Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
x

Kontrast

Rozmiar czcionki

x

Szukaj

Odbiór odpadów

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2017 r.


WYKAZ PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE I PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY DUSZNIKIZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

FORMULARZ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (tzw. deklaracja śmieciowa)

 

Stawki opłat za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny

Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2015 roku obowiązuje nowa stawka opłaty za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny.

Zgodnie z Uchwałą nr VIII/38/15 Rady Gminy Duszniki, z dnia 28 kwietnia 2015 r. stawka opłaty za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych, zbieranych w sposób selektywny wynosi 7,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca danej nieruchomości.

Nie zmieniła się stawka opłaty za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych, zbieranych w sposób nieselektywny, która wynosi 12,00 zł miesięcznie od jednego mieszańca danej nieruchomości.

Przypominamy, że opłatę za odbiór odpadów należy uiszczać bez wezwania, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący na indywidualny rachunek bankowy wskazany w zawiadomieniu przesłanym przez Urząd Gminy Duszniki w 2014r. W tytule wpłaty należy podać adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, z dopiskiem - opłata za odbiór odpadów.

Wszelkie zmiany danych zawartych w pierwotnej deklaracji śmieciowej mające wpływ na wysokość opłaty, jak np. zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, muszą zostać zgłoszone do urzędu poprzez złożenie korekty deklaracji na formularzu dostępnym powyżej.

UWAGA !!!

Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki ZMIESZANE odpady komunalne winny być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach. Tylko z takich pojemników będą odbierane ZMIESZANE odpady komunalne.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zakupu pojemników bezpośrednio od firmy odbierającej odpady od mieszkańców na terenie gminy: LS-PLUS Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1 64-330 Opalenica. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 61 44 75 171.

 

Kalendarz wydarzeń
BIP Gminy Duszniki
BIP Gminy Duszniki
Komunikator SISMS
Komunikator SISMS
Biblioteka i Kultura
Biblioteka i Kultura
Sport i Rekreacja
Sport i Rekreacja
Pomoc Społeczna
Pomoc Społeczna
Usługi Komunalne
Usługi Komunalne