w § 5 ust. 4, na adres email: ekopraktyki@klimat.gov.pl. Do zgłoszenia należy również dołączyć uzupełniony i podpisany Formularz w pliku Word. Wszelkie informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/ekopraktyki 
Czytaj więcej
Archiwum