Punkty pomocy dla osób dotkniętych przemocą

Aktualna baza teleadresowa podmiotów w powiecie szamotulskim, realizujących wszelkie działania adresowane do osób stosujących przemoc i osób pokrzywdzonych: BAZA

02.02.2024