Budżet Gminy Duszniki 2024

Uchwała budżetowa na 2024 r. została podjęta na 87. sesji Rady Gminy Duszniki 28 grudnia 2023 r. -  uchwała nr LXXXVII/582/23.

Uchwała budżetowa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 26 stycznia 2024 r. pod pozycją 1164.

Strona Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego z treścią uchwały budżetowej:

https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2024/1164/

Na tej stronie są też publikowane zmiany w budżecie podejmowane w trakcie roku.