Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

2018-11-22
Aplikacja BLISKO - powiadamianie o awariach, wydarzeniach i ostrzeżeniach
Gmina Duszniki już ponad 2 lata temu udostępniła bezpłatną usługę powiadamiania o awariach, wydarzeniach i ważnych sprawach. Aplikacja „BLISKO” (dawniej SISMS) jest dedykowana dla każdego posiadacza smartfona. Z jej pomocą mieszkańcy Gminy Duszniki, którzy zainstalują ją na telefonach, w kilka sekund dowiedzą się o zaplanowanym wydarzeniu, awarii, ostrzeżeniu pogodowym czy innych ważnych sprawach. Informacje w formie krótkiego SMS'a mogą również otrzymywać posiadacze tradycyjnych telefonów komórkowych. Możliwe jest też otrzymywanie informacji na adres poczty elektronicznej (e-mail). Zachęcamy do zainstalowania aplikacji na smartfon lub zarejestrowania się, w celu otrzymywania wiadomości SMS / e-mail. APLIKACJA BLISKO Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie aplikacji BLISKO.
Czytaj więcej
2019-03-15
Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych - badanie statystyczne w gminie
Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja badania ankietowego Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Na ternie gminy Duszniki, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni będą realizować to badanie w okresie od 18 marca do 31 maja. ULOTKA INFORMACYJNA Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-marzec-2019,165,1.html oraz http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/
Czytaj więcej
2019-03-14
Nabór na stanowisko inspektora ds. wymiaru podatku w Urzędzie Gminy Duszniki
WÓJT  GMINY  DUSZNIKI ogłasza konkurs na stanowisko Inspektora ds. wymiaru podatku Wymagania niezbędne stawiane kandydatowi: 1.    posiada obywatelstwo polskie; 2.    posiada wykształcenie wyższe; 3.    posiada co najmniej trzyletni staż pracy – dodatkowym atutem będzie staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.0.1260 t.j.), 4.    posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 5.    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;        6.    cieszy się nieposzlakowaną opinią. Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty należy składać do 22 marca 2019 r. do godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Dusznikach, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko: Inspektora ds. wymiaru podatku” z uwzględnieniem adresu zwrotnego. Szczegóły ogłoszenia wywieszone są na tablicy Urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dusznikach. OGŁOSZENIE (pełna treść) Klauzula informacyjna dla kadydatów
Czytaj więcej
2019-03-11
Dopłaty bezpośrednie w 2019 r., azotany w rolnictwie - szkolenie 28 marca
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Oddział Doradztwa Rolniczego oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii zapraszają mieszkańców gminy na szkolenie z zakresu: Dopłaty bezpośrednie w 2019 r. - zmiany, charakterystyka Azotany w rolnictwie Szkolenie odbędzie się 28 marca 2019 r., czwartek, o godz. 10.00 w Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8. Wstęp wolny.  
Czytaj więcej
2019-03-11
Szkolenie ARiMR dla rolników i mieszkańców wsi- czwartek 21 marca
Czytaj więcej
2019-03-05
Pożyczka unijna dla przedsiębiorców
Czytaj więcej
Archiwum komunikatów