Odbiór odpadów stałych

Wszelkie informacje dotyczące odbioru odpadów stałych od mieszkańców gminy, w tym harmonogram odbioru odpadów, zasady segregacji, stawki opłat oraz wykazy podmiotów odbierających odpady i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, są systematycznie zamieszczane w zakładce STREFA MIESZKAŃCA.