Funkcje i skład komisji Rady

Paweł Henicz

Paweł Henicz

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

***

 

Patryk Kaźmierczak

Patryk Kaźmierczak

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Duszniki

 ***

 

KOMISJE STAŁE RADY GMINY DUSZNIKI w kadencji 2024 - 2029
 

Komisja Rewizyjna

Kamila Zimna

Kamila Zimna - Przewodnicząca

Członkowie:

Piot Gotowy

Adam Nowak

Agnieszka Błażowska-Wawrzyniak

Małgorzata Wrochna

***

 

Komisja Rolnictwa i Budżetu

Justyna Bachorz

Justyna Bachorz - Przewodnicząca

Członkowie:

Adam Nowak

Małgorzata Jankowiak

Marek Liszkowski

Ireneusz Tylkowski

***

 

Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Mirosław Rusinek

Mirosław Rusinek - Przewodniczący

Członkowie:

Ewelina Kawa

Patryk Kaźmierczak

Marek Liszkowski

Ireneusz Tylkowski

***

 

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia

Małgorzata Jankowiak

Małgorzata Jankowiak - Przewodnicząca

Członkowie:

Piotr Biniaś

Tomasz Ćwian

Piotr Gotowy

Mirosław Rusinek

Kamila Zimna

Małgorzata Wrochna

***

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Tomasz Ćwian

Tomasz Ćwian - Przewodniczący

Członkowie:

Justyna Bachorz

Ewelina Kawa

Piotr Biniaś

Agnieszka Błażowska-Wawrzyniak