Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
fb

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Brzoza

Nr działki Uchwała Rady Gminy Rodzaj zabudowy Publikacja Dziennik Urzędowy Uwagi Treść uchwały 429, 139/2 XXXIII-209/2001 20.06.2001 MN (zabudowa mieszkaniowa) 81 poz. 1508 11.07.2001   304 V-25/2003 26.02.2003 MR/U (zabudowa siedliskowo-usługowa) 53 poz. 1003 02.04.2003   118 V-28/2003 26.02.2003 PE (eksploatacja kruszywa) 82 poz.1568 22.05.2003   144 LIII/367/14 28.10.2014 US - zabudowa usługowa - teren sportu i rekreacji 2015 rok poz. 8 02.01.2015   209/12 LIII/366/14 28.10.2014 WS - teren wód powierzchniowych - przeciwpożarowy zbiornik wodny 2015 rok poz. 7 02.01.2015   209/6 i 209/7 LIII/365/14 28.10.2014 U - zabudowa usługowa 2015 rok poz. 6 02.01.2015  

Czytaj więcej...

Ceradz Dolny

Nr działki Uchwała Rady Gminy Rodzaj zabudowy Publikacja Dziennik Urzędowy Uwagi Treść uchwały 144/1 VI-32/99 24.02.1999 MN (zabudowa mieszkaniowa) 12 poz. 211 24.03.99   13 XXXI-196/2001 24.04.2001 eksploatacja złóż kruszywa 64 poz. 1195 07.06.01   151/2 XXXIX-261/2002 20.02.2002 MN (zabudowa mieszkaniowa) 48 poz. 1426 10.04.2002   127/7, 127/9-127/12, 127/14 (przed podziałem dz. nr 127/5) MN (zabudowa mieszkaniowa)   243/2-243/57 ML(zabudowa letniskowa)    151/1  V/19/07 23.01.2007 P/U (obiekty produkcyjne, składy i magazyny z zab. usługową)   nr 31 poz.806 08.03.2007     209/2, 209/3, 209/4 XLII-280/2002 16.05.2002   MN (zabudowa mieszkaniowa) 75 poz. 1945 03.06.2002    248/2-248/6 (po scaleniu dz. nr 96, 99), 172/3, 185/7, 178/5, 178/6, 178/9-17816, 178/18, 178/19,178/21, 166/2, 144/2, 249/1-249/3 (po scaleniu dz. nr 137/8, 138/2), 212/5, 251 (stary nr 100), 246/1, 246/2, 246/3 (przed podziałem działka nr 92), 210/2-210/5, 131/2-131/12, 247/1-247/3 (po scaleniu dz. nr  133, 136), 197/4-197/6  XXXVI-183/05 22.06.2005  MN (zabudowa mieszkaniowa)  123 poz.. 3357 16.08.2005    76/11 (nr przed podziałem)  XLIII/295/09 26.05.2009  MN; MN/U; WS/ZP; ZP  nr 135 poz. 2246 09.07.2009    246/5, 246/6  XXVI/153/08  RU (teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych) nr 93 poz. 177 17.06.08     160, 161, 173/1, 173/2, 174, 175, 176, 177 LIV/389/10 26.01.2010 MN; MN/U 76 poz. 1520 17.04.2010   250/1, 250/2, 250/3, 250/4, 250/5, 250/6, 250/7, 250/8, 250/10, 250/11, 250/12, 250/13, 250/14, 250/15, 250/16, 250/17, 250/18, 250/19, 250/20, 250/21, 250/22, 250/23, 250/24 LIV/390/10 26.01.2010 MN 77 poz. 1531 19.04.2010   103 XXII/129/12 24.04.2012 MN 2012 poz.3452 1.08.2012   127/15 XXII/130/12 24.04.2012 MN 2012 poz.3453 1.08.2012   206/1, 206/2, 207/1, 207/2, 208 XXII/128/12 24.04.2012 MN 2012 poz.3451 1.08.2012   166/1 XXII/126/12 24.04.2012 MN 2012 poz.3449 1.08.2012   238 XXII/127/12 24.04.2012 MN 2012 poz.3450 1.08.2012   172/4 XXII/131/12 24.04.2012 MN 2012 poz.3454 1.08.2012   230/1 i 230/2 XXIX/181/12 30.10.2012 MN 2013 poz.1407 11.02.2013   254/2, 254/1 oraz 252/3 L/338/14 24.06.2014 MN, MN/U  poz.4238 28.07.2014  

Czytaj więcej...

Chełminko

Nr działki Uchwała Rady Gminy Rodzaj zabudowy Publikacja Dziennik Urzędowy Uwagi Treść uchwały  83/7  VI-29/99 24.02.1999 AG (aktywizacja)  Nr 12 poz 208 24.03.99      140/1   XIV-97/99 07.12.1999  AG (aktywizacja) 90 poz.1642 10.12.1999     

Czytaj więcej...

Duszniki

Nr działki Uchwała Rady Gminy Rodzaj zabudowy Publikacja Dziennik Urzędowy Uwagi Treść uchwały  171/1 i 171/2, 188, 196/2-196/6, 231/1 i cz.231/2  VI-33/99 24.02.1999 MN (zabudowa mieszkaniowa)   12 poz. 212   24.03.99    317/1 AG (aktywizacja)     196/2-196/6 XXII/133/12 24.04.2012 MN 2012 poz.3456 1.08.2012 zmiana dla dz. nr 196/7 i 196/8  192, 5/1 i 5/2, 189/1 i 189/2  XXXIII-209/2001 20.06.2001 MN (zabudowa mieszkaniowa)  81 poz.1508 11.07.2001    325/9, 325/7, 325/22 i 325/23, 542/4-542/6, 542/9, 542/10, 408/1-408/9, 582/3, 184/1-184/3, 185/1-185/3, 759,146/2  XLII-280/2002 16.05.2002  MN (zabudowa mieszkaniowa)  75 poz. 1945 03.06.2002        162, 163, 170/1i 170/2  MNR (zabudowa mieszkaniowo-rzemieślnicza)    325/6  V-25/2003 26.02.2003  MN (zabudowa mieszkaniowa) 53 poz. 1003 02.04.2003    5/6 i 5/7  X-54/2003 02.07.2003  MN (zabudowa mieszkaniowa)  131 poz.2472 01.08.2003      582/2, 194/1-194/12, 553/4-553/13, 552/5-552/10  XXXVI-183/05 22.06.2005  MN (zabudowa mieszkaniowa) 123 poz.. 3357 16.08.2005      583/5 i 583/6  XXIX-187/01 AG 26 poz 384 2001     299/10-299/15, 404, 405/1, 405/3-405/5, 406  V/19/07 23.01.2007  MN  31 poz. 806 8.03.2007    cz. 584/4 P    884/3-884/8, 862/2, 883/1-883/17, 883/19-883/33, 885, 886/3-886/5 i 886/7, 1235/17  V/20/07 23.01.2007  MN, MN/U  23, poz. 595 21.02.2007   XXIX/182/12 30.10.2012 MN 2013 poz. 1362 7.02.2013 zmiana dz. 862/2, 884/3-884/8 294/5-294/11, 294/13-294/25 i 293/1, 293/2 oraz cz. dz. 293/3  XXVI/145/08 31.03.2008  MN (zabudowa mieszkaniowa)  93 poz. 1766 17.06.2008    579/1-579/9  XXVI/146/08 31.03.2008  MN (zabudowa mieszkaniowa)  93 poz. 1767 17.06.2008    230  XXVI/147/08 31.03.2008 MN (zabudowa mieszkaniowa)   93 poz. 1768 17.06.2008    1021  XXVI/148/08 31.03.2008  MN (zabudowa mieszkaniowa)  93 poz. 1769 17.06.2008    913/13-913/16 i 914/3-914/8 XXVI/149/08 31.03.2008  MN (zabudowa mieszkaniowa)   93 poz. 1770 17.06.2008    686/7, 686/8 778/1, 778/3, 778/2, 686/10  XXXI/187/08 26. 08. 2008  MN (zabudowa mieszkaniowa)  167 poz.2807 01.10.08   439/1-439/3, 439/7 i cz. dz. nr 439/8 L/361/09 27.10.2009  MN (zabudowa mieszkaniowa) 238 poz. 4445 31.12.2009   7/1-7/5, 7/7-7/11, 7/13-7/28 LIV/388/10 26.01.2010  MN (zabudowa mieszkaniowa) 76 poz. 1519 17.04.2010   139/1, 140/1 LIV/391/10 26.01.2010 P 76 poz. 1521 17.04.2010   540/1, 540/3, 540/5-540/7, 540/9-540/14 LIV/393/10 26.01.2010 MN (zabudowa mieszkaniowa) 76 poz. 1523 17.04.2010   297/9, 296, część 297/7 LIV/394/10 26.01.2010 MN (zabudowa mieszkaniowa) 76 poz. 1524 17.04.2010   191 LIV/395/10 26.01.2010 MN (zabudowa mieszkaniowa) 76 poz. 1525 17.04.2010   594/15 i 594/16 VIII/39/11 26.04.2011 MN (zabudowa mieszkaniowa) oraz usługowa 158 poz. 2564 06.06.2011     298 XXII/132/12 24.04.2012 MN 2012 poz.3455 1.08.2012    

Czytaj więcej...

Grodziszczko

Nr działki Uchwała Rady Gminy Rodzaj zabudowy Publikacja Dziennik Urzędowy Uwagi Treść uchwały 385/1, 385/3, 303 XLII-280/2002 16.05.2002 MN (zabudowa mieszkaniowa) 75 poz.1945 03.06.2002  

Czytaj więcej...

Grzebienisko

Nr działki Uchwała Rady Gminy Rodzaj zabudowy Publikacja Dziennik Urzędowy Uwagi Treść uchwały  195/5, 195/7 i 195/8  VI-30/99 24.02.1999  AG (aktywizacja) 12 poz 209 24.03.99     192/10-192/13, 133/11-133/13 i 133/15  XXXIII-209/2001 20.06.2001  MN (zabudowa mieszkaniowa)  81 poz. 1508 11.07.2001    480/3-480/11, 480/13-480/17, 480/36 i 480/37  XXXV-230/2001 26.09.2001  Mr (zabudowa rezydencka)  125 poz.2449 09.10.2001    447/9-447/13, 480/18-480/35, 1/28 i 1/31  XLII-280/2002 16.05.2002  MN  75 poz 1945 3.06.02    496/1 i 496/2, 1/14, 1/15, 1/18-1/27, 1/35 i 1/36) V-25/2003 26.02.2003   MN (zabudowa mieszkaniowa-rezydencjonalną)  53 poz. 1003 02.04.2003    140/3  X-54/2003 02.07.2003  MR (zabudowa mieszkaniowo-siedliskowa)  131 poz. 2472 01.08.2003   133/1-133/8 i 133/10, 135, 474/4, 474/6, 474/9-474/20 MN (zabudowa mieszkaniowa)   498/1-498/10 (przed scaleniem dz. nr 433/9, 429/1), 439/13-439/15, 78/1-78/4, 83/5-83/7, 83/9-83/12, 84/2, 84/3, 15/5  XXXVI-183/05 22.06.2005  MN (zabudowa mieszkaniowa) 123 poz.. 3357 16.08.2005     402/50-402/54  V/19/07 23.01.2007  MN  31 poz. 806 8.03.2007   439/16-439/27 XXVI/141/08 31.03.2008 MN (zabudowa mieszkaniowa) 93 poz. 1762 17.06.2008   241/5-241/13 XXVI/142/08 31.03.2008 MN (zabudowa mieszkaniowa) 93 poz. 1763 17.06.2008   206/5, 206/9-206/17 XXVI/143/08 31.03.2008 MN (zabudowa mieszkaniowa) 93 poz. 1764 17.06.2008   441/5 XXVI/144/08 31.03.2008 MN (zabudowa mieszkaniowa) 93 poz. 1765 17.06.2008   250/7 i 250/9 L/355/09 27.20.2009 MN (zabudowa mieszkaniowa) 238 poz. 4440 31.12.2009   245/16-245/40, 245/42-245/52 L/356/09 27.20.2009 MN (zabudowa mieszkaniowa), U (zabudowa usługowa) 238 poz. 4441 31.12.2009   142/5 L/357/09 27.20.2009 MN (zabudowa mieszkaniowa) 238 poz. 4442 31.12.2009   152/1 XXXIV/217/13 26.02.2013 MN (zabudowa mieszkaniowa) poz. 2953 15.04.2013   254/54, 254/56, 255/13, część działki 258/7 L/337/14 24.06.2014 MN oraz MN/U poz. 4237 28.07.2014   367/16 i 367/8 LI/346/14 z dnia 26.08.2014 dr poz.4995 29.09.2014  

Czytaj więcej...

Kunowo

Nr działki Uchwała Rady Gminy Rodzaj zabudowy Publikacja Dziennik Urzędowy Uwagi Treść uchwały 149/5  XIV-97/99 07.12.1999  AG (aktywizacja)  90 poz.1642 10.12.1999    97/2, 95/6, 95/7  XXXIX-260/2002 20.02.2002  MN (zabudowa mieszkaniowa) 48 poz.1425 10.04.2002   22/6 (w mpzp 24/2)  XLII-280/2002 16.05.2002 PE (eksploatacja kruszywa)   75 poz.1945 03.06.2002    240/1-240/56 (przed scaleniem dz. nr 204, 206/7, 213, 215/5, 218, 219/1 220)  XLIII-296-09 26.05.2009  MN  135 poz. 2247 09.07.2009  

Czytaj więcej...

Mieściska

Nr działki Uchwała Rady Gminy Rodzaj zabudowy Publikacja Dziennik Urzędowy Uwagi Treść uchwały  128/7, 128/9, 128/12, 128/14, 128/16, 128/21-128/23, 128/25, 128/26, 128/28-128/49, 128/55, 128/56 (część), 128/57, 128/62-128/64, 132/2, 78/12 (część), 78/2 (część), 94/2  XIV-97/99 07.12.1999  MN (zabudowa mieszkaniowa)  90 poz.1642 10.12.1999    78/4, 95/2, 95/1, 135/5, 135/6  XXXIII-209/2001 20.06.2001  MN (zabudowa mieszkaniowa) 81 poz. 1508 11.07.2001     85/9-85/12, 86/1, 36/1-36/4, 36/6-36/8  XLII-280/2002 16.05.2002  MN (zabudowa mieszkaniowa)  75 poz. 1945 03.06.2002    126/19  XLII-282/2002 16.05.2002 MN (zabudowa mieszkaniowa)  75 poz. 1947 03.06.2002   126/1-126/18 X-53/2003 02.07.2003 MN (zabudowa mieszkaniowa) 137 poz. 2583 12.08.2003   78/6, 78/7 X-54/2003 02.07.2003 MN (zabudowa mieszkaniowa) 131 poz. 2472 01.08.2003    12/1, 79/2, 80/2  XXXVI-183/05 22.06.2005  MN (zabudowa mieszkaniowa)  123 poz.. 3357 16.08.2005    113/3-113/11  XXVI/150/08 31.03.2008 MN (zabudowa mieszkaniowa)  93 poz. 1771 17.06.2008    121/1 i 121/2 LX/342/10 22.06.2010 MN (zabudowa mieszkaniowa) 179 poz.3326 08.09.2010   38, 39 XXV/165/16 24.05.2016 MN (zabudowa mieszkaniowa) poz. 3630 06.06.2016   74/2, 88/2, 87, 19 XXV/164/16 24.05.2016 MN (zabudowa mieszkaniowa) poz. 3629 06.06.2016  

Czytaj więcej...

Młynkowo

Nr działki Uchwała Rady Gminy Rodzaj zabudowy Publikacja Dziennik Urzędowy Uwagi Treść uchwały  27/3  XIV-97/99 07.12.1999  AG (aktywizacja)  90 poz.1642 10.12.1999    68/2-68/7  XXXIII-209/2001 20.06.2001  MN (zabudowa mieszkaniowa) 81 poz. 1508 11.07.2001     8/3, 8/1  XLII-280/2002 16.05.2002  ZL (zalesienie) 75 poz. 1945 03.06.2002   

Czytaj więcej...

Niewierz

Nr działki Uchwała Rady Gminy Rodzaj zabudowy Publikacja Dziennik Urzędowy Uwagi Treść uchwały  528/8 i 528/9  XIV-97/99 07.12.1999  MN (zabudowa mieszkaniowa) 90 poz.1642 10.12.1999    432/7-432/10  V/19/07 23.01.2007 MN (zabudowa mieszkaniowa)  31 poz. 806 8.03.2007  

Czytaj więcej...

Podrzewie

Nr działki Uchwała Rady Gminy Rodzaj zabudowy Publikacja Dziennik Urzędowy Uwagi Treść uchwały  32  XXXII-135/97 (14.03.1997 AG (aktywizacja)   7 poz 48 z dnia 8.04.1997    50/9 XXV-161/2000 05.12.200  AG (aktywizacja)   Nr 88 poz.1171 14.12.2000    30/2, 37/1, 38/1, 38/2, 39/3 XXXV-229/2001 26.09.2001   AG (aktywizacja)  138 poz. 2730 14.11.01   464/1 i 464/2 V-25/2003 26.02.2003 MN (zabudowa mieszkaniowa) 53 poz. 1003 02.04.2003   47/9, 47/21, 47/26, 47/27, 53/3, 53/4, 53/7, 53/9, 53/10, 53/11, 53/12, 53/13, 53/14 XLIII-221/06  26. 01. 2006   AG 21 poz 571 9.02.2006   3 XLVIII/339/09 29.09.2009 AG 206 poz. 3545 26.11.2009   638 XLVIII/340/09 29.09.2009 AG 206 poz. 3546 26.11.2009    6/17, 6/20, 6/21, 6/22, 6/24  XXXIII/241/17 24.01.2017 AG   poz. 1260 14.02.2017     630/2, 630/3, 631, 632, 633, 634, 636/1    XLVIII/342/09 29.09.2009  AG   206 poz. 3548 26.11.2009     44/1, 44/2, 45/5, 45/6, 45/7, 47/15 LI/371/09 24.11.2009 P,U 48 poz. 1108 15.03.2010  

Czytaj więcej...

Sarbia

Nr działki Uchwała Rady Gminy Rodzaj zabudowy Publikacja Dziennik Urzędowy Uwagi Treść uchwały 2/3 XIV-97/99 07.12.1999 zabudowa jednorodzinna 90 poz.1642 10.12.1999   36, 37/1, 37/3, 37/4 XXXIX-259/2002 20.02.2002 AG (aktywizacja) 48 poz. 1424 10.04.2002   74/19 XLII-280/2002 16.05.2002 MR (zabudowa zagrodowa) 75 poz. 1945 03.06.2002   4/2, 4/4, 4/5 MN (zabudowa mieszkaniowa)    

Czytaj więcej...

Sędzinko

Nr działki Uchwała Rady Gminy Rodzaj zabudowy Publikacja Dziennik Urzędowy Uwagi Treść uchwały 517/1-517/8, 517/10-517/13, 252/4-252/13, XXXIII-209/2001 20.06.2001 MN (zabudowa mieszkaniowa) 81 poz. 1508 11.07.2001   566/1-566/15 L/358/09 27.10.2009 MN (zabudowa mieszkaniowa) 238 poz. 4443 31.12.2009   517/15-517/20 L/360/09 27.10.2009 MN (zabudowa mieszkaniowa) 238 poz. 4444 31.12.2009   534/3, 534/4, 534/6-534/16 LIV/387/10 26.01.2010 MN (zabudowa mieszkaniowa) 76 poz. 1518 17.04.2010   470/3, 471/3, 472/3, 499/2, 504/2, 505/2 LIV/392/10 26.01.2010 P 76 poz. 1522 17.04.2010   207, 139, 124 i części działki nr 138 L/336/14 24.06.2014 MN (zabudowa mieszkaniowa)  poz. 4236 28.07.2014  

Czytaj więcej...

Sędziny

Nr działki Uchwała Rady Gminy Rodzaj zabudowy Publikacja Dziennik Urzędowy Uwagi Treść uchwały 296/1, 296/3-296/5 (obręb Sędzinko) V-25/2003 26.02.2003 AG (aktywizacja) 53 poz. 1003 02.04.2003   169/2 XXXVI-183/05 22.06.2005 RM (zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa) 123 poz.. 3357 16.08.2005   281, 282 (obręb Sędzinko) P (teren obiektów produkcyjnych)   164/12 LIII/368/14 28.10.2014 U - zabudowa usługowa 2015 rok poz. 9 02.01.2015  

Czytaj więcej...

Sękowo

Nr działki Uchwała Rady Gminy Rodzaj zabudowy Publikacja Dziennik Urzędowy Uwagi Treść uchwały  348/5-348/10, 350, 358, 359/1, 360, 361, 365/2, 365/1, 368/1, 368/2, 371/3, 375, 349, 347  XXXII-135/97 14.03.1997  pod aktywizację  7 poz 48 z dnia 8.04.1997   277, 280/1, 280/2, 280/3, 301, 281 VI-34/99 24.02.1999 pod aktywizację nr 12 poz. 213 24.03.1999   308/2 zabudowa mieszkaniowa   55 XXXIII-208/2001 20.06.2001 PE (eksploatacja kruszywa) 77 poz. 1406 25.06.2001    428/1, 428/2, 428/5-428/8 XXXIII-209/2001 20.06.2001 zabudowa mieszkaniowa 81 poz. 1508 11.07.2001   308/1 XLII-280/2002 16.05.2002 MN (zabudowa mieszkaniowa) 75 poz. 1945 03.06.2002   80337/1 XLII-283/2002 16.05.2002 AG (aktywizacja) 75 poz. 1948 03.06.2002   14/3, 14/4 XLIV-291/2002 PE (eksploatacja kruszywa) 125 poz.3446 15.10.2002   321/18 oraz cz. dz. nr 425 (po scaleniu dz. nr 321/14 i cz. dz. nr 321/15)  V-26/2003 26.02.2003 AG (aktywizacja)   53 poz. 1004 02.04.2003   cz. dz. 425 (po scaleniu 341/18, 323/2, 323/1, 343/)  XXVII-132/04 24.11.2004 AG (aktywizacja)  171 poz.3707 9.12.2004 Zmiana części tekstowej uchwała nr VII/30/07   cz. dz. 426, cz. dz. 425 (po scaleniu 341/18, 323/2, 323/1, 343/1)  VII/30/07 07.03.07 AG (aktywizacja)  37, poz. 920 19.03.2007    80335  XXXVII-188/05 21. 09. 2005 PE eksploatacja kruszywa   7 poz 119 13.01.2006   412/2 V/19/07 23.01.2007 MN/U, ZL 31 poz. 806 8.03.2007   cz. dz. 412/3 MN/U   cz. dz. 426, 345/2 X/48/07 22.05.2007 P, RM, ZP 109 poz 2567 20.07.2007   271/1-271/5 XXVI/151/08 31.03.2008 MN (zabudowa mieszkaniowa) 93 poz. 1772 17.06.2008   357, 362/1, 362/3 LI/371/09 24.11.2009 P,U 48 poz. 1108 15.03.2010   309/1 i 325/4 oraz część działki 305/1 w Sękowie IV/22/11 25.02.2011 P,U 71 poz. 1226 23.03.2011   link Dz. Urz. Woj. Wlkp. 359/2 XXII/135/12 24.04.2012 P/U 2012 poz.3458 1.08.2012  

Czytaj więcej...

Urząd Gminy
najczęściej czytane

Kontakt


Załatwianie spraw - pobierz wniosek


Odbiór odpadów


Informator Gminy Duszniki


OGŁOSZENIA