Podatki lokalne

Stawki podatku w 2023 r.

- od nieruchomości: uchwała nr LXXI/440/22 z 21 listopada 2022 r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 2022 r., poz. 8673)

- rolnego: uchwała nr LXXI/439/22 z 21 listopada 2022 r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 2022 r., poz. 8672)

- od środków transportowych: nr LXXI/441/22 z 21 listopada 2022 r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 2022 r., poz. 8674)

TREŚĆ UCHWAŁ W BIP

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych podatników /RODO/

Terminy płatności kolejnych rat podatku od nieruchomości i rolnego w 2023 r. określone w indywidualnych decyzjach podatkowych to:

I rata - do 15 marca,

II rata - do 15 maja, 

III rata - do 15 września,

IV rata - do 15 listopada.