"Opieka wytchnieniowa" - GOPS przyjmuje wnioski do programu

W związku z pozyskaniem środków finansowych w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024, Gmina Duszniki przystąpiła do realizacji kompleksowego świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców gminy Duszniki w terminie do 31.12.2024 r. 

Dofinansowanie:  29 223, 00 zł

Całkowita wartość:  29 223, 00 zł

Data podpisania umowy za dofinansowanie - marzec 2024 r.

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024 finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego, a jego realizacją na terenie gminy zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach.

Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny.

Program adresowany jest do członków rodzin i ich opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

"Opieka wytchnieniowa" ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych. Zadaniem jej jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiazkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzieki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonać swoich obowiązków.

Szczegółowe informacje o warunkach udziału w programie oraz niezbędne formularze wniosków i informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie internetowej GOPS: https://opsduszniki.pl/cms/5128/program_opieka_wytchnieniowa