Dyżur pracowników ZUS w Dusznikach - czwartek 22 czerwca

Zakład Ubezpieczeń Społecznych we współpracy z Urzędem Gminy Duszniki rozpocznie w czerwcu cykl dyżurów dla mieszkańców gminy. W trakcie spotkań z pracownikami ZUS, mieszkańcy będą mieli okazję przybliżenia sobie zagadnień z zakresu: świadczeń dla rodzin i emerytalno-rentowych, prowadzenia działalności gospodarczej i ubezpieczeń społecznych, świadczeń chorobowych oraz zagadnień związanych z urlopami macierzyńskimi i rodzicielskimi. Spotkania z ekspertami to również możliwość wyjaśnienia wątpliwości i uzyskania odpowiedzi na nasuwające się pytania.

Pierwsze spotkanie z pracownikiem ZUS odbędzie się

w czwartek 22 czerwca 2023 r. w godzinach od 12.30 do 14.30

w sali konferencyjnej budynku CAK przy ul. Jana Pawła II 8 w Dusznikach (sala nad pocztą).

Temat dyżuru: Świadczenia dla rodzin z ZUS.

Podczas dyżuru dowiesz się komu przysługuje, w jaki sposób i gdzie można złożyć wnioski, jakie potrzebne dokumenty należy złożyć, aby otrzymać:

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Kolejne dyżury w tym roku zostały zaplanowane na 5 września (emerytury i renty), 24 października (działalność gospodarcza) i 7 listopada (świadczenia chorobowe, macierzyńskie i rodzicielskie). O datach, godzinach i miejscu dyżurów będziemy informować na bieżąco  na stronie internetowej www.duszniki.eu i za pośrednictwem fanpage’a Gminy Duszniki.