Protokoły z sesji i komisji

Protokoły z sesji i posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Duszniki są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce RADA GMINY

Protokoły z sesji i posiedzeń komisji, które odbyły się przed 1 października 2023 r. znajdują się w archiwum BIP w zakładce BAZA PRAWA LOKALNEGO:

ARCHIWUM BIP

 

INFORMACJA O UDOSTĘPNIENIU IMIENNEGO WYKAZU GŁOSOWAŃ

1. Imienny wykaz głosowań radnych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej:

2. Na stronie Urzędu Gminy Duszniki pod linkiem: http://www.duszniki.eu/protokoly-z-sesji-i-komisji

3. W siedzibie Urzędu Gminy Duszniki na tablicy informacyjnej Biura Obsługi Rady - I piętro, za pok. 11.