Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Stypendia dla uzdolnionych uczniów

27 czerwca 2017 r. Rada Gminy Duszniki uchwaliła Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, który zawiera Regulamin przyznawania „Stypendium Wójta Gminy Duszniki”.  

Dokumenty te stanowią podstawę do przyznawania stypendium uzdolnionym uczniom za wysoką średnią ocen oraz za udział w konkursach i olimpiadach. Stypendium ma na celu wspieranie utalentowanych uczniów i motywowanie ich do rozwijania swoich talentów i zainteresowań.

Kto może otrzymać stypendium?

Uczniowie szkół podstawowych począwszy od klasy IV oraz szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie Gminy Duszniki. Stypendium można uzyskać za wysoką średnią na koniec semestru (minimum 5,40 w szkole podstawowej) oraz za uzyskanie jednego z pierwszych trzech miejsc w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim. To kryterium obejmuje zarówno uczniów szkół podstawowych, jak i szkół ponadpodstawych i ponadgimnazjalnych.

W jakiej formie jest przyznawane?

Stypendium ma formę nagrody pieniężnej w kwocie minimalnie 100 zł a maksymalnie 500 zł. Przyznawane będzie po zakończeniu semestru szkolnego, a podstawą jego przyznania będą osiągnięcia z tego semestru.

Co zrobić, aby otrzymać stypendium?

Należy spełnić określone kryteria: wysoka średnia na koniec semestru bądź uzyskanie jednego z pierwszych trzech miejsc w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim. Kolejnym etapem jest złożenie wniosku w urzędzie gminy lub w sekretariacie właściwej szkoły z terenu Gminy Duszniki w określonym terminie. Po rozpatrzeniu złożonego wniosku wójt będzie przyznawał stypendia.

Kiedy można składać wnioski?

Wnioski można składać do ostatniego dnia semestru.

Gdzie można znaleźć regulamin i formularz wniosku?

Regulamin przyznawania stypendium oraz formularz wniosku są dostępne poniżej oraz w urzędzie (pokój nr 10) i w sekretariatach szkół w Dusznikach, Sędzinku i Grzebienisku.

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA "STYPENDIUM WÓJTA GMINY DUSZNIKI" (załącznik do uchwały Rady Gminy Duszniki nr XXXIX/280/17 z 27.06.2017 r. uwzględniający rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.430.2017.16 z 21.08.2017 r.; unieważnione zapisy zostały wykreślone)

WNIOSEK O STYPENDIUM.doc 

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych uczniów /RODO/

 

TREŚĆ UCHWAŁY OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU URZĘDOWYM

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE DO UCHWAŁY 

Strefa mieszkańca
najczęściej czytane

Kontakt


Pracownicy urzędu - dane kontaktowe


Kontakt i podstawowe informacje


Załatwianie spraw - pobierz wniosek


Odbiór odpadów