Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Odbiór odpadów

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2018 r.

WYKAZ PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE I PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY DUSZNIKI

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

FORMULARZ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (tzw. deklaracja śmieciowa)

 


INFORMACJA O ZMIANACH OD 01.07.2017 r.

Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) na terenie całego kraju. Od tej pory odpady będą dzielone na frakcje w podziale na kolory:

niebieski – papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;

zielony – szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;

żółty – metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

brązowy – odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

ULOTKA INFORMACYJNA

W dniu 1 lipca 2017 roku weszły w życie uchwały Rady Gminy Duszniki, które zawierają nowe przepisy:

Uchwała Nr XXXVI/265/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/83/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki

Uchwała Nr XXXVI/266/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/84/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 sierpnia 2015 r.  w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli  nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Stawki opłat za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny

Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2015 roku obowiązuje nowa stawka opłaty za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny.

Zgodnie z Uchwałą nr VIII/38/15 Rady Gminy Duszniki, z dnia 28 kwietnia 2015 r. stawka opłaty za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych, zbieranych w sposób selektywny wynosi 7,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca danej nieruchomości.

Nie zmieniła się stawka opłaty za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych, zbieranych w sposób nieselektywny, która wynosi 12,00 zł miesięcznie od jednego mieszańca danej nieruchomości.

Przypominamy, że opłatę za odbiór odpadów należy uiszczać bez wezwania, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący na indywidualny rachunek bankowy wskazany w zawiadomieniu przesłanym przez Urząd Gminy Duszniki w 2014r. W tytule wpłaty należy podać adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, z dopiskiem - opłata za odbiór odpadów.

Wszelkie zmiany danych zawartych w pierwotnej deklaracji śmieciowej mające wpływ na wysokość opłaty, jak np. zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, muszą zostać zgłoszone do urzędu poprzez złożenie korekty deklaracji na formularzu dostępnym powyżej.

UWAGA !!!

Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki ZMIESZANE odpady komunalne winny być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach. Tylko z takich pojemników będą odbierane ZMIESZANE odpady komunalne.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zakupu pojemników bezpośrednio od firmy odbierającej odpady od mieszkańców na terenie gminy: LS-PLUS Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1 64-330 Opalenica. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 61 44 75 171.

 

Strefa mieszkańca
najczęściej czytane

Schemat organizacyjny


Kontakt


Pracownicy urzędu - dane kontaktowe


Kontakt i podstawowe informacje


Załatwianie spraw - pobierz wniosek