Podatki lokalne

Stawki podatku w 2024 r.

- od nieruchomości: uchwała nr LXXXV/559/23 z 7 listopada 2023 r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 2023 r., poz. 10583); treść uchwały: https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2023/10583/akt.pdf

- rolnego: uchwała nr LXXXV/558/23 z 7 listopada 2023 r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 2023 r., poz. 10582); treść uchwały: https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2023/10582/akt.pdf

- od środków transportowych: nr LXXXV/560/23 z 7 listopada 2023 r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 2023 r., poz. 10584); treść uchwały: https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2023/10584/akt.pdf

TREŚĆ UCHWAŁ W BIP

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych podatników /RODO/

Terminy płatności kolejnych rat podatku od nieruchomości i rolnego w 2024 r. określone w indywidualnych decyzjach podatkowych to:

I rata - do 15 marca,

II rata - do 15 maja, 

III rata - do 15 września,

IV rata - do 15 listopada.