Sołtysi

LISTA SOŁTYSÓW W GMINIE DUSZNIKI znajduje się na stronie BIP:

https://bip.ug.duszniki.eu/artykuly/soltysi-gminy-duszniki