Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
fb

Aktualności

Punkt konsultacyjny Czyste Powietrze nieczynny od 28 lipca do 15 sierpnia 2023 r.
2023-07-24
Punkt konsultacyjny Czyste Powietrze nieczynny od 28 lipca do 15 sierpnia 2023 r.
Czytaj więcej
Konkurs plastyczny „Z rodziną najlepiej" - zgłoszenia do 15 września
2023-06-29
Konkurs plastyczny „Z rodziną najlepiej" - zgłoszenia do 15 września
Wojewoda Wielkopolski wraz z Przewodniczącą Rady Rodziny zapraszają dzieci i młodzież z wielkopolskich szkół podstawowych do wzięcia udziału w IV edycji konkursu plastycznego pn. „Z rodziną najlepiej - edycja IV”. Konkurs ma na celu rozwijanie umiejętności plastycznych, rozwijanie wyobraźni u dzieci i młodzieży, kształcenie poczucia estetyki, umożliwienie wyrażenia ekspresji i emocji oraz docenienie kreatywności i pomysłowości uczniów z wielkopolskich szkół. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z wielkopolskich szkół podstawowych. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie z klas 1-3 i uczniowie z klas 4-8. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 września 2023 r. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi we wrześniu 2023 r., a zwycięzcy zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Szczegółowe informacje na temat konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu, dostępnym na stronie wydarzenia. Link do wydarzenia na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: https://www.poznan.uw.gov.pl/wydarzenia-biezace/rusza-iv-edycja-wojewodzkiego-konkursu-plastycznego-2023-r-pt-z-rodzina-najlepiej
Czytaj więcej
Węza pszczela dla wielkopolskich pszczelarzy
2023-06-16
Węza pszczela dla wielkopolskich pszczelarzy
Na prośbę Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży, publikujemy ogłoszenie dla pszczelarzy o możliwości przystąpienia do udziału w programie "Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu węzy pszczelej". Termin zgłoszeń upływa 30 czerwca 2023 r. OGŁOSZENIE Więcej informacji na stronie RZPW w Chodzieży: https://www.rzpchodziez.pl/ogloszenia/    
Czytaj więcej
Od 19 czerwca linia autobusu 812 wraca do pętli w Grzebienisku
2023-06-16
Od 19 czerwca linia autobusu 812 wraca do pętli w Grzebienisku
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu informuje, że od 19 czerwca 2023 roku przywrócone zostaje kursowanie autobusów linii nr 812 do pętli w Grzebienisku.
Czytaj więcej
Absolutorium dla Wójta za realizację budżetu za 2022 r.
2023-06-15
Absolutorium dla Wójta za realizację budżetu za 2022 r.
14 czerwca br. Rada Gminy Duszniki obradowała na sesji absolutoryjnej. Było to 80. posiedzenie w tej kadencji. To jedna z najważniejszych sesji w roku, a jej głównym celem było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki, czyli zatwierdzenie realizacji budżetu za 2022 rok. W sesji absolutoryjnej uczestniczyło 13 radnych. Głosowali oni nad trzema uchwałami, które są ściśle związane z realizacją budżetu gminy za ubiegły rok: udzielenie wotum zaufania wójtowi, przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenie absolutorium wójtowi.  Wotum zaufania jest oceną bieżącej działalności wójta. Za jego udzieleniem było 11 radnych, a dwóch było przeciw. Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało przyjęte głosami wszystkich obecnych na sesji radnych. Ostatnim i najważniejszym punktem posiedzenia było głosowanie nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki. Radni byli jednomyślni i wszyscy zagłosowali za przyjęciem uchwały. Po zakończonym głosowaniu Wójt Roman Boguś i Skarbnik Gminy Justyna Kaczmarczyk otrzymali gratulacje od Rady i delegacji sołtysów. Wójt podziękował radnym i sołtysom za współpracę oraz pracownikom jednostek organizacyjnych za realizację zadań ujętych w budżecie. Nagranie z sesji absolutoryjnej można obejrzeć na stronie: https://transmisjaobrad.info/videos/11921/lxxx-sesja-rady-gminy-duszniki-14-czerwca-2023-r  
Czytaj więcej
Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa
2023-06-15
Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa
1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Świadczenie będzie wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy: ukończyli 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) lat, pełnili funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat. Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły. Do czasu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również czas pełnienia tej funkcji przed wejściem w życie ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W związku z powyższym, Wójt Gminy Duszniki, na podstawie posiadanych dokumentów archiwalnych, będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa. W przypadku, gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum urzędu gminy, osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia może dołączyć swoje oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi oświadczeniami potwierdzającymi ten fakt. Wymagane są oświadczenia co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa. Wnioski o wydanie zaświadczenia można składać od 1 lipca 2023 r. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa z informacją o przetwarzaniu danych osobowych: WNIOSEK Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w urzędzie w Biurze Obsługi Interesanta, bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki. Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1073
Czytaj więcej
Archiwum