Informacja o przyjmowaniu skarg i wniosków

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:

  1. Wójt Gminy - w każdy poniedziałek od 13.00 do 17.15 po wcześniejszym ustaleniu terminu,
  2. Zastępca Wójta, Sekretarz - codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy,
  3. Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach - codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Wójta Gminy Duszniki:

  1. pisemnie na adres: Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki,
  2. w formie elektronicznej na adres: urzad@duszniki.eu;
  3. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: 13m8d5icki/skrytkaESP;
  4. ustnie do protokołu.