Interpelacje i zapytania radnych

Interpelacje i zapytania składane przez radnych oraz odpowiedzi są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH: https://bip.ug.duszniki.eu/artykuly/interpelacje-i-zapytania-radnych 

Interpelacje i zapytania złożone przed 1 października 2023 r. znajdują się w archiwum BIP w zakładce ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ / RADA GMINY: https://bip.ug.duszniki.eu/archiwum/index.html