NGO i pożytek publiczny

Wszelkie informacje dotyczące współpracy Gminy Duszniki z organizacjami pozarządowymi pożytku publicznego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Duszniki w zakładce POŻYTEK PUBLICZNY.


WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POŻYTKU PUBLICZNEGO


Informacja z 29 czerwca 2023 r.

Konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego: OGŁOSZENIE

 

Informacja z 31 marca 2023 r.

Informacja o realizacji zadania publicznego w trybie bezkonkursowym

 

Informacja z 17 lutego 2023 r.

Wyniki konkursów na realizację zadań publicznych w 2023 r.

 

Informacja z 25 stycznia 2023 r.

Informacja o przyznanych kwotach dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku

 

Informacja z 20 stycznia 2023 r.

Konkursy ofert na 2023 r. w zakresie kultury

 

Informacja z 13 stycznia 2023 r.

Informacja o złożonej ofercie w trybie bezkonkursowym

 

Informacja z 2 listopada 2022 r.

Informacja o realizacji zadania w trybie bezkonkursowym

 

Informacja z 26 sierpnia 2022 r.

Informacja o złożonej ofercie w trybie bezkonkursowym

 

Informacja z 3 sierpnia 2022 r.

Informacja o ofercie złożonej w trybie bezkonkursowym

 

Informacja z 15 lipca 2022 r.

Informacja o złożonym 11 lipca 2022 r. wniosku w trybie bezkonkursowym:
OGŁOSZENIE

Informacja z 30 maja 2022 r.

Informacja o złożonym 24 maja 2022 r. wniosku w trybie bezkonkursowym: OGŁOSZENIE

 

Informacja z 4 kwietnia 2022 r.

Informacja o zgłoszonej ofercie przez Klub Sportowy Sękowo w trybie bezkonkursowym: OGŁOSZENIE

 

Informacja z 16 marca 2022 r.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła możliwość składania ofert na realizację zadania publicznego zmniejszającego skutki kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy. Oferty można składać do wyczerpania środków, a łączny budżet uruchomionej pierwszej transzy to 10 mln zł. Dodatkowo, zlecanie zadań organizacjom pozarządowym będzie mogło odbywać się bez otwartego konkursu ofert, dzięki uchwalonej ustawie dot. pomocy ofiarom wojny na Ukrainie.

Szczegółowe informacje na temat naboru dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/premier/ogloszenie-o-mozliwosci-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego

 

Informacja z 11 marca 2022 r.

Ogłoszenie konkursu na 2022 r. w zakresie: "Organizowanie zajęć teatralnych": OGŁOSZENIE

 

Informacja z 8 marca 2022 r.

Ogłoszenie konkursu na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r.: OGŁOSZENIE

 

Informacja z 9 lutego 2022 r.

Wyniki konkursu ofert na 2022 r.

 

Informacja z 26 stycznia 2022 r.

Informacje o zgłoszonym wniosku w trybie bezkonkursowym

 

Informacja z 3 stycznia 2022 r.

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych na 2022 rok: ZAPROSZENIE

 

Informacja z 20 grudnia 2021 r.

Ogłoszenie konkursów na 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: OGŁOSZENIE

 

Informacje z 28 października 2021 r.

Informacja o konsultacjach społecznych programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Informacja o złożonej ofercie w trybie bezkonkursowym

 

Informacja z 14 września 2021 r.

Informacja o złożonej ofercie w trybie bezkonkursowym

 

Informacja z 8 września 2021 r.

Informacja o złożonym wniosku w trybie bezkonkursowym

 

Informacja z 1 września 2021 r.

Informacja o ofercie w trybie bezkonkursowym

 

Informacja z 10 sierpnia 2021 r.

Informacja o ofercie w trybie bezkonkursowym

 

Informacja z 3 sierpnia 2021 r.

Informacja o ofercie w trybie bezkonkursowym

 

Informacja z 30 lipca 2021 r.

Informacja o wniosku w trybie bezkonkursowym

 

Informacja z 28 czerwca 2021 r.

Informacja o zgłoszeniu do realizacji zadania w trybie bezkonkursowym

 

Informacja z 8 czerwca 2021 r.

Informacja o złożonym wniosku w trybie bezkonkursowym

 

Informacja z 7 stycznia 2021 r.

WYNIKI KONKURSU OFERT NA 2021 r.

 

Informacja z 30 listopada 2020 r.

Zaproszenie do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty na 2021 rok

 

Informacja z 19 listopada 2020 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na 2021 r. w zakresie:

Treść ogłoszeń na stronie BIP.

 

Informacja z 18 listopada 2020 r.

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA 2021 r.

 

Informacja z 30.09.2020

Informacja o złożonej ofercie w trybie bezkonkursowym - VIII DUSZNICKI TURNIEJ BOCCI

 

Informacja z 03.09.2020

Konsultacje programu współpracy z organizacjami na 2021 rok

 

Informacja z 30.07.2020

Oferta Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sszamotulskiego TACY SAMI na realizację zadania w trybie bezkonkusowym

 

Informacja z 09.07.2020 r.

Informacja o złożonej ofercie na realizację zadania przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Złoty Kłos”

 

Informacja z dnia 20 lutego 2020 r.

 Oferty złożone w trybie bezkonkursowym:

 

Informacja z 17 lutego 2020 r.

KONKURSY OFERT NA 2020 r.