Najbliższa sesja i komisje

 

Obrady sesji Rady Gminy Duszniki są transmitowane na żywo na stronie: https://transmisjaobrad.info/

 

Posiedzenia komisji:

27 maja 2024 r., poniedziałek, godz. 16.00

Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Duszniki

Miejsce: sala na piętrze CAK w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10 (tzw. sala na panelach)

 

27 maja 2024 r., poniedziałek, godz. 16.45

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Miejsce: sala na piętrze CAK w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10 (tzw. sala na panelach)

 

10 czerwca 2024 r., poniedziałek, godz. 15.30

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia

Miejsce: sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1 (pok. nr 16)

 

10 czerwca 2024 r., poniedziałek, godz. 16.00

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Budżetu

Miejsce: sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1 (pok. nr 16)

 

10 czerwca 2024 r., poniedziałek, godz. 16.30

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Miejsce: sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1 (pok. nr 16)

 

10 czerwca 2024 r., poniedziałek, godz. 16.45

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Miejsce: sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1 (pok. nr 16)