Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Kontakt i podstawowe informacje

Urząd Gminy Duszniki
ul. Sportowa 1, 64 - 550 Duszniki
tel. (+48 61) 29 19 075, 29 19 400
fax (+48 61) 29 19 131
e-mail: urzad@duszniki.eu

Dane do wystawiania faktur:

GMINA DUSZNIKI
ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki
NIP: 787-19-95-455
Regon: 631258365
Nr konta w Banku Spółdzielczym Duszniki
13 9072 0002 0000 0127 2000 0005

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Duszniki:
Poniedziałek: 8.00 - 17.00
Wtorek: 8.00 - 15.00
Środa - Piątek 7.00 - 15.00

Pytania dotyczące funkcjonowania urzędu i spraw w nim prowadzonych, w tym zapytania składane przez prasę, radio i telewizję, należy kierować do Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich: e-mail: urzad@duszniki.eu,
tel. 61 29 19 075, wew. 110

Oficjalna strona internetowa Gminy Duszniki - portal informacyjny www.duszniki.eu jest wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3235.
Portal funkcjonuje wyłącznie w formie elektronicznej pod adresami internetowymi:
www.duszniki.eu i www.duszniki-wlkp.pl

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - KLAUZULA OGÓLNA

W związku  z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. przepisów RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)) informujemy, że przetwarzamy dane osobowe, a w związku z tym, osobom, których dane dotyczą, przysługują określone prawa. Poniżej przekazujemy szczegółowe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych.

I.          Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Duszniki Roman Boguś, wykonujący swoje zadania za pomocą Urzędu Gminy Duszniki, z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Dusznikach, 64-550 Duszniki. Dane kontaktowe: tel. 61 29 19 075, urzad@duszniki.eu.

II.         Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Emilię Gogołkiewicz-Kołecką, z którą można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: telefonicznie pod nr 61 29 19 075 wew. 110, za pomocą poczty elektronicznej na adres admin@duszniki.eu lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III.        Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C  RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z odpowiednim przepisem prawa.

W pewnych przypadkach przetwarzanie może się również opierać o podstawę art. 6 ust. 1 lit. E RODO, tj. w celu  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

IV.       Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, w zależności od przepisów prawa lub charakteru zadania publicznego.

V.         Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Co do zasady, nie przekazujemy danych osobowych poza teren Polski, UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI.       Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. III, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

VII.      Przysługujące prawa:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

a)    prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii

b)    prawo do sprostowania (poprawiania) danych

c)    prawo do usunięcia danych, o ile nie występują przesłanki wyłączające zastosowanie tego prawa

d)    ograniczenia przetwarzania danych

e)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

f)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pisemnie pod adres: Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki lub elektronicznie na adres e-mail: admin@duszniki.eu

Ważne! Informujemy, że przed realizacją żądania będziemy musieli zidentyfikować wnoszącego żądanie.

VIII.     Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celu – wypełnienia obowiązku prawnego lub wykonania zadania  publicznego, zgodnie z treścią wniosku/podania/pisma.

IX.        Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Informujemy, że co do zasady nie stosujemy podczas przetwarzania danych osobowych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

25/05/2018

Urząd Gminy
najczęściej czytane

Kontakt


Pracownicy urzędu - dane kontaktowe


Kontakt i podstawowe informacje


Załatwianie spraw - pobierz wniosek


Odbiór odpadów