Skład Rady w kadencji 2024-2029

Rada Gminy Duszniki z Wójtem Gminy Duszniki

Rada Gminy Duszniki z Wójtem Gminy Duszniki

 

Skład Rady Gminy Duszniki w kadencji 2024-2029
 

Okręg nr 1   Duszniki

Piotr Gotowy

 

Okręg nr 2   Duszniki

Marek Liszkowski

 

Okręg nr 3   Duszniki

Paweł Henicz - Przewodniczący Rady

 

Okręg nr 4   Duszniki, Zakrzewko

Tomasz Ćwian

 

Okręg nr  5   Niewierz, Chełminko

Mirosław Rusinek 

 

Okręg nr 6   Podrzewie

Piotr Biniaś

 

Okręg nr 7   Sękowo

Ewelina Kawa

 

Okręg nr 8   Młynkowo, Wilczyna

Ireneusz Tylkowski

 

Okręg nr 9   Kunowo, Mieściska, Sarbia

Justyna Bachorz

 

Okręg nr 10   Ceradz Dolny

Patryk Kaźmierczak - Wiceprzewodniczący Rady

 

Okręg nr 11   Grzebienisko

Małgorzata Jankowiak

 

Okręg nr 12   Grzebienisko

Małgorzata Wrochna

 

Okręg nr 13   Brzoza, Grodziszczko, Wierzeja

Agnieszka Błażowska-Wawrzyniak

 

Okręg nr 14   Sędziny

Adam Nowak

 

Okręg nr 15   Wilkowo, Sędzinko, Zalesie

Kamila Zimna

 

 
Kontakt z radnymi zapewnia biuro Rady:

Urząd Gminy Duszniki

ul. Sportowa 1

64-550 Duszniki

tel. 61 29 19 075 wew. 111

rada@duszniki.eu

Dane kontaktowe udostępnione przez radnych znajdują się na stronie BIP:

https://bip.ug.duszniki.eu/artykuly/sklad-rady-gminy