Świąteczne spotkanie Klubu Seniora „Złoty Kłos”

W piątkowe popołudnie 15 grudnia Klub Seniora „Złoty Kłos” przygotował wigilię dla swoich członków i zaproszonych gości. Przedświąteczne spotkanie było okazją do przekazania sobie życzeń świątecznych, podzielenia się opłatkiem i wspólnych rozmów o tym, co przyniósł ten rok. Zaproszenie na to spotkanie przyjęli: wójt Roman Boguś, radni Paweł Henicz i Ryszard Pacholak, przewodniczący Rady Powiatu Radosław Łanoszka, sołtys Dusznik Piotr Bździel, dyrektor BPiCAK Piotr Przewoźny oraz poprzedni wójt gminy Adam Woropaj.