Dyżury aptek w powiecie

Dyżury aptek w powiecie szamotulskim w 2023 r.

Rada Powiatu Szamotulskiego 30 listopada 2022 r. przyjęła uchwałę nr XXXVIII/273/2022 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dostępu do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy na terenie Powiatu Szamotulskiego na rok 2023. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod linkiem: https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2022/9533/


Dyżury aptek w powiecie szamotulskim w 2022 r.

Rada Powiatu Szamotulskiego 15 grudnia 2021 r. przyjęła uchwałę nr XXIX/229/2021 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dostępu do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy na terenie Powiatu Szamotulskiego na rok 2022.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod linkiem: https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2021/9963/


Lista dyżurujących aptek w powiecie znajduje się na stronie Starostwa Powiatowego w Szamotułach: DYŻURY APTEK