Sprawy wojskowe

Kwalifikacja wojskowa 2024 - Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

Rekompensata za utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe.

Zaświadczenie o wysokości utraconego wynagrodzenia/dochodu.

Wniosek żołnierza rezerwy o ustalenie i wypłatę należnego świadczenie rekompensującego.