Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Odbiór odpadów

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD MARCA DO CZERWCA 2023 r.

PSZOK - Punty Selektywnej Zbiórki Odpadów - informacja o godzinach otwarcia INFORMACJA PSZOK


WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY DUSZNIKI

WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH


FORMULARZ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (* tzw. deklaracja śmieciowa) wraz z klauzulą informacyjną (formularz obowiązujący do 31 marca 2023 r.): DEKLARACJA (pdf), DEKLARACJA (Word)


STAWKI OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW

obowiązujące od 1 kwietnia 2023 r.

Uchwałą nr LXXVI/479/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (TREŚĆ), dokonano zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od dnia 1 kwietnia 2023 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

30 zł miesięcznie

od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym w wysokości 4 zł miesięcznie od ustalonej dla danej nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 60 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wysokość opłaty podwyższonej określa wójt w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji.

Ważne!

Właściciel nieruchomości, który chce skorzystać z ulgi za kompostowanie bioodpadów, wg stawki obowiązującej od 1 kwietnia 2023 r., zobowiązany jest do złożenia NOWEJ deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Informacja o sposobie segregacji odpadów

ULOTKA INFORMACYJNA 2022


Dni oraz godziny otwarcia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

PSZOK w Dusznikach: ul. Niewierska 3, 64-550 Duszniki

Godziny otwarcia: WTOREK, CZWARTEK 10:00 – 18:00, SOBOTA 9:00 – 13:00

PSZOK w Grzebienisku: ul. Bukowska 11, 64-553 Grzebienisko

Godziny otwarcia: ŚRODA 10:00 – 18:00, SOBOTA 13:30 – 16:00

PSZOK w Podrzewiu: ul. Sportowa 17, 64-541 Podrzewie

Godziny otwarcia: PIĄTEK 10:00 – 18:00

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dla osób korzystających z PSZOK.

Limity przyjmowania do PSZOK wybranych rodzajów odpadów komunalnych:

- odpady wielkogabarytowe: limit roczny - do 200 kg od właściciela nieruchomości,

- zużyte opony: limit roczny - 4 sztuki od właściciela nieruchomości,

- odpady budowlane i rozbiórkowe: limit roczny -  200 kg od właściciela nieruchomości.


Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki ZMIESZANE odpady komunalne winny być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach. Tylko z takich pojemników będą odbierane ZMIESZANE odpady komunalne.

Strefa mieszkańca
najczęściej czytane

Kontakt


Załatwianie spraw - pobierz wniosek


Odbiór odpadów


OGŁOSZENIA


Informator Gminy Duszniki