Przebudowa ulicy Spacerowej w Podrzewiu

W marcu br. zakończyła się przebudowa ulicy Spacerowej w Podrzewiu. Roboty obejmowały wykonanie nawierzchni jezdni oraz ciągu pieszego z kostki brukowej na długości około 143 mb. W ramach realizacji robót wykonano również zjazdy indywidulane. Koszt tej inwestycji wyniósł nieco ponad 361 tys. zł.