Sprzedaż

29.08.2022

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Duszniki położonej w Grzebienisku