Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
fb

Aktualności

IV edycja konkursu plastycznego „Z rodziną najlepiej" - zgłoszenia do 15 września
2023-09-07
IV edycja konkursu plastycznego „Z rodziną najlepiej" - zgłoszenia do 15 września
Wojewoda Wielkopolski i Rady Rodziny zapraszają dzieci i młodzież z wielkopolskich szkół podstawowych do wzięcia udziału w IV edycji konkursu plastycznego pn. „Z rodziną najlepiej - edycja IV”. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z wielkopolskich szkół podstawowych. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie z klas 1-3 i uczniowie z klas 4-8. Konkurs ma na celu rozwijanie umiejętności plastycznych, rozwijanie wyobraźni u dzieci i młodzieży, kształcenie poczucia estetyki, umożliwienie wyrażenia ekspresji i emocji oraz docenienie kreatywności i pomysłowości uczniów z wielkopolskich szkół. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi we wrześniu 2023 r., a zwycięzcy zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Szczegółowe informacje na temat konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu . Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 15 września 2023 r. Link do wydarzenia na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: https://www.poznan.uw.gov.pl/wydarzenia-biezace/rusza-iv-edycja-wojewodzkiego-konkursu-plastycznego-2023-r-pt-z-rodzina-najlepiej
Czytaj więcej
Zmiana terminu odbioru bioodpadów w Grzebienisku i Mieściskach - 7 września
2023-09-06
Zmiana terminu odbioru bioodpadów w Grzebienisku i Mieściskach - 7 września
Firma ZUO Clean City informuje, że odbiór bioodpadów z miejscowości Grzebienisko i Mieściska odbędzie się w czwartek 7 września 2023 r.
Czytaj więcej
Konkurs "Lokalne Ekopraktyki"
2023-08-16
Konkurs "Lokalne Ekopraktyki"
Konkurs „Lokalne Ekopraktyki” skierowany jest do organizacji działających w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych inicjatyw ekologicznych (zrealizowanych na przestrzeni przynajmniej ostatniego roku, licząc od daty ogłoszenia konkursu), przez organizacje lokalne. Uczestnikami konkursu mogą zostać przykładowo: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Gminne Ośrodki Kultury, organizacje społeczne, towarzystwa regionalne i inne organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, posiadające wpis w odpowiednim dla wykonywanej działalności rejestrze, prowadzące działalność na minimum rok przed dniem ogłoszenia konkursu. Do zgłoszenia inicjatywy musi być spełniony warunek – w projekt musi zostać zaangażowanych co najmniej 5 osób. Ukończone inicjatywy powinny się przyczyniać do aktywizacji społeczności lokalnych i do zwiększenia ich świadomości ekologicznej w zakresie indywidualnych oraz zbiorczych działań na rzecz ochrony klimatu. Konkurs ma również na celu popularyzację właściwych zachowań ekologicznych do prostego zastosowania w gospodarstwie domowym oraz w najbliższym otoczeniu, opartych przede wszystkim na różnych sposobach oszczędzania energii i zasobów naturalnych. Przykładowe inicjatywy, które można zgłaszać do konkursu: sposoby na oszczędzanie energii i zasobów, takie jak np. zbieranie deszczówki; różnorodne biologicznie ogródki; retencja wody; proekologiczne miejsce spotkań; wymiana sąsiedzka; warsztaty ekologiczne; naprawy w duchu no-waste; niemarnowanie żywności, niemarnowanie zasobów, itd. Zgłoszenia do konkursu Formularz, którego wzór określa Załącznik nr 1 do Regulaminu, należy wypełnić i przesłać pocztą elektroniczną na adres: ekopraktyki@klimat.gov.pl w następujący sposób: uzupełnić dane wymagane w Części I Formularza; opisać zgłaszaną do konkursu inicjatywę ekologiczną w środowisku lokalnym w Części II Formularza; wydrukować uzupełniony i kompletny Formularz i podpisać go własnoręcznym podpisem przez Przedstawiciela Uczestnika w wymaganych miejscach Formularza, tj. w Części I oraz w Części III, a następnie zeskanować do pliku w formacie PDF (opcjonalnie dopuszczalne jest podpisanie Formularza w postaci elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym); przesłać podpisany Formularz wraz ze zdjęciem lub zdjęciami, o których mowa w § 5 ust. 4, na adres email: ekopraktyki@klimat.gov.pl. Do zgłoszenia należy również dołączyć uzupełniony i podpisany Formularz w pliku Word. Wszelkie informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/ekopraktyki 
Czytaj więcej
Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym
2023-08-16
Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym
Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że na terenie Gminy Duszniki w dniach od 16 do 31 sierpnia 2023 r. przeprowadzane jest badanie statystyczne Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym.   Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Poznaniu tel. 61 27 98 200 lub na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera.       Zapraszamy do udziału w badaniu Koniunktura w rolnictwie AK-RZ badania dowiesz się:• jakie mamy powierzchnie gruntów i jakie osoby kierujągospodarstwem rolnym,• jakie rodzaje produkcji roślinnej i zwierzęcej dominująw naszym kraju,• jakie zmiany zachodzą w produkcji roślinnej i zwierzęcej,• jak rolnicy oceniają sytuację gospodarstwa rolnego,• jakie są prognozy sytuacji w gospodarstwach rolnych.Ważne!!!Badanie przeprowadzane jest dwa razy w roku. Badanie realizowane w sierpniu bieżącego roku dotyczy I półrocza bieżącego roku. Badanie realizowane w styczniu 2024 roku dotyczy II półrocza roku poprzedniego.W terminie 16-20.08.2023 r. oraz 12-15.01.2024 r. można dokonać samospisu na stronie internetowej GUS stat.gov.pl.W terminie 21-31.08.2023 r. oraz 16-31.01.2024 r. badanie przeprowadzą ankieterzy statystyczni w wywiadzie telefonicznym.Uzyskane informacje są anonimowe, a publikowane dane obejmują wyłącznie zbiorcze wyniki badania. Więcej informacji nt. badania znajduje się na stronie: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/ w zakładce badania rolnicze.
Czytaj więcej
W dniu 14 sierpnia br. urząd oraz jednostki organizacyjne gminy będą nieczynne
2023-08-07
W dniu 14 sierpnia br. urząd oraz jednostki organizacyjne gminy będą nieczynne
Informujemy, że w dniu 14 sierpnia br. (poniedziałek) urząd oraz jednostki organizacyjne gminy będą nieczynne.
Czytaj więcej
Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - 1 sierpnia zawyją syreny
2023-07-28
Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - 1 sierpnia zawyją syreny
W celu upamiętnienia 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, we wtorek 1 sierpnia 2023 r. o godzinie 17.00 na terenie gminy zawyją syreny.  
Czytaj więcej
Archiwum