Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia