Statut Gminy Duszniki

STATUT GMINY DUSZNIKI (uchwalony 23 sierpnia 2016r., uchwała nr XXVII/179/16 Rady Gminy Duszniki, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 31 sierpnia 2016r., poz. 5225)

- HERB GMINY (załącznik nr 3 do uchwały)

- FLAGA GMINY (załącznik nr 4 do uchwały)

- ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 września 2016r., stwierdzające nieważność paragrafu 74 i 75 Statutu.