Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
fb

Stypendia dla uzdolnionych uczniów

STYPENDIA DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

26 listopada 2020 r. Rada Gminy Duszniki podjęła nową uchwałę stypendialną. Poprzednia, uchwalona w czerwcu 2017 r. była podstawą przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom przez prawie trzy i pół roku.

Konieczność zmiany uchwały stypendialnej wynikała przede wszystkim ze zmiany przepisów ustawy o systemie oświaty. Obecnie Stypendium Wójta Gminy Duszniki może zostać przyznane tylko uczniom szkół podstawowych w Dusznikach, w Grzebienisku i w Sędzinku. Zmiana przepisów ustawowych uniemożliwia przyznawanie stypendium mieszkańcom gminy uczącym się w innych szkołach niż gminne. Będzie mógł je natomiast uzyskać uczeń zamieszkujący inną gminę, ale uczący się w szkole na terenie Gminy Duszniki.

Kto może otrzymać stypendium?

Uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Duszniki. Stypendium można uzyskać za wysoką średnią na koniec semestru: minimum 5,40 w klasach IV, V i VI oraz minimum 5,2 w klasach VII i VIII oraz za uzyskanie jednego z pierwszych trzech miejsc w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim.

W jakiej formie jest przyznawane?

Stypendium ma formę nagrody pieniężnej, minimalnie 100 zł, a maksymalnie 500 zł.

Co zrobić, aby otrzymać stypendium?

Należy spełnić określone kryteria: wysoka średnia na koniec semestru bądź uzyskanie jednego z pierwszych trzech miejsc w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim. Kolejnym etapem jest złożenie wniosku w urzędzie gminy lub w sekretariacie właściwej szkoły z terenu Gminy Duszniki. Stypendium będzie przyznawane po zakończeniu semestru szkolnego, a podstawą jego przyznania będą osiągnięcia z tego semestru.

Kiedy można składać wnioski?

Wnioski można składać do ostatniego dnia semestru.

Gdzie można znaleźć regulamin i formularz wniosku?

Regulamin przyznawania stypendium oraz formularz wniosku są dostępne poniżej, w Urzędzie Gminy Duszniki oraz w sekretariatach szkół podstawowych w Dusznikach, Grzebienisku i Sędzinku.

WAŻNE !!!

W związku z przepisami dotyczącymi zasad naliczania podatków, do wniosku o stypendium wymagane jest złożenie formularza: OŚWIADCZENIE DO CELÓW PODATKOWYCH. Bez dołączenia oświadczenia nie będzie możliwa wypłata stypendium!

 

WNIOSEK O STYPENDIUM

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych uczniów /RODO/

OŚWIADCZENIE DO CELÓW PODATKOWYCH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW

TREŚĆ UCHWAŁY OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU URZĘDOWYM 

 

Uwaga!

Informacja dotycząca nagród pieniężnych za wysokie wyniki w nauce

Urząd Gminy Duszniki informuje, że zgodnie z opinią doradcy podatkowego z 2021 r. przyznane uczniom stypendia za wysoką średnią ocen należy kwalifikować jako przychody z innych źródeł z art. 10 ust. 1 pkt. 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika to z charakteru przyznawanych nagród, a nie z samego nazewnictwa.

Tym samym dochody małoletnich dzieci są traktowane tak, jakby były one dochodami rodziców, którzy zobowiązani są do ich ujawnienia w zeznaniu rocznym wspólnie z dochodami własnymi.

Jednocześnie wskazujemy, że zgodnie z uzyskaną interpretacją Urząd Gminy Duszniki jako płatnik podatku na etapie wypłaty świadczeń nie był zobowiązany do płacenia zaliczki na podatek dochodowy.

Ponadto wskazujemy, że sytuację każdego ucznia należy rozpatrywać indywidualnie, gdyż może on korzystać również ze stypendiów/nagród przyznawanych przez inne instytucje, a ich łączna wartość może mieć decydujący wpływ na zastosowanie ewentualnych ulg w podatku w rozliczeniu rocznym.

 

 

Strefa mieszkańca
najczęściej czytane

Kontakt


Załatwianie spraw - pobierz wniosek


Odbiór odpadów


Informator Gminy Duszniki


Mapy