Gospodarowanie nieczystościami ciekłymi

Komunikat Wójta Gminy Duszniki z marca 2023 r., dotyczący obowiązków mieszkańców w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi: KOMUNIKAT


Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Duszniki: EWIDENCJA