Statut Gminy Duszniki

STATUT GMINY DUSZNIKI (uchwalony 25 września 2018r. uchwałą nr LVI/385/18 Rady Gminy Duszniki, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 28 września 2018r., poz. 7339)

Statut w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego: LINK