Dyżury Przewodniczącego Rady w sprawie skarg, wniosków i petycji

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki przyjmuje mieszkańców

w sprawach skarg, wniosków i petycji

w każdy wtorek od 14.00 do 15.30

w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1

 

 Uwaga! Nie odbędzie się dyżur Przewodniczącego we wtorek 30 kwietnia br.