Raport o stanie zapewnienia dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (w wersji dostępnej cyfrowo; stan na dzień 01.01.2021 r.)