Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do osób, które borykają się z problemem prawnym. Profesjonalny prawnik w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej wskaże zainteresowanym obywatelom, jakie są ich prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania ich problemu prawnego. Profesjonalny prawnik może także udzielić pomocy przy sporządzeniu odpowiednich pism, takich jak pozew, pismo o zwolnienie od kosztów lub o ustanowienie adwokata z urzędu. Porada prawna udzielana jest w przypadku, gdy problem, z którym boryka się obywatel, ma typowo prawny charakter. Porady prawnej udziela profesjonalny prawnik z odpowiednim doświadczeniem, np. adwokat, radca prawny, aplikant radcowski lub adwokacki.

Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do wszystkich obywateli, którzy nie mają możliwości opłacenia kosztów usługi prawnika. Przysługuje także przedsiębiorcom samozatrudnionym, czyli takim, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Rejestracji można dokonywać:

Więcej informacji znajduje się na stronie Powiatu Szamotulskiego, który organizuje punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu: https://www.powiat-szamotuly.pl/urzad/pomoc-prawna oraz na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/npp

Na terenie Gminy Duszniki Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej znajduje się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dusznikach, przy ulicy Jana Pawła II 8.

Kategorie spraw objętych bezpłatnym poradnictwem prawnym: WYKAZ

Karta informacyjna dotycząca usługi nieodpłatnej pomocy prawnej: KARTA