HPAI - ptasia grypa

07.03.2024

Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4.03.2024 r. uchylające rozporządzenie z dnia 31.01.2024 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI): TREŚĆ

05.02.2024

Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z 31 stycznia 2024 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów szamotulskiego, obornickiego i poznańskiego: TREŚĆ

07.02.2023

AKTUALIZACJA

3 lutego 2023 r. Wojewoda Wielkopolski wydał rozporządzenie uchylające rozporządzenie z 3 stycznia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów szamotulskiego, nowotomyskiego i poznańskiego.

Treść rozporządzenia: Rozporządzenie z 03.02.2023

09.01.2023

W związku z pojawieniem się na terenie województwa wielkopolskiego, w tym na terenie gminy Duszniki w miejscowości Wilczyna, ogniska zakaźnej choroby drobiu - grypy ptaków, Wojewoda Wielkopolski wydał rozporządzenie z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów szamotulskiego, nowotomyskiego i poznańskiego (Dz. U. z 2023 r. poz. 140). Treść rozporządzenia: ROZPORZĄDZENIE

Zasady bioasekuracji - grafiki:

Grafika 1

Grafika 2