Plan działania na rzecz poprawy dostępności na lata 2022-2023

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy Duszniki na lata 2022 - 2023: PLAN