Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
fb

Aktualności

Portal e-Urząd - otwieramy drzwi do cyfrowego urzędu
2024-01-02
Portal e-Urząd - otwieramy drzwi do cyfrowego urzędu
W 2023 r. Urząd Gminy Duszniki zakończył projekt „E-usługi dla mieszkańców gminy Duszniki”. Ma on na celu ułatwienie mieszkańcom kontaktu z urzędem oraz umożliwienie załatwiania wielu spraw z domu, przez Internet. Efektem tego projektu jest Portal e-Urząd, dzięki któremu wiele spraw można załatwić w szybki i wygodny sposób, z każdego miejsca i o dowolnej porze. Portal pomaga w realizacji wielu spraw urzędowych, a korzystanie z niego jest możliwe przez stronę internetową oraz za pośrednictwem aplikacji na smartfona (aplikacja mInstytucja). Już teraz znajduje się na nim ponad 30 formularzy różnych wniosków, które można wypełnić on-line, podpisać profilem zaufanym i przesłać elektronicznie do urzędu. W przyszłości lista usług i formularzy będzie uzupełniana o kolejne. Zachęcamy do korzystania z portalu i założenia indywidualnego konta. Portal e-Urząd https://eurzad.duszniki.eu/   Czytaj więcej
Kwalifikacja wojskowa dla urodzonych w 2005 r. z terenu gminy Duszniki
2024-01-26
Kwalifikacja wojskowa dla urodzonych w 2005 r. z terenu gminy Duszniki
21 i 22 marca 2024 roku w Szamotułach w Hali Widowiskowo-Sportowej „Nałęcz” przy Zespole Szkół Nr 3 przy ulicy Mickiewicza 4 odbędzie się kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie gminy Duszniki. W tym roku obowiązek dotyczy: 1. Mężczyzn urodzonych w 2005 roku. 2. Mężczyzn urodzonych w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 3. Osób, które w latach 2022 i 2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji oraz jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności. 4.  Kobiet urodzonych w latach 1997-2005, posiadających kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które jeszcze nie stawały na kwalifikacji wojskowej oraz kobiet pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach/analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz związanym z kształceniem w zakresie psychologii/ lub kończą naukę w takich zawodach jak technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii. 5. Osób, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej. 6. Osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej. Jakie dokumenty należy zabrać do kwalifikacji wojskowej? Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia: 1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, 2. Dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe, 3. Posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej; albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, 4. Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. Imienne wezwania do stawienia się do kwalifikacji zostaną wysłane przez Urząd Gminy Duszniki pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Nieodebranie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się do kwalifikacji. Osoba, która nie stawi się na kwalifikację może zostać ukarana grzywną lub przymusowo doprowadzona przez Policję (podstawa prawna: art. 59 ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny - Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 z późn.zm.). Ponadto, niestawienie się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane oraz odmowa poddaniu się badaniom lekarskim jest też wykroczeniem i podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny (podstawa prawna: art. 681 pkt. 1 ustawy o obronie Ojczyzny).   Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2024 r. na obszarze województwa wielkopolskiego: OBWIESZCZENIE   Czytaj więcej
Wybory samorządowe 2024 r.
2024-02-12
Wybory samorządowe 2024 r.
Wszelkie informacje dotyczące Wyborów Samorządowych 2024 r. znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce WYBORY, która będzie na bieżąco aktualizowana.   Czytaj więcej
Wybory sołtysów i rad sołeckich 2024-2029 - harmonogram zebrań sołeckich
2024-01-23
Wybory sołtysów i rad sołeckich 2024-2029 - harmonogram zebrań sołeckich
W lutym rozpoczną się zebrania sołeckie, które będą miały na celu wybór nowych sołtysów i rad sołeckich na kolejną kadencję. Pierwsze zebranie odbędzie się w Dusznikach w poniedziałek 12 lutego, a jako ostatni zbiorą się mieszkańcy Ceradza Dolnego w czwartek 7 marca. UWAGA! W związku z podziałem sołectw Mieściska-Sarbia (w październiku 2019 r.) oraz Brzoza-Grodziszczko (w marcu 2023 r.) kadencje sołtysów i rad sołeckich tych czterech sołectw upływają w innych terminach. W Sarbii i Mieściskach wybory odbędą się jesienią tego roku, natomiast w Brzozie i Grodziszczku dopiero na początku 2028 r.   Szczegółowy harmonogram zebrań w sołectwach gminy Duszniki znajduje się poniżej oraz w załączniku do zarządzenia nr 9/2024 z 18 stycznia br.: HARMONOGRAM Uwaga! Zmiana terminu zebrania sołeckiego w Wilczynie - zebranie odbędzie się we wtorek 12 marca 2024 r. o godz. 18.00 (zarządzenie nr 27/2024 z 16.02.2024 r.) Czytaj więcej
Informacja dla mieszkańców Podrzewia - odbiór odpadów 23 lutego
2024-02-23
Informacja dla mieszkańców Podrzewia - odbiór odpadów 23 lutego
W czwartek 22 lutego nie została ukończona zbiórka odpadów segregowanych (tzw. sztuczne, papier i szkło) w miejscowości Podrzewie, ulice: Długa, Kręta, Krótka, Lawendowa, Ogrodowa, Spacerowa i Wąska. Odbiór zostanie uzupełniony dzisiaj - piątek 23 lutego.   Czytaj więcej
Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. planowania przestrzennego
2024-02-22
Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. planowania przestrzennego
Wójt Gminy Duszniki ogłosił nabór na zastępstwo na stanowisko ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Duszniki. Termin składania ofert upływa w poniedziałek 4 marca 2024 r. o godz. 15.00. Szczegółowe informacje, w tym wymagania wobec kandydatów i dokumenty aplikacyjne do złożenia oferty, znajdują się w zarządzeniu nr 28/24 z 21 lutego br. na stronie BIP: https://bip.ug.duszniki.eu/artykul/nabor-na-zastepstwo-1   Czytaj więcej
Nabór na stanowisko ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych
2024-02-22
Nabór na stanowisko ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych
Wójt Gminy Duszniki ogłosił nabór na samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy Duszniki. Termin składania ofert upływa w poniedziałek 4 marca 2024 r. o godz. 15.00. Szczegółowe informacje, w tym wymagania wobec kandydatów i dokumenty aplikacyjne do złożenia oferty, znajdują się w zarządzeniu nr 29/24 z 21 lutego br. na stronie BIP: https://bip.ug.duszniki.eu/artykul/nabor-na-samodzielne-stanowisko Czytaj więcej
Podsumowanie badania ankietowego dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym
2024-02-21
Podsumowanie badania ankietowego dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym
Zakończyliśmy zbieranie ankiet przygotowanych przez Gminny Zespół Oświatowy w Dusznikach, które dostępne były w grudniowym Informatorze Gminy Duszniki oraz w przedszkolach i budynku Urzędu Gminy w Dusznikach. Ankieta miała na celu przede wszystkim zebranie informacji dotyczących oczekiwanych godzin pracy przedszkoli w naszej gminie. W badaniu wzięło udział 42 rodziców i większość z nich opowiedziała się za zmianą godzin pracy przedszkoli. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, umożliwiliśmy zapisanie dziecka na dogodne godziny w trakcie rekrutacji, która rozpoczęła się 12 lutego i potrwa do 17 marca br. Po zakończonym naborze organ prowadzący ostatecznie zdecyduje o czasie pracy  poszczególnych przedszkoli biorąc pod uwagę zadeklarowany czas pobytu dziecka w placówce, a także inne czynniki, np. dostępność kadry pedagogicznej i koszty utrzymania jednostki oświatowej. Inne uwagi umieszczone w ankietach, organ prowadzący wraz z dyrektorami przedszkoli postara się, w miarę możliwości, uwzględnić przy organizacji pracy placówek. Dziękujemy wszystkim rodzicom za udział w ankiecie. Czytaj więcej
Urzędowe badanie mięsa - wykaz lekarzy weterynarii
2024-02-21
Urzędowe badanie mięsa - wykaz lekarzy weterynarii
Informacja dla hodowców bydła i trzody, którzy dokonują uboju na użytek własny. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach informuje, że na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w zakładce "Urzędowe badanie mięsa" znajduje się aktualny wykaz urzędowych lekarzy weterynarii, wyznaczonych do badania mięsa przeznaczonego na użytek własny wraz z adresami i numerami telefonów kontaktowych. Link do strony PIW Szamotuły: https://www.piw-szamotuly.pl/index.php/urzedowe-badanie-miesa/lista-lekarzy   Czytaj więcej
Sukces uczennic szkoły w Grzebienisku
2024-02-09
Sukces uczennic szkoły w Grzebienisku
8 lutego br. po raz kolejny Szkoła Podstawowa z Grzebieniska wzięła udział w konkursie pieśni patriotycznej ,,W hołdzie obrońcom ojczyzny'' w Kwilczu. Tegoroczna edycja zyskała status ogólnopolskiej. Szkołę reprezentowały trzy uczennice: Natalia, Emilia i Natasza oraz ubiegłoroczna absolwentka – Wiktoria. Wszystkie świetnie zaśpiewały, a samo jury podkreśliło, że tegoroczny poziom wykonawców był bardzo wysoki. Po nastrojowym i wzruszającym wykonaniu utworu ,,Braciszku'' Natalia Frąckowiak zdobyła II miejsce. W grupie wykonawców ze szkół ponadpodstawowych Wiktoria Szymańska otrzymała wyróżnienie. Czytaj więcej
W lutym urzędnicy dostarczą mieszkańcom decyzje podatkowe na 2024 r.
2024-02-08
W lutym urzędnicy dostarczą mieszkańcom decyzje podatkowe na 2024 r.
Urząd Gminy Duszniki informuje, że w 2024 r. decyzje o wysokości podatków lokalnych dostarczą mieszkańcom osobiście pracownicy urzędu. W dniach od 9 do 26 lutego br. w poszczególnych miejscowościach Gminy Duszniki decyzje podatkowe dostarczą następujące osoby: Sołectwo Pracownicy urzędu wyznaczeni do dostarczenia decyzji podatkowych Brzoza Grodziszczko Sarbia Agnieszka Czajka Ceradz Dolny Renata Martyniec Chełminko Sękowo Sandra Juśkiewicz Duszniki Daria Kamyszek Grażyna Sieińska Renata Martyniec Jacek Lichocki Grzebienisko Agnieszka Czajka Marta Gądek Sędzinko Zalesie Wierzeja Wilkowo Daria Kamyszek Podrzewie Kunowo Monika Jeziorecka-Borucka Młynkowo Mieściska Zakrzewko Sędziny Monika Młynarek Wilczyna Marta Gądek Niewierz Grażyna Sieińska   Czytaj więcej
Rekrutacja do przedszkoli w systemie 4Parents
2024-02-08
Rekrutacja do przedszkoli w systemie 4Parents
12 lutego br. rusza nabór do przedszkoli na terenie gminy Duszniki na rok szkolny 2024/2025. Termin składania wniosków upływa 17 marca br. Od tego roku rekrutacja będzie prowadzona przy pomocy systemu 4Parents dostępnego na stronie duszniki.rekrutacje.edu.pl Zachęcamy rodziców do założenia konta w systemie i składania wniosków drogą elektroniczną. Pod poniższym linkiem znajduje się film instruktażowy, jak krok po kroku zarejestrować konto i złożyć wniosek. Link do filmu na YouTube: https://youtu.be/lqK_q064-l4 Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli: INFORMACJE Czytaj więcej
Więcej aktualności

Stypendia dla uzdolnionych uczniów - wnioski do piątku 9 lutego
piątek, 9 lutego
Do piątku 9 lutego 2024 r. można składać wnioski o Stypendium Wójta Gminy Duszniki za I semestr 2023/2024. Nagroda jest przyznawana uzdolnionym uczniom za wysokie osiągnięcia w nauce – wysoką średnią ocen lub wysokie miejsca w olimpiadach i konkursach. Stypendium Wójta Gminy Duszniki może zostać przyznane tylko uczniom szkół podstawowych w Dusznikach, w Grzebienisku i w Sędzinku od IV do VIII klasy, niezależnie od miejsca ich zamieszkania. Nagroda może zostać przyznana za wysoką średnią na koniec semestru (minimum 5,4 w klasach IV, V i VI oraz minimum 5,2 w klasach VII i VIII) oraz za szczególne osiągnięcia naukowe, tj. jedno z pierwszych trzech miejsc przedmiotowego konkursu lub olimpiady na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim. Stypendium ma formę nagrody pieniężnej w kwocie minimalnie 100 zł, a maksymalnie 500 zł. Szczegółowe kwoty w zależności od uzyskanej na koniec semestru średniej ocen czy miejsca w konkursie i olimpiadzie znajdują się w regulaminie. Regulamin przyznawania stypendium i nagród oraz formularz wniosku są dostępne na stronie internetowej www.duszniki.eu w zakładce „Strefa Mieszkańca”: https://www.duszniki.eu/stypendia-dla-uzdolnionych-uczniow WAŻNE !!! W związku z przepisami dotyczącymi zasad naliczania podatków, do wniosku o stypendium wymagane jest złożenie formularza: OŚWIADCZENIE DO CELÓW PODATKOWYCH. Formularz znajduje się na stronie internetowej razem z wnioskiem. Bez dołączenia oświadczenia nie będzie możliwa wypłata stypendium! Miejsce składania: Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1 w Dusznikach – Biuro Obsługi Interesanta lub sekretariaty szkół z Dusznik, Grzebieniska, Sędzinka. Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzających osiągnięcia ucznia na koniec semestru – np. wydruk z Librusa, ale prosimy wtedy o pieczęć szkoły i podpis wychowawcy albo dyrektora na wydruku. Potwierdzenie średniej może być również zamieszczone we wniosku w sekcji „wypełnia szkoła” – również prosimy by znalazła się tam pieczęć szkoły i podpis dyrektora lub wychowawcy oraz średnia ocen. W przypadku osiągnięcia jednego z pierwszych miejsc w konkursie lub olimpiadzie należy dołączyć kserokopię dokumentu stwierdzającego uzyskanie tego miejsca z pieczęcią organizatora (dyplom, itp.), ewentualnie inny dokument, który stwierdza jednoznacznie uzyskane miejsce. Urząd Gminy Duszniki
więcej