Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
fb

Pracownicy urzędu - dane kontaktowe

URZĄD GMINY DUSZNIKI
61 29 19 075
61 29 19 400
 
Centrala telefoniczna urzędu oferuje możliwość połączenia bezpośrednio z pracownikiem po wybraniu odpowiedniego numeru wewnętrznego. W tym celu, w trakcie zapowiedzi centrali telefonicznej, należy wybrać trzycyfrowy numer z poniższego wykazu. Połączenie takie jest możliwe w aparatach telefonicznych z tonowym wybieraniem numerów. Jeśli numer nie zostanie wybrany, centrala przekieruje połączenie do sekretariatu urzędu.
 

Referat/funkcja

zakres prowadzonych spraw

adres e-mail 

Pracownik

Numer pokoju

Numer wewnętrzny

PARTER 

   

SEKRETARZ GMINY

organizacje pozarządowe, GKRPA, BIP

sekretarz@duszniki.eu

Danuta Dolemba-Parzybut

pok. nr 2

100

ZASTĘPCA WÓJTA

wicewojt@duszniki.eu

Ryszard Pacholak

pok. nr 3

101

RGP /Referat Geodezji i Planowania Przestrzennego

Kierownik Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego

gospodarka nieruchomościami

nieruchomosci@duszniki.eu

Rozalia Skrzypczak

pok. nr 4a

120

RGP / planowanie przestrzenne, wydawanie warunków zabudowy

budownictwo@duszniki.eu

Łukasz Rzepa

pok. nr 4

102

RGP / planowanie przestrzenne

srodowisko@duszniki.eu

Marta Kusz

pok. nr 4

103

RGP / nadawanie numerów porządkowych nieruchomości i nazw ulic, opłaty adiacenckie, wynajem świetlic wiejskich

mienie@duszniki.eu

Marta Gądek

pok. nr 4

103

ROŚ / Referat Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

ochrona środowiska, rolnictwo, wycinka drzew, decyzje środowiskowe, zgłaszanie padłych i bezdomnych zwierząt

ochrona@duszniki.eu

Dominika Grząślewicz-Gabler

pok. nr 5a

 122

ROŚ / gospodarka odpadami, program "Czyste Powietrze"

odpady@duszniki.eu

Paulina Górna

pok. nr 5a

122

ROO / Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC), archiwista zakładowy, działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż alkoholu

usc@duszniki.eu

Aleksandra Kubiak

pok. nr 5

104

ROO / Zastępca Kierownika USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestr wyborców, Karta Dużej Rodziny oraz Wielkopolska Karta Rodziny, Gminna Ewidencja Zabytków

ewidencja@duszniki.eu

Jacek Lichocki

pok. nr 5

105

ROO / obsługa interesantów, opłata skarbowa, przyjmowanie korespondencji (wnioski i pisma)

boi@duszniki.eu

Sandra Juśkiewicz

hol główny

123

PÓŁPIĘTRO  

 

 

SKARBNIK GMINY - Kierownik Referatu Finansowego (RF), główna księgowość

skarbnik@duszniki.eu

finanse@duszniki.eu

Justyna Kaczmarczyk

pok. nr 6

106

RF / wymiar podatków (nieruchomości, rolny, leśny), zwrot podatku akcyzowego (od paliwa na cele rolnicze)

podatki@duszniki.eu

Daria Kamyszek

pok. nr 7

107

RF / wymiar podatków lokalnych

podatki.ug@duszniki.eu

Agnieszka Napierała-Jackowska

pok. nr 7

107

RF / księgowość podatkowa, podatek od środków transportowych, zwrot podatku akcyzowego (od paliwa na cele rolnicze)

ksiegowosc.ug@duszniki.eu

Agnieszka Czajka

pok. nr 7

107

RF / kadry i płace urzędu

kadry@duszniki.eu

Magdalena Targosz

pok. nr 8

108

RF /  księgowość budżetowa, opłaty za odpady i opłaty lokalne

ksiegowosc.u@duszniki.eu

Magdalena Fabiańska

pok. nr 8

108

RF /  Zastępca Skarbnika / księgowość budżetowa

ksiegowosc@duszniki.eu

Mirosława Zgoda

pok. nr 9

109

RF /  księgowość budżetowa

odpady.ksiegowosc@duszniki.eu

Lidia Świtała

pok. nr 9

109

RF /  księgowość budżetowa, rozliczanie organizacji pozarządowych

renata.martyniec@duszniki.eu

Renata Martyniec

pok. nr 9

109

PIĘTRO

   

ZB / samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe, wojskowość, ochotnicze straże pożarne

osp@duszniki.eu

ON / Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

 

Przemysław Chojan

pok. nr 10

 110

ROO / ochrona danych osobowych, strona www.duszniki.eu, stypendia dla uzdolnionych uczniów i sportowców, dostęp do informacji publicznej, koordynator ds. dostępności

Inspektor Ochrony Danych

admin@duszniki.eu

Informator Gminy Duszniki - redaktor naczelna

informator@duszniki.eu

Emilia Gogołkiewicz-Kołecka

pok. nr 10

110

ROO / obsługa biura Rady Gminy Duszniki, współpraca z sołtysami oraz Młodzieżową Radą Gminy Duszniki, działania z zakresu profilaktyki zdrowia

rada@duszniki.eu

Monika Młynarek

pok. nr 11

111

ROO/ informatyk

informatyk@duszniki.eu

Marcin Stachowiak

pok. nr 11

111

RRG / Referat Rozwoju Gospodarczego

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

zamówienia publiczne

zamowienia@duszniki.eu

Katarzyna Prędka

pok. nr 12

112

RRG / inwestycje i remonty

inwestycje@duszniki.eu

Radosław Wawrzyniak

pok. nr 12

112  

RRG / drogi gminne, w tym koordynacja zimowego utrzymania dróg i awarie oświetlenia

drogi@duszniki.eu

Małgorzata Glabisz

pok. nr 13

113

RRG / sport i rekreacja, utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy

sport@duszniki.eu

Karol Gładczak

pok. nr 13

113

ROO / obsługa sekretariatu Wójta oraz służbowego konta urzad@duszniki.eu, wysyłka korespondencji, promocja gminy

sekretariat@duszniki.eu

Monika Jeziorecka-Borucka

pok. nr 14

 114

WÓJT GMINY DUSZNIKI

wojt@duszniki.eu

Radosław Łanoszka

pok. nr 15

 114

 

Urząd Gminy
najczęściej czytane

Kontakt


Załatwianie spraw - pobierz wniosek


Odbiór odpadów


Informator Gminy Duszniki


Mapy