NGO i pożytek publiczny

Wszelkie informacje dotyczące współpracy Gminy Duszniki z organizacjami pozarządowymi pożytku publicznego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Duszniki w zakładce POŻYTEK PUBLICZNY.


Informacja z 18 kwietnia 2024 r.

Informacja o złożonej ofercie w trybie bezkonkursowym: https://bip.ug.duszniki.eu/artykul/oferta-z-dnia-18-04-2024-r

 

Informacja z dnia 18.04.2024r.

Informacja o złożonej ofercie w trybie bezkonkursowym: https://bip.ug.duszniki.eu/artykul/oferta-z-dnia-18-04-2024-r

 

Informacja z 30 stycznia 2024 r.

Zaproszenie do prac w komisji konkursowej na 2024 r.: https://bip.ug.duszniki.eu/artykuly/ogloszenie-konkursu-ofert

 

Informacja z 16 stycznia 2024 r.

KONKURSY OFERT NA 2024 r.: https://bip.ug.duszniki.eu/artykul/konkurs-ofert-na-2024

 

Informacja z 16 stycznia 2024 r.

Informacja o złożonej ofercie "Złoty Kłos" z 16.01.2024 r.: https://bip.ug.duszniki.eu/artykul/oferta-zloty-klos-z-dnia-16-01-2024-r

 

Informacja z 23 października 2023 r.

Informacja o złożonej ofercie w trybie bezkonkursowym: https://bip.ug.duszniki.eu/artykul/oferta-z-dnia-19-10-2023-r

 

Informacja z 25 września 2023 r.

Konsultacje "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki na 2024 rok" - 25 września - 9 października 2023 r.

Infformacja na stronie BIP: https://bip.ug.duszniki.eu/artykuly/konsultacje-programu-wspolpracy-z-ngo-na-2024-rok