Dofinansowania WRPO 2014-2020

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

Logotypy instytucji

 

E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Duszniki

Gmina Duszniki realizuje projekt pn.„E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Duszniki”  w ramach poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Umowa o dofinansowanie  z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 została zawarta 21.02.2022 roku.

Celem zadania jest rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz wspomagających funkcjonowanie Urzędu Gminy Duszniki poprzez zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych i ich integrację oraz służących poprawie efektywności zarządzania i upowszechniania komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych.

Całkowita wartość projektu  730 987,77 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne 716 229,00 zł

Dofinansowanie 608 794,65 zł