Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
x

Kontrast

Rozmiar czcionki

x

Szukaj

Stypendia dla uzdolnionych uczniów

27 czerwca 2017 r. Rada Gminy Duszniki uchwaliła kolejny Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, który zawiera Regulamin przyznawania „Stypendium Wójta Gminy Duszniki”.  

Dokumenty te stanowią podstawę do przyznawania stypendium uzdolnionym uczniom za wysoką średnią ocen oraz za udział w konkursach i olimpiadach. Stypendium ma na celu wspieranie utalentowanych uczniów i motywowanie ich do rozwijania swoich talentów i zainteresowań.

Kto może otrzymać stypendium?

Uczniowie szkół podstawowych począwszy od klasy IV, gimnazjów do czasu ich wygaszenia oraz szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie Gminy Duszniki. Stypendium można uzyskać za wysoką średnią na koniec semestru (minimum 5,4 w szkole podstawowej i minimum 5,2 w gimnazjum) oraz za uzyskanie jednego z pierwszych trzech miejsc w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim. To kryterium obejmuje zarówno uczniów szkół podstawowych, gimnazjów jak i szkół ponadpodstawych i ponadgimnazjalnych.

W jakiej formie jest przyznawane?

Stypendium ma formę nagrody pieniężnej w kwocie minimalnie 100 zł a maksymalnie 500 zł. Przyznawane będzie po zakończeniu semestru szkolnego, a podstawą jego przyznania będą osiągnięcia z tego semestru.

Co zrobić, aby otrzymać stypendium?

Należy spełnić określone kryteria: wysoka średnia na koniec semestru bądź uzyskanie jednego z pierwszych trzech miejsc w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim. Kolejnym etapem jest złożenie wniosku w urzędzie gminy lub w sekretariacie właściwej szkoły z terenu Gminy Duszniki w określonym terminie. Po rozpatrzeniu złożonego wniosku wójt będzie przyznawał stypendia.

Kiedy można składać wnioski?

Wnioski można składać do ostatniego dnia semestru.

Gdzie można znaleźć regulamin i formularz wniosku?

Regulamin przyznawania stypendium oraz formularz wniosku są dostępne poniżej oraz w urzędzie (pokój nr 10) i w sekretariatach szkół w Dusznikach, Sędzinku i Grzebienisku.

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA "STYPENDIUM WÓJTA GMINY DUSZNIKI" (załącznik do uchwały Rady Gminy Duszniki nr XXXIX/280/17 z 27.06.2017 r. uwzględniający rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.430.2017.16 z 21.08.2017 r.; unieważnione zapisy zostały wykreślone)

WNIOSEK O STYPENDIUM.doc 

 

TREŚĆ UCHWAŁY OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU URZĘDOWYM

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE DO UCHWAŁY 

Kalendarz wydarzeń
BIP Gminy Duszniki
BIP Gminy Duszniki
Komunikator SISMS
Komunikator SISMS
Biblioteka i Kultura
Biblioteka i Kultura
Sport i Rekreacja
Sport i Rekreacja
Pomoc Społeczna
Pomoc Społeczna
Usługi Komunalne
Usługi Komunalne