Informacja o urzędzie w języku łatwym do czytania i zrozumienia (ETR)

Informacja o urzędzie w języku łatwym do czytania i zrozumienia (ETR): informacja