Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta Gminy Duszniki podjęte od 1 stycznia 2023 r. są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce URZĄD GMINY - ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY: https://bip.ug.duszniki.eu/artykuly/zarzadzenia-wojta-gminy-1

Zarządzenia podjęte przed 1 stycznia 2023 r. znajdują się w archiwum BIP w zakładce ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY: https://bip.ug.duszniki.eu/archiwum/index.html