Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
fb

Odbiór odpadów

Harmonogram odbioru odpadów od mieszkańców gminy Duszniki w lipcu i sierpniu 2024 r.: HARMONOGRAM

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych i zmieszanych od mieszkańców Gminy Duszniki w I półroczu 2024 r.: plik PDF, plik WORD

PSZOK - Punty Selektywnej Zbiórki Odpadów - informacja o godzinach otwarcia INFORMACJA PSZOK

Informacja o obowiązku segregacji odpadów: INFORMACJA

Informacja o podmiotach odbierających i zbierających odpady komunalne z terenu Gminy Duszniki: INFORMACJA


WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY DUSZNIKI (stan na 23.10.2023 r.)

WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH


FORMULARZ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (* tzw. deklaracja śmieciowa) wraz z klauzulą informacyjną (formularz obowiązujący od 1 kwietnia 2023 r.): DEKLARACJA (pdf), DEKLARACJA (wersja edytowalna w pdf)


STAWKI OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW

obowiązujące od 1 kwietnia 2023 r.

Uchwałą nr LXXVI/479/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, dokonano zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od dnia 1 kwietnia 2023 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

30 zł miesięcznie

od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym w wysokości 4 zł miesięcznie od ustalonej dla danej nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 60 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wysokość opłaty podwyższonej określa wójt w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji.

Ważne!

Właściciel nieruchomości, który chce skorzystać z ulgi za kompostowanie bioodpadów, wg stawki obowiązującej od 1 kwietnia 2023 r., zobowiązany jest do złożenia NOWEJ deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Informacja o sposobie segregacji odpadów

ULOTKA INFORMACYJNA 2022


Dni oraz godziny otwarcia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

PSZOK w Dusznikach, ul. Niewierska 3, 64-550 Duszniki:

WTOREK, CZWARTEK 10:00 – 18:00, SOBOTA 10:00 – 14:00

PSZOK  w Grzebienisku, ul. Bukowska 11, 64-553 Grzebienisko:

ŚRODA, PIĄTEK 10:00 – 18:00, SOBOTA 14:30 - 17:00

PSZOK w Podrzewiu: zamknięty od 1 maja 2023 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dla osób korzystających z PSZOK.

Limity przyjmowania do PSZOK wybranych rodzajów odpadów komunalnych:

- odpady wielkogabarytowe: limit roczny - do 200 kg od właściciela nieruchomości,

- zużyte opony: limit roczny - 4 sztuki od właściciela nieruchomości,

- odpady budowlane i rozbiórkowe: limit roczny -  200 kg od właściciela nieruchomości.


Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki ZMIESZANE odpady komunalne winny być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach. Tylko z takich pojemników będą odbierane ZMIESZANE odpady komunalne.

Strefa mieszkańca
najczęściej czytane

Kontakt


Załatwianie spraw - pobierz wniosek


Odbiór odpadów


Informator Gminy Duszniki


Mapy